SolarEdge Zonne-energie begrippenlijst voor systeemeigenaren
Close mobile menu

Glossary

Glossary
Glossary

Onze woordenlijst met zonne-energietermen biedt een verzameling van belangrijke begrippen en uitdrukkingen, die eenvoudig en beknopt worden toegelicht. 

 

A      B      C      D      E      G      H      I      K      L      M      N      O      P      R      S      T      V      W     Z     #

A B C D
E G H I
K L M N
O P R S
T V W Z
#      

A

Azimut

De richting waarin uw dak georiënteerd is (in de context van zonne-energie). Het azimut wordt gemeten in graden, en beschrijft de hoek tussen uw dak en het absolute noorden.
 

B

Backup

Een modus voor de zonne-energieomvormer waarbij één of meer batterijen worden gebruikt om back-upenergie op te slaan voor in het geval van een stroomstoring van het net.
  
 

Batterij

Een apparaat met een positieve en negatieve lading dat door chemische reacties energie kan opslaan. Batterijen slaan energie op in gelijkstroom en omvormers zetten de stroom om in wisselstroom voor algemeen gebruik. Bij het selecteren van een batterij voor een PV-systeem moet rekening worden gehouden met een aantal factoren: (a) de batterijcapaciteit moet overeenkomen met de energiebehoeften van het huishouden en de productievermogen van het PV-systeem, zodat er geen energie verloren gaat, (b) de oplaad- en ontladingsvermogen van de batterij moet snel genoeg zijn om de energiebehoeften te dekken, en (c) de batterij moet geschikt zijn voor de locatie van installatie binnen en/of buiten.
  
 

Batterijcapaciteit

De totale hoeveelheid elektriciteit die een batterij kan leveren. Omdat veel batterijen mogelijk beschadigd raken als ze volledig ontladen, is de nominale capaciteit van een batterij meestal hoger dan de bruikbare capaciteit. De capaciteit wordt gemeten in kilowattuur (kWh), wat aangeeft hoeveel energie de batterij in totaal kan leveren.
  
 

Batterijkoppeling

Dit verwijst naar de manier waarop zonne-energie omvormers worden gekoppeld aan een accu of batterij. De AC-koppeling zet zonne-energie eerst om in wisselstroom (AC) voordat deze weer wordt omgezet in gelijkstroom (DC) voor opslag in de accu, wat resulteert in verloren energie. Bij DC-koppeling stuurt de omvormer energie rechtstreeks van de zonnepanelen naar de accu's zonder deze om te zetten. DC-koppeling heeft diverse voordelen, zoals minder omzettingen, hogere efficiëntie en ondersteuning van PV-overdimensionering.
   
 

Bypass-diode

Een bypass-diode, die zich in de verdeeldoos bevindt achter het paneel, maakt het mogelijk om ondermaats presterende zonnepanelen uit te schakelen om te voorkomen dat ze de productie van de andere panelen in dezelfde string fors negatief beïnvloeden. Dit is een standaardcomponent in PV-panelen maar kan enkel grote verschillen ondervangen.

 

BOS (Balance of System)

Componenten en apparatuur in een PV-systeem met uitzondering van de panelen zelf (denk aan omvormers, power optimizers, bekabeling, leidingen, verdeeldoos).
    
 
 

C

Clipping

Wanneer de gelijkstroomproductie van het zonnesysteem de maximale capaciteit van de omvormer overschrijdt en er energie verloren gaat.
 
 

D

DC (Gelijkstroom)

 

Type elektriciteit dat wordt opgewekt door zonnepanelen wanneer de zon erop schijnt. Deze energie wordt omgezet in wisselstroom (AC) voor gebruik in huis.

 

DC/AC-ratio

 
De verhouding van geïnstalleerde zonne-energievermogen in DC ten opzichte van het wisselstroomvermogen (AC) van de omvormer. Voorbeeld: een 6 kW DC opstelling van zonnepanelen in combinatie met een omvormer van 5 kW zou een DC/AC-verhouding van 1,2 hebben (soms ook als 120% geschreven).
 
 

E

Eigen verbruik

 
Wanneer een huishouden of bedrijf elektriciteit gebruikt die wordt opgewekt door hun eigen zonne-energiesysteem, wordt dit eigen verbruik of zelfconsumptie genoemd. Eigen verbruik kan de ROI van een PV-systeem verhogen, tenzij het systeem zich in een nettometings- of FiT-markt (feed-in tarief markt) bevindt.
 

Elektriciteitsnet

Nutsinfrastructuur die verantwoordelijk is voor de overdracht en distributie van elektriciteit aan consumenten/bedrijven

Energieopslag

Het opslaan van geproduceerde energie voor gebruik op een later tijdstip. Huishoudens kunnen een accu gebruiken om zonne-energie die overdag door zonne-energiesystemen wordt gegenereerd op te slaan voor gebruik 's avonds. Door energie op te slaan in een accu of batterij kunnen gebruikers hun energie-onafhankelijkheid, hun eigen verbruik en de ROI van hun zonne-energiesysteem vergroten.

EPC

Dit staat voor Engineering, Procurement and Construction (techniek, inkoop en bouw). Dit zijn bedrijven die grote commerciële zonne-energiecontracten helpen faciliteren. Ze fungeren als tussenpersoon tussen de klant en fabrikanten van zonne-energieproducten en bouwers. In deze functie onderhandelen zij over de contracten.

EU Gewogen efficiëntie

Een standaardmaatstaf voor efficiëntie van zonne-energieapparatuur in de sector. De efficiëntie van de omvormer wordt gemeten als de verhouding van het DC-ingangsvermogen ten opzichte van het AC-uitgangsvermogen als gewogen gemiddelde in verschillende scenario's van zonnestraling.
 
 
 

G

Gebruik en onderhoud

De operationele behoeften van een zonne-energiesysteem dat in gebruik is, waaronder reiniging, reparaties, vervanging van onderdelen, factuurbeheer, enzovoort; heeft voornamelijk betrekking op grootschalige commerciële zonne-energiesystemen.

 

GSM-Module

Het onderdeel in de SolarEdge-omvormers dat de omvormer via cellulaire communicatie met het netwerk en het SolarEdge-monitoringportaal verbindt.
 
 

H

HD-Wave

Onze lijn omvormers die 25% kleiner zijn dan de standaard omvormers en een efficiëntie van 99% hebben. SetApp-geactiveerde HD-Wave-omvormers hebben geen lcd-scherm en zijn toegankelijk via de SetApp applicatie.

 
 

I

Inbedrijfstelling

 

Het proces om ervoor te zorgen dat alle systemen en componenten van een PV-installatie worden ontworpen, geïnstalleerd, getest, bediend en opgeleverd volgens de operationele vereisten van de eigenaar of eindklant van het project.

 

I-V curve

 
Een grafische weergave van de stroom (I) versus de spanning (U) van een fotovoltaïsch apparaat wanneer de belasting wordt verhoogd van de kortsluitingstoestand (geen belasting) naar de open circuittoestand (maximale spanning). De vorm van de curve beschrijft de celprestaties.
 
 

K

kWh

Eenheid van energie of vermogen gemeten over een bepaalde periode. Een energieleverancier brengt ons elektriciteit in rekening per kWh.   Voorbeeld: 1 kWh is de hoeveelheid stroom die tien lampen van 100 W in één uur gebruiken

 

kW

 
kW is een eenheid van vermogen. 1 kW is gelijk aan 1000 W vermogen. Zonnesystemen worden gemeten in kW.
 
 

L

LCOE (Levelized Cost of Energy)

 
Een manier om de kosten van het genereren van een eenheid elektriciteit door een specifiek energieproductiesysteem te berekenen. Het wordt berekend door de totale kosten van het systeem (inclusief bedrijfs- en onderhoudskosten) te delen door het aantal energie-eenheden dat het systeem naar verwachting zal produceren tijdens zijn levensduur. De LCOE van zonne-energie is op veel locaties lager dan die van de energie van het net – dit betekent dat zonne-energie netpariteit heeft bereikt.
 
 

M

MLPE's

Vermogenselektronica op paneelniveau. Hiermee wordt micro-omvormer- en power optimizertechnologie bedoeld.
  
 

MPPT

Maximum Power Point Tracking, dit wordt gebruikt om de vermogensextractie uit PV-systemen te maximaliseren. Aangezien elk paneel, door allerlei factoren, op een ander niveau presteert, is MPPT een algoritme dat het maximale vermogen van de panelen vindt. Als de panelen bijvoorbeeld vervuild zijn, bedekt zijn met sneeuw, bladeren of vogelpoep, in de schaduw staan, een andere productietolerantie hebben of met verschillende snelheden verouderen, zal hun energieproductie variëren. Sommige omvormers voeren MPPT uit op stringniveau, terwijl andere omvormers MPPT uitvoeren op paneelniveau. MPPT op stringniveau leidt tot discrepanties op paneelniveau, wat leidt tot energieverlies. Wanneer MPPT echter plaatsvindt op paneelniveau, wordt het energieverlies door discrepantie op paneelniveau uitgesloten.
  
 

Meter

De energiemeter is een apparaat dat wordt gebruikt om de productie, het verbruik, de import en export van energie van en naar het net te meten en weer te geven in onze monitoringportaal.

Mismatch van panelen

Er is sprake van mismatch tussen panelen wanneer slechter presterende panelen de prestaties van naastgelegen panelen in dezelfde string verminderen. De oorzaken van mismatch variëren en omvatten productietolerantie, verschillende snelheden van veroudering van panelen, schaduw, vervuiling, sneeuw en gevallen bladeren die het zonlicht blokkeren. Mismatch tussen panelen resulteert in een lagere productie van zonne-energie, waardoor de ROI van het systeem afneemt.
   
 

N

Niet-SetApp

Oudere SolarEdge-omvormers die geprogrammeerd moesten worden via een lcd-scherm op de omvormer.
      
 

O

Onafhankelijk van het net (off-grid)

Een zonne-energiesysteem dat onafhankelijk van het elektriciteitsnet werkt. Systemen die onafhankelijk zijn van het net (off-grid) hebben voldoende zonnepanelen en batterijopslag om zelf voldoende energie te genereren, zonder toegang tot elektriciteit van het nutsbedrijf
     

Onderconstructie

Het montagesysteem dat wordt gebruikt om zonnepanelen aan het dak, een gebouw of aan de grond te bevestigen.
 
 
   

Overdimensionering

Een manier om de output van een zonne-energiesysteem te verhogen. Een zonne-energiesysteem overdimensioneren betekent dat de productie van zonne-energie een hogere piekvermogen heeft dan de nominale waarde van de omvormer. Simpel gezegd is overdimensionering een kosteneffectieve manier om de productie van een zonne-energiesysteem te maximaliseren door het totale vermogen van de zonnepanelen te verhogen tot boven het vermogen van de omvormer. Hoewel er bij piekproductie energie verloren gaat, wordt er gedurende de dag meer energie geoogst. Overdimensionering kan ook een goede manier zijn om de productie van zonne-energie te verhogen in gebieden waar de grootte van de omvormer beperkt is.
 
 
   Daily Production NL

P

Piekvraag

De maximale energievraag of -belasting in een bepaalde periode.

 

PV-paneel

Een PV-paneel, ook wel een zonnepaneel genoemd, bestaat uit fotovoltaïsche zonnecellen die zijn verbonden. PV-panelen worden op het dak geïnstalleerd waar ze fotonen (lichtenergie) absorberen om elektriciteit op te wekken. PV-panelen worden in een string met elkaar verbonden om een eenheid te vormen die zonne-energie opwekt, wat we een PV-installatie noemen.
  
  

Power purchase agreement (PPA)

Contract met een zonne-energiebedrijf voor installatie van een zonne-energiesysteem op uw dak. Met een PPA voor zonne-energie gaat u ermee akkoord om het bedrijf een tarief per kilowattuur te betalen voor de elektriciteit die wordt geproduceerd door de zonnepanelen.
  
 

PV-installatie

Een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem. Een aan het net gekoppelde verzameling zonnepanelen op een dak wordt een PV-installatiegenoemd.
  

Power Optimizer

Power Optimizers, aangesloten door installateurs op elk zonnepaneel, zijn DC-naar-DC-omvormers, ontworpen om de energieopbrengst van PV-systemen te maximaliseren door het maximale vermogenspunt van elk afzonderlijk paneel te volgen. Geavanceerde power optimizers maken van elk zonnepaneel een slim paneel. Power optimizers zijn ook verantwoordelijk voor het monitoren van de individuele paneelprestaties en voegen extra veiligheidsmaatregelen toe aan uw installatie(zoals SafeDC).
  

PV-omvormer

PV-omvormers werden oorspronkelijk ontwikkeld om gelijkstroom (DC) gegenereerd door PV-panelen om te zetten in wisselstroom (AC) voor gebruik in huis of voor levering aan het net. Een van de vroeger meest voorkomende type omvormer was een string-omvormer, die zowel deze omzetting als MPPT op stringniveau uitvoerde.

Standaard string-omvormers bieden beperkte mogelijkheden voor monitoring, creëren energieverliezen, beperken de ontwerpflexibiliteit en vereisen soms de installatie van extra veiligheidshardware. Andere typen beschikbare omvormers zijn DC-geoptimaliseerde omvormers en micro-omvormers.

In de afgelopen jaren is de rol van de PV-omvormer verbreed naar slim energiebeheer, inclusief opslag, interactie met het net, thuisenergie, opladen van elektrische auto's, monitoring, veiligheid en meer.

  
 

PV-monitoring

Een monitoringsysteem voor zonne-energie biedt informatie over de prestaties van het PV-systeem, zoals de hoeveelheid energie die wordt geproduceerd, verbruikt en geleverd aan het elektriciteitsnet. Zonder monitoring met hoge resolutie kan het lastig zijn om inzicht te krijgen in de prestaties van het PV-systeem. Monitoring vergroot het inzicht van een systeemeigenaar in de prestaties van zijn of haar PV-systeem en helpt hen te herkennen of er iets moet worden gerepareerd. Bovendien kunnen installateurs dankzij monitoring vaak problemen op afstand oplossen, wat betekent dat het probleem sneller wordt opgelost en de uptime van het systeem toeneemt. Er zijn verschillende soorten PV-monitoring: geïntegreerde monitoringsystemen, add-ons, monitoring op stringniveau en monitoring op paneelniveau. Monitoring op paneelniveau biedt inzicht met de hoogste resolutie.
  
 
 

R

RMA (Return Merchandise Authorisation)

Aanvraag van een installateur voor een vervangend product binnen de garantievoorwaarden.

 
 

S

SafeDC-technologie

Wordt gebruikt om alle aspecten van veiligheid bij een commercieel of residentieel systeem met SolarEdge te beschrijven. Voornamelijk gericht op het voldoen aan de vereisten van NEC2017 en NEC2014 zonder de noodzaak van extra apparatuur. Met de automatische snelle uitschakeling bij AC-ontkoppeling en power optimizers die zijn ontworpen om de spanning tot 1V te verlagen, is ons systeem de veiligste optie op de markt.
  
  

Salderen

Het verrekenen van de door u geleverde zonne-energie aan het net met de door u verbruikte energie van het net. U ontvangt een slimme meter wanneer u op zonne-energie overgaat, die de hoeveelheid elektriciteit meet die uw huis inkomt, evenals de hoeveelheid die het zonne-energiesysteem 'terug naar het net' stuurt. Wanneer uw zonne-energiesysteem meer energie produceert dan uw huishouden verbruikt en overtollige elektriciteit naar het net wordt gestuurd, kunt u mogelijk geld terugkrijgen van uw energieleverancier.
  
  

SetApp

Installatie-app die wordt gebruikt om omvormers te activeren en configureren, rechtstreeks via een smartphone.
  
  

Spanningsverlagende transformator

Een transformator ontworpen om de spanning van de primaire wikkeling naar de secundaire wikkeling te verlagen. Deze worden gebruikt bij de onderlinge verbinding van transmissiesystemen met verschillende spanningsniveaus.
  
  

String-omvormer

Een omvormer die wordt aangesloten op een serie zonnepanelen. Standaard string-omvormers voeren zowel DC/AC-conversie als MPPT uit op omvormerniveau. Dit betekent energieverlies, beperkte monitoringcapaciteit en gebrek aan ontwerpflexibiliteit. Afhankelijk van de lokale veiligheidsnormen kunnen string-omvormers ook de installatie van extra veiligheidsapparatuur vereisen.
  
  

String

Een aantal fotovoltaïsche panelen die elektrisch in serie zijn verbonden om de bedrijfsspanning te produceren die nodig is voor de omvormer.
  
  

Synergy

Technologie die verband houdt met onze commerciële omvormerproducten, d.w.z. driefase-omvormer met Synergy-technologie.


 

Systemen in veldopstelling

In plaats van zonnepanelen op uw dak te installeren, is een zonne-energiesysteem met een veldopstelling een systeem waarbij zonnepanelen worden bevestigd aan een onderconstructie met de fundering direct in de grond.
     
 

T

TOU

 
Tijdstip van gebruik (Time of Use). Een tariefstructuur van energieleveranciers waarbij consumenten een hoger tarief betalen op de momenten van de dag waarop de vraag het hoogst is.  
 
 
 

V

Verdeeldoos

 
De uitgang op de achterkant van elk zonnepaneel. Elke verdeeldoos bevat een bypass-diode die de zonnepaneelconnectoren met elkaar verbindt en de energiestroom één richting op stuurt.

  

Vermogensdichtheid

Vermogensdichtheid is de hoeveelheid vermogen per massa. PV-omvormers worden gemeten in vermogensdichtheid. Hoe hoger het vermogen per massa, hoe beter de omvormer.
  
 
 
 

W

Watt (W)

 
Een maatstaf voor vermogen. Apparaten, gloeilampen en zonnepanelen worden gemeten in watt. 1 kW = 1000 watt.

  

Wisselstroom (AC)

Een type elektrische stroom dat in de meeste huizen wordt gebruikt.
Uitgedrukt als een sinusgolf, gaat de AC-stroom door nul wanneer deze van richting verandert, wat het tot een veiligere elektrische stroom maakt.
  
 
Solar Graph NL

Z

Zonne-energie voor gemeenschappen

 
Een zonne-energiesysteem dat elektriciteit genereert die door meer dan één huishouden wordt gebruikt. Het wordt soms een ‘solar garden’ genoemd en stelt leden van een gemeenschap die geen zonne-energie op hun eigen huis kunnen (of willen) installeren, in staat om te profiteren van de voordelen van zonne-energie.

  

Zonne-energie op leasebasis

Contract met een zonne-energiebedrijf voor installatie van een zonne-energiesysteem op uw dak. Met zonne-energie op leasebasis gaat u ermee akkoord om het bedrijf een vast maandbedrag te betalen om het systeem te “huren” in ruil voor de voordelen (d.w.z. de elektriciteit) die het systeem biedt.
  
  

Zonne-energiesystemen met netaansluiting

De meerderheid van de zonne-energiesystemen bij woningen is verbonden met het net. Dat betekent dat we de infrastructuur van het elektriciteitsnet gebruiken om de productie van zonne-energie te meten. Wanneer we meer energie verbruiken dan het zonne-energiesysteem produceert, zorgt energie uit het elektriciteitsnet voor de stroom in huis.
  
 
 

#

1-fase voeding

 
Een type wisselstroom (AC) waarbij alle spanningen tezamen variëren. 1-fase voeding is het meest voorkomende huishoudelijke stroomcircuit. Het wordt vaak gebruikt om verlichting, verwarming, televisies en andere apparaten van stroom te voorzien.

  

3-fase voeding

Een type wisselstroom (AC) dat zorgt voor een constante stroomvoorziening. In tegenstelling tot 1-fase voeding waarbij elektronen zich door één draad verplaatsen, bewegen de elektronen hier door drie draden op iets verschillende tijdstippen. 3-fase stroom wordt meestal gebruikt door elektriciteitsnetwerken om elektriciteit over te brengen of om industriële machines, grote motoren en andere zware belastingen van stroom te voorzien. In wezen het vermogen omzetten over gescheiden stromen, buiten fase met elkaar. De meeste residentiële systemen gebruiken een 1-fase oplossing maar kunnen wel beschikken over een 3-fase aansluiting.
  
  

400V & 230 V

Hoogte van de netspanning. 400V wordt gemeten tussen de fases onderling (L1-L2, L1-L3, L2-L3) en 230V wordt gemeten tussen de fase en nul (L1-N, L2-N, L3-N).
  
 
 
Off
On