Maatschappelijk verantwoord ondernemen in SolarEdge | SolarEdge
Close mobile menu

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility banner desktop
Corporate Social Responsibility banner mobile

Bericht van de CEO

De visie van SolarEdge

Als organisatie zijn we intensief betrokken bij onze medewerkers en de mensen waarmee we werken en daarom hechten we veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Door MVO in ons bedrijfsbeleid te integreren, verwachten we dat iedereen die met SolarEdge werkt zich strikt houdt aan de richtlijnen en voorschriften. Onze verwachtingen reiken uit naar partners, onderaannemers en leveranciers van SolarEdge, die we graag stimuleren om voorbij de basisvereisten te gaan. Wij geloven in de mensen met wie we werken en in hun vermogen om de juiste beslissingen te nemen wanneer zich moeilijke uitdagingen voordoen. We moedigen alle partijen aan om dit document zorgvuldig door te lezen en samen met ons deze belangrijke missie met succes uit te voeren.

Zvi Lando, SolarEdge CEO, and VP Global Sales
 

Zvi Lando, SolarEdge CEO, and VP Global Sales

Bedrijfsvoering

SolarEdge hecht grote waarde aan eerlijk zakendoen en houdt zich tegelijkertijd strikt aan de wettelijke voorschriften van de PV-industrie in alle regio's waarin we actief zijn. Bovendien passen wij zero-tolerance beleid toe op alle schendingen van de volgende punten:

 • Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 • Anti-corruptiepraktijken
 • Milieubescherming
 • Ethisch zakendoen
 • Eerlijke concurrentie
 • Politieke activiteiten
   

En daarnaast:

 • Geloven wij in eerlijke concurrentie.
 • Is het aannemen van steekpenningen en geschenken strikt verboden.
 • Zijn wij toegewijd aan het respecteren van mensenrechten en milieu.
 • Streven we ernaar dat de materialen die in onze producten worden gebruikt afkomstig zijn van sociaal en ecologisch verantwoorde bronnen.
 • Is het medewerkers en zakenpartners van SolarEdge absoluut verboden om vertrouwelijke informatie te delen of te bespreken.
   
Business Practices image desktop

Due diligence en anti-corruptiepraktijken

Het interne beleid van SolarEdge omvat uitgebreide due diligence procedures voor potentiële en huidige zakenpartners. Wij ondergaan regelmatig audits en risicobeoordelingen in overeenstemming met de normen van de PV-industrie. SolarEdge biedt zijn medewerkers een uitgebreid programma met cursussen over corruptie, schendingen van de antitrustwetgeving, belangenconflicten en andere relevante aspecten van bedrijfsethiek.
 

SolarEdge bedrijfsmiddelen

Het is belangrijk dat SolarEdge bedrijfsmiddelen op een verantwoorde manier gebruikt worden aangezien onnodig afval, verlies of schade zowel financieel verlies als schade aan het milieu kan veroorzaken. Wij vragen onze medewerkers en partners hun uiterste best te doen om verspilling, verlies of schade aan bedrijfsmiddelen te voorkomen en om gevallen van diefstal of opzettelijke schade te melden.
 

Due Diligence and Anti-Corruption Policies image desktop

Donaties en sociale betrokkenheid

SolarEdge ondersteunt waardige sociale en humanitaire doelen door middel van donaties en door medewerkers de gelegenheid te bieden hun tijd en expertise te doneren voor vrijwilligerswerk. SolarEdge draagt een vast percentage van zijn jaarlijkse winst af aan diverse organisaties.
 

Voorbeelden van maatschappelijke betrokkenheid die door SolarEdge worden ondersteund:

 • Vrijwilliger bij Go Baby Go: een autootjesproject waarmee jonge kinderen met een lichamelijke beperking al op jonge leeftijd gestimuleerd worden om hun omgeving te ontdekken. Deze organisatie past kosteloos, onder deskundige leiding, gemotoriseerde speelgoedauto's aan aan de beperking van het kind.
 • Vrijwilliger om jonge mensen in afgelegen gebieden, waar moeilijke economische omstandigheden heersen, te begeleiden bij het vinden en behouden van een baan die past bij hun opleiding en ervaring.
   
Donations and Community Involvement image desktop

Medewerkers
 

SolarEdge zet zich in voor het bevorderen van een eerlijke en respectvolle werkplek met de nadruk op:

 • Diversiteit op de werkplek, vrij van elke vorm van vooroordelen of discriminatie tegen medewerkers, zakenpartners, leveranciers of klanten.
 • Gelijke kansen voor alle sollicitanten die bij SolarEdge een baan zoeken.
 • Duidelijke communicatie en respectvol gedrag tussen medewerkers en alle partijen die samenwerken, kunnen bijdragen aan het behalen van succesvolle resultaten en aan het verhogen van de productiviteit.
 • Eerlijke beloning en voordelen die de middelen dekken die nodig zijn voor het fysieke welzijn van de medewerkers op lange termijn, en die een veilige, fatsoenlijke levensstandaard bieden.
 • Werkzekerheid, zodat de medewerkers van SolarEdge zich veilig en zeker voelen op de werkplek.
   
Employees image desktop

Veiligheid op de werkplek

SolarEdge hecht veel waarde aan de veiligheid van onze medewerkers, zakelijke partners, leveranciers, klanten en de samenleving als geheel. Veiligheidstrainingen en -voorschriften zijn verplicht in onze kantoren en productiefaciliteiten om de kans op letsel en andere beroepsrisico's zo veel mogelijk te beperken.

Omdat medewerkers en partners blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijk hoge spanning op het werk, wordt ons Elektrisch Veiligheidsbeleid strikt gehandhaafd in al onze kantoren en faciliteiten. Er worden regelmatig cursussen gegeven op het gebied van elektrische veiligheid, zodat onze medewerkers bij het werken met hoge spanning altijd het hoogste niveau van voorzorgsmaatregelen hanteren.

Van tijd tot tijd worden verplichte veiligheidsoefeningen en -trainingen gehouden met betrekking tot brand, aardbevingen en andere rampzalige noodsituaties.


Beleid omtrent drugsgebruik

Gebruik van drugs en alcohol op de werkvloer is strikt verboden. SolarEdge zet zich in om te zoeken naar de beste manier om drugsgebruik aan te pakken, zowel voor het welzijn van het individu als het bedrijf.
 

Safety in the Workplace image desktop

Klanten en leveranciers

We werken voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van de producten en diensten die we aan onze klanten leveren. Daarbij hechten we het grootste belang aan volledige klanttevredenheid en om dat te bereiken, wordt ethische bedrijfsvoering toegepast en rekening gehouden met de belangen en feedback van klanten wanneer belangrijke beslissingen over onze producten en diensten worden genomen.

We kiezen er bewust voor om alleen samen te werken met leveranciers en partners die verantwoordelijke en ethische bedrijfsvoering toepassen en de internationale regelgeving van de VN eerbiedigen met betrekking tot gelijkheid op het gebied van werkgelegenheid, veiligheid op de werkplek, eerlijke beloning, etc.

Onze voornaamste leveranciers zijn dan ook verplicht om de gedragscode van SolarEdge te ondertekenen; de gedragscode bindt hen om zaken te doen volgens deze principes.
 

Customers and Suppliers image desktop

Normen en certificeringen

Wij streven ernaar om de efficiëntie van onze producten en de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren door te voldoen aan de strenge internationale normen op het gebied van kwaliteitsmanagement. We prefereren om voorbij het basisniveau van normen en regelgeving te gaan en moedigen onze partners, leveranciers en klanten aan om hetzelfde te doen.

ISO 9001 icon

ISO 90003 icon


Milieubescherming

Als wereldmarktleider op het gebied van technologische, duurzame oplossingen voor energieproductie proberen we de schadelijke gevolgen van traditionele energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen en steenkool, te beperken. Onze kantoren in de VS en Israël zijn voorzien van PV-systemen en we hebben maatregelen genomen om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te verminderen.

SolarEdge voldoet aan de volgende internationale normen voor kwaliteit en milieu:

ISO 14001 icon

ISO 45001 icon

WEEE icon

RoHS icon

REACH icon

Normen en certificeringen

Wij streven ernaar om de efficiëntie van onze producten en de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren door te voldoen aan de strenge internationale normen op het gebied van kwaliteitsmanagement. We prefereren om voorbij het basisniveau van normen en regelgeving te gaan en moedigen onze partners, leveranciers en klanten aan om hetzelfde te doen.

ISO 9001 icon

ISO 90003 icon


Milieubescherming

Als wereldmarktleider op het gebied van technologische, duurzame oplossingen voor energieproductie proberen we de schadelijke gevolgen van traditionele energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen en steenkool, te beperken. Onze kantoren in de VS en Israël zijn voorzien van PV-systemen en we hebben maatregelen genomen om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te verminderen.

SolarEdge voldoet aan de volgende internationale normen voor kwaliteit en milieu:

ISO 14001 icon ISO 45001 icon WEEE icon
RoHS icon REACH icon  
Compliance and Certification image desktop

Vertrouwelijke informatie

Enerzijds is het van belang om vertrouwelijke bedrijfsinformatie beschikbaar te stellen, anderzijds is het even belangrijk dat onze medewerkers vertrouwelijke gegevens beschermen tegen verlies of diefstal. Bedrijfsinformatie wordt gedefinieerd als, maar niet beperkt tot:
 

 • Alle sales- en marketingmateriaal met betrekking tot de producten van SolarEdge
 • Bedrijfsstrategie en –planning
 • Informatie met betrekking tot fusies en overnames
 • Interne documentatie
 • Productprestatie- en testgegevens
 • Financiële en juridische documenten
 • Persoonlijke informatie van medewerkers, klanten en leveranciers

Het melden van niet-naleving

Het vroegtijdig opsporen, melden en behandelen van niet-naleving van het beleid van SolarEdge kan de omvang van de schade voor medewerkers, partners, klanten en aandeelhouders beperken. Alle juridische schendingen, of het nu gaat om een getuigenis of vermoeden, van het in deze richtlijnen beschreven beleid, moeten in deze volgorde aan de volgende partijen worden gemeld:
 

 • Leidinggevende
 • Juridische afdeling
 • Juridisch adviseur
 • Auditcommissie
   

Bescherming van klokkenluiders

SolarEdge zet zich in om de privacy te beschermen van een ieder die een vermoedelijke schending van het bedrijfsbeleid, ernstige onregelmatigheden in de manier van zakendoen of een overtreding van de wet rapporteert.
 

Anti-vergeldingsbeleid

De relevante wetgeving en SolarEdge verbieden elke vorm van vergelding voor het te goeder trouw melden van feitelijk of mogelijk wangedrag.

 

Off
Off