Communicatie | SolarEdge
Open mobile menu
Close mobile menu

Communicatie

ZigBee® gateway kit

De ZigBee gateway kit wordt gebruikt om een SolarEdge omvormer met ZigBee communicatie draadloos met het internet te verbinden via de router van de huiseigenaar. De ZigBee gateway wordt aangesloten aan de huisrouter en kan signalen van 15 omvormers of andere SolarEdge apparaten, bijv. smart energy producten, verzenden en ontvangen.

Door de ZigBee plug-in in de omvormer te installeren en de externe antenne op de omvormer te monteren, wordt het communicatiebereik verbeterd tot ca. 50 meter binnenshuis en 400 meter buitenshuis.

Wifi plug-in

De wifi plug-in biedt draadloze communicatie tussen de SolarEdge omvormer en elke wifi router.

GSM plug-in & data abonnementen

De GSM plug-in biedt draadloze communicatie tussen de omvormer en de SolarEdge monitoring platform.

Control & Communication Gateway

De Control & Communication Gateway (C&CG) breidt de mogelijkheden van monitoring en controle uit. De C&CG kan aangesloten worden op SolarEdge omvormers, omgevingssensoren en energiemeters. Het kan de datagegevens verzenden naar de SolarEdge monitoring server en eventueel naar een datalogger van een ander merk.

Brandweer-gateway

De brandweer-gateway biedt een gecentraliseerd veiligheidsbeheer van SolarEdge systemen. Brandweerlieden kunnen de productie van een SolarEdge PV-systeem onmiddellijk stopzetten, handmatig d.m.v. een noodstop of automatisch via een brandmeldsysteem.

RS485 plug-in

De RS485 plug-in zorgt voor een extra RS485-poort voor uitgebreidere communicatie.

RS485 overspanningsbeveiliging plug-in

Bliksem en andere overspanningen zijn onvoorspelbare gebeurtenissen en kunnen in één keer een niet beveiligde omvormer beschadigen.