Logistieke hubs kijken naar de zon om energiekosten te verlagen

Gilah Krausz Nevo
Senior Content Writer / Gilah Krausz Nevo

Logistieke hubs, centrale faciliteiten voor de distributie van goederen, vormen het hart van logistieke bedrijven. Het runnen van deze magazijnen vergt veel energie en dus hoge kosten. Echter, hun grote, platte daken zijn perfect voor het installeren van zonnepanelen die de energiekosten aanzienlijk kunnen verminderen.

Sommige logistieke bedrijven bereiden zich al voor op een andere enorme uitdaging: het volledig elektrificeren van hun wagenpark. Om dit te realiseren is alleen zonne-energie van daken niet voldoende. Een nieuw slim energiemodel zal PV-productie moeten combineren met ter plaatse e-fleet opladen en volledig energiebeheer. Logistieke hubs die deze oplossing adopteren kunnen een centrale rol spelen in het bevorderen van duurzame toeleveringsketens.

Logistieke hub

Logistieke hubs gaan groen voor een betere winstmarge

De stijgende energieprijzen, extreem weer, regionale conflicten en andere wereldgebeurtenissen hebben onzekerheden opgeworpen over de toekomstige energievoorziening. Dit heeft directe invloed op logistieke bedrijven, en het beheren van energieverbruik in distributie magazijnen wordt steeds complexer.

Bovendien heeft de opkomst van e-commerce verkoop, welke bijna verdubbelde tussen 2019 en 2020 (een trend die zal voortzetten), geleid tot een toename van pakketbezorging en daarmee transportemissies.

Een onderzoek van Coyote Logistics, dat 250 wereldwijde verladers uit verschillende sectoren omvatte, onthulde dat 81% van de bedrijven gelooft dat om succes te behalen, hun toeleveringsketens een integrale rol moeten spelen in het bezitten van duurzame initiatieven binnen hun netwerken.

Een DHL-enquête onder Amerikaanse consumenten in mei 2021 toonde aan dat de meerderheid, 60%, bereid was meer te betalen voor milieuvriendelijke producten of diensten. 54% gaf aan dat ze meer vertrouwen hadden in een bedrijf op basis van publieke toezeggingen voor milieuduurzaamheid. De enquêteresultaten weerspiegelen de invloedrijke rol die duurzaamheid in de toeleveringsketen zal spelen in de concurrentiekracht van e-commerce bedrijven in de toekomst.

Logistieke bedrijven staan ook onder druk van investeerders en regelgevers om ambitieuzere ESG-doelen te bereiken. Dit stimuleert hen om slimme oplossingen voor hernieuwbare energiebeheer te vinden, die een essentieel onderdeel zullen worden bij het verminderen van de koolstofvoetafdruk van toeleveringsketens.

Veel logistieke bedrijven stappen al over op alternatieve energiebronnen om hun energiekosten en afhankelijkheid van het net te verminderen en om ononderbroken operaties te garanderen. Volgens een rapport van de UK Warehousing Association zou de magazijnsector in het VK jaarlijks ~13,8 TWh aan hernieuwbare elektriciteit kunnen opwekken, waardoor de sector transformeert van netto verbruikers naar netto producenten.

In de VS lopen ontwikkelaars achter op hun Europese tegenhangers bij het bouwen van duurzame magazijnen en distributiecentra. Desalniettemin nemen Amerikaanse bedrijven stappen om hun magazijnen energiezuiniger te maken door hun daken om te zetten in zonneboerderijen die de operaties van het gebouw kunnen aandrijven. Deze gebouwen, met meestal grote, open binnenruimtes gewijd aan opslag en slechts kleine kantoorruimtes, lijken makkelijker te vergroenen dan ander vastgoed. Ze hebben meestal een gematigde energiebehoefte in vergelijking met dichter bezette gebouwen zoals kantoorgebouwen of hotels.

Doorgaans verbruiken niet-gekoelde magazijnen die conventionele zonne-oplossingen adopteren niet meer dan 10-20% van de energie die ze produceren - voor verlichting & HVAC. Dit betekent dat het grootste deel van de geproduceerde energie verloren gaat, tenzij het aan het net wordt verkocht. Het zou echter ook gebruikt kunnen worden voor het voeden van e-vloten of verkocht kunnen worden aan nabijgelegen bedrijven die hun eigen energie niet kunnen opwekken.

Bescherming van magazijnwerkplekken onder het dak

Een andere belangrijke overweging voor zonne-energie voor logistieke bedrijven is hoe ze een veilige werkomgeving onder het dak kunnen handhaven wanneer er zoveel stroom boven wordt opgewekt. Neem het voorbeeld van een toonaangevende Italiaanse meubelfabrikant met een logistiek centrum van 36.000 vierkante meter. Voor hun dakinstallatie van ongeveer 5.000 vierkante meter werd gekozen voor een SolarEdge slim energiesysteem.

Verschillende factoren speelden een rol bij de beslissing om SolarEdge te installeren. Het bedrijf wilde inspelen op de scherpe stijging van de elektriciteitsprijzen in Italië in 2021-2022 en de afhankelijkheid van het net verminderen. Bovendien waren, aangezien het dak werd beschaduwd door elektrische draden, het maximaliseren van de energieproductie en het verminderen van energieverliezen door schaduw op zonnepanelen uiterst belangrijk.

SolarEdge Power Optimizers, verbonden met de PV-modules, zorgden ervoor dat elk paneel de maximale hoeveelheid energie produceerde. Onderpresterende panelen hadden geen invloed op de hoogpresterende panelen, zoals het geval is bij traditionele string omvormersystemen. Met het Monitoring Platform van SolarEdge konden installateurs de energieproductie tot op paneelniveau nauwkeurig volgen. Gedetailleerde analyses en realtime waarschuwingen maakten het mogelijk om op afstand problemen met onderpresterende panelen te verhelpen, wat leidde tot minder onderhoudsbezoeken en lagere onderhoudskosten. Dit zorgde ook voor een maximale systeembeschikbaarheid, een hoge jaarlijkse energieopbrengst en een snellere ROI voor het bedrijf.

Hoewel winstmaximalisatie een hoofddoel was voor de meubelfabrikant, was het cruciaal voor hen om de veiligheid van hun 100+ werknemers te waarborgen, evenals ontvlambare producten en dure machines. Het SolarEdge systeem, met ingebouwde veiligheidsfuncties, voldoet aan de strengste veiligheidsnormen en verzekeringsvereisten van de industrie. De veiligheid van het systeem wordt in realtime bewaakt om potentiële risico's te beperken. De SafeDC™ functie verlaagt automatisch de zonnepanelen tot veilige niveaus binnen enkele minuten wanneer het net of de omvormer wordt uitgeschakeld. Dit maakt snelle interventie door serviceteams of brandweerlieden mogelijk en beschermt de faciliteit in een noodsituatie. Deze belangrijke functie, samen met de ingebouwde detectie van boogfouten, gaf de meubelfabrikant de gemoedsrust die ze nodig hadden.

Overschakelen naar e-Vloten zal koolstofneutraliteit stimuleren

Vlootvoertuigen zijn een essentieel onderdeel van het dagelijks leven en transporteren alles van voedsel tot kleding en bijna elk consumentenartikel. Voertuigen met een verbrandingsmotor zijn verantwoordelijk voor bijna 25% van de totale uitstoot van broeikasgassen.

Maar omdat leveringsvloten van vrachtwagens nog steeds afhankelijk zijn van diesel, is de logistieke sector traag in de volledige overgang naar koolstofneutraliteit. Toch beginnen logistieke bedrijven de elektrificatie van hun vloten te overwegen en stellen ze steeds ambitieuzere doelen voor decarbonisatie.

De interesse in eVrachtwagens in de logistieke sector neemt toe. Tegen 2040 wordt verwacht dat 15 miljoen EV's deel zullen uitmaken van bedrijfsvloten in de VS. In de EU zullen tegen 2040 meer dan 30 modellen van eVrachtwagens beschikbaar zijn, en de adoptie van eVrachtwagens zal tegen 2030 meer dan 30% bedragen in verschillende klassen.

Het vervangen van vlootvoertuigen op fossiele brandstoffen door emissievrije EV's zal een grote stap zijn richting koolstofneutraliteit.

Toenemende elektrificatie in de toeleveringsketen vereist PV-EV integratie

Om te voldoen aan de groeiende vraag van consumenten en strengere verwachtingen voor snelle levering, vervangen veel logistieke bedrijven hun heftrucks op benzine en diesel door elektrische varianten. Velen voegen ook energiezuinige magazijnrobots toe om de productie te verhogen en hun energierekeningen aanzienlijk te verlagen.

Als onderdeel van de enorme groei in de markt voor e-bezorgvrachtwagens, wordt verwacht dat het opladen van e-vloten de komende jaren exponentieel zal toenemen. BP kondigde onlangs aan dat het de eerste openbare corridor in Europa bouwt voor ultrasnel opladen van e-vrachtwagens langs een drukke vrachtroute van 600 km door Duitsland.

Sommige bedrijven overwegen misschien zonne-opslag toe te voegen om e-vrachtwagens na zonsondergang op te laden. Of ze kiezen voor bidirectioneel gebruik, waarbij de in de accu van de vrachtwagen opgeslagen zonne-energie wordt ontladen naar het gebouw (V2B). Deze energie kan ook worden geïnjecteerd en verkocht aan het net (V2G) of aan naburige bedrijven voor extra inkomsten. Later kunnen er, om hun parkeerstructuren beter te benutten, zonnecarports worden geïnstalleerd die zijn aangesloten op EV-laders, voor gebruik door medewerkers en bezoekers.

Een zonnige toekomst voor toeleveringsketens

Al deze extra elektrificatie die door logistieke centra wordt vereist, zal de energiekosten verhogen; zonne-energie is de voor de hand liggende oplossing om efficiënter te kunnen werken, de operationele kosten te verlagen en te voldoen aan overheids- en bedrijfsdoelen voor het verminderen van broeikasgassen.

SolarEdge's schaalbare PV-oplossingen stellen bedrijven in het bijzonder in staat om een duurzame energiebasis te bouwen die kan groeien naarmate hun behoeften evolueren. Door gebruik te maken van een end-to-end ecosysteem, dat slim energiebeheer als kern heeft, kunnen bedrijven zonne-energie die op het dak wordt geproduceerd op tal van nieuwe manieren gebruiken. Dit garandeert duurzame toeleveringsketens en draagt aanzienlijk bij aan een schonere omgeving.

Robot