SolarEdge normen en certificeringen | SolarEdge
Close mobile menu

SolarEdge normen en certificeringen

SolarEdge beoordeelt succesvolle bedrijfspraktijken zowel op financiële resultaten als vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als wereldmarktleider op het gebied van duurzame energie oplossingen, zijn we sterk betrokken bij het bevorderen van een groenere wereld. 

SolarEdge opereert volledig in overeenstemming met de volgende internationale normen inzake kwaliteit en controle, ethisch gedrag en milieubescherming. Deze hoogwaardige normen strekken zich uit naar onze partners, onderaannemers en leveranciers die wij aanzetten om verder te gaan dan slechts te voldoen aan wettelijke eisen. 

 

ISO 9001 en 90003

ISO 9001 ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Door deze norm te voeren, toont SolarEdge aan dat de producten en diensten voldoen zowel aan de eisen van klanten als aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving ten aanzien van consistentie en betrouwbaarheid.
SolarEdge voert ook ISO 90003: dit is een norm voor kwaliteitsmanagement die de eisen en richtlijnen voor softwareproducten en aanverwante diensten omschrijft. Wij streven voortdurend naar verbetering van de kwaliteit van onze producten om de hoogste verwachtingen van onze klanten te overtreffen.
Bekijk het ISO 9001/90003 certificaat van SolarEdge.

 

ISO 14001

ISO 14001 ISO 14001 biedt bedrijven een standaard voor een effectief milieumanagementsysteem. SolarEdge streeft naar verbetering van de productie-efficiëntie om milieu-afval en -vervuiling te verminderen. Onze producten voldoen aan de eisen van de ISO 14001-standaard. Bekijk het ISO 14001 certificaat van SolarEdge.

 

 

OHSAS 18001

OHSAS 18001 SolarEdge doet er alles aan om te zorgen dat er een streng gezondheids- en veiligheidsbeleid is dat onze werknemers beschermt tegen mogelijke beroepsrisico's en de kans op ongelukken op de werkplek verkleint. Wij voldoen aan de OHSAS 1800: 2007 Arbo-certificering, een internationale norm die een kader biedt voor het identificeren, beheersen en verminderen van de risico's verbonden aan gezondheid en veiligheid op de werkplek.Bekijk het OHSAS 18001 certificaat van SolarEdge.

 


WEEE

WEEEDe WEEE-richtlijn van de Europese Unie (WEEE is Engels voor Waste Electrical and Electronic Equipment) schrijft voor dat fabrikanten van elektrische en elektronische apparatuur de inzameling van afgedankte apparatuur steunen door middel van financiering van programma's voor hergebruik of recycling van producten die na 13 augustus 2005 op de EU-markt zijn gebracht. Alle betreffende producten van SolarEdge zijn, conform de WEEE-eisen, voorzien van het symbool van een doorgekruiste afvalcontainer. SolarEdge is in Nederland geregistreerd voor de WEEE-richtlijn met registratienummer WEEENL0498. Lees hier de WEEE-richtlijn van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

 

RoHS

RoHS

SolarEdge is zich bewust van de nadelige gevolgen die gevaarlijke stoffen op het milieu kunnen hebben, vooral wanneer ze niet goed verwijderd worden. Wij voldoen volledig aan de richtlijn van de Europese Unie inzake gevaarlijke stoffen (RoHS is Engels voor Restrictions on Hazardous Substances), die het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt. Onze bedrijfsprocedures worden voortdurend bijgewerkt volgens de strengste milieuvoorschriften. Lees hier de RoHS-richtlijn van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

 

REACH

REACH

REACH (is Engels voor European Regulation on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) is op 1 juni 2007 ingevoerd ter verbetering van de bescherming van gezondheid en milieu. Als het gaat om het aantonen van de potentiële risico's van gevaarlijke chemicaliën, legt deze richtlijn de bewijslast bij het bedrijf en niet bij een externe regelgever. REACH bevordert betere communicatie en samenwerking tussen alle bedrijven in de keten. SolarEdge beschouwt de bescherming van gezondheid en milieu als allerhoogste prioriteit. Wij werken voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van onze producten en zorgen voor volledige naleving van de nieuwste REACH-protocollen. Lees de REACH-richtlijn van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/

 

Verklaring conflictmineralen

De illegale winning en handel van natuurlijke grondstoffen en de daarmee samenhangende schendingen van mensenrechten, conflicten en milieuschade zijn aanleiding tot toenemende internationale bezorgdheid. Wij zijn toegewijd aan de naleving van mensenrechten en milieu in overeenstemming met aanvaarde internationale conventies en praktijken, zoals de universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties, de kernverdragen van de IAO over arbeidsnormen, Global Compact van de Verenigde Naties, en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Wij streven ernaar dat alle materialen die in onze producten worden verwerkt, afkomstig zijn van maatschappelijk verantwoorde en milieuvriendelijke bronnen. Wij verwerpen en weigeren winst te halen uit, bij te dragen aan, te helpen bij of mee te werken aan alle activiteiten die conflicten veroorzaken of leiden tot ernstige milieuschade, zoals uiteengezet in bovengenoemde internationale conventies en opgenomen in het beleid van SolarEdge. Lees het SolarEdg Beleid t.a.v. conflictmineralen en het nieuwste Rapport conflictmineralen.

 

De visie van SolarEdge

Als organisatie zijn we intensief betrokken bij onze medewerkers en de mensen waarmee we samenwerken en daarom hechten we veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Door MVO in ons bedrijfsbeleid te integreren, verwachten we dat iedereen die met SolarEdge werkt zich houdt aan de richtlijnen en voorschriften inzake wettelijke naleving, kwaliteit en controle, ethisch gedrag, mensenrechten, anti-corruptiepraktijken en milieubescherming zoals in de volgende hoofdstukken beschreven. 

Onze verwachtingen gaan ook naar partners, onderaannemers en leveranciers van SolarEdge, die we graag aanmoedigen om verder te gaan dan de basisvereisten. Wij geloven in de mensen met wie we werken en in hun vermogen om de juiste beslissingen te nemen wanneer zich moeilijke uitdagingen voordoen. We nodigen alle partijen uit om dit document zorgvuldig door te lezen en samen met ons deze belangrijke missie met succes uit te voeren. 

Download hier de SolarEdge gids voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.