Säljutbildning: Kungsbacka | SolarEdge
Close mobile menu

Säljutbildning: Kungsbacka

Välkommen till SolarEdge säljutbildning!

Denna utbildning riktar sig till alla som projekterar och säljer solceller och som vill lära sig mer om SolarEdge och våra produkter & lösningar.

Inriktningen är mer säljorienterad och tar bland annat upp viktiga skillnader mellan olika systemtyper, fördelar med moduloptimering mm.

Vi visar även vårt projekteringsverktyg, Designer, med olika systemkonfigurationer beroende på kundsegment.
Utbildningen innehåller vissa tekniska delar men är inte en teknik- eller installationsutbildning.

SolarEdge Sverige

April 20, 2020
13:00 - 15:00
Skårs Gård, Förlanda 181, Fjärås
Kungsbacka
,
Sverige
Ingresso libero

Agenda:
Introduktion Solaredge
Skillnader mellan olika system
Fördelarna med SolarEdge
Systemkoncept
SolarEdge produktsortiment
Projektering & kalkyler

Per favore inserire le seguenti informazioni:

Questa domanda è un test per verificare che tu sia un visitatore umano e per impedire inserimenti di spam automatici.