Kwaliteits- & milieubeleid | SolarEdge
Open mobile menu
Close mobile menu

Kwaliteits- & milieubeleid

Kwaliteitsbeleid 

De kwaliteitsdoelstelling van SolarEdge is om totale klanttevredenheid te garanderen. Om dit te bereiken, is beleid van ontwikkeling en voortdurende verbetering van producten en diensten geïntegreerd in de bedrijfsvoering om constant aan de eisen en verwachtingen van de klant te voldoen of deze te overtreffen.

Doelstellingen 

  • Klanttevredenheid
  • Betrouwbaarheid 
  • Product- en procesverbetering 
  • Verlaging van de kosten per watt

Klik hier voor de ISO9001 certificaat.

 

Milieubeleid 

SolarEdge zet zich in voor een duurzaam milieu.

Doelstellingen

  • Milieuvervuiling voorkomen door afval te beperken, recycling te bevorderen en energiebesparende activiteiten op te zetten. 

  • Voldoen aan klanteisen en aan relevante, wettelijke milieuvoorschriften en andere voorschriften met betrekking tot de milieuaspecten van activiteiten, producten en diensten.

  • Continue verbetering ten aanzien van het verlagen van de impact op het milieu van onze producten en activiteiten door gedegen milieudoelstellingen en –doelen te herzien en bij te stellen.  

Klik hier voor de ISO9001 certificaat.