StorEdge On Grid Solutions - inteligentne wykorzystanie energii
Close mobile menu

Rozwiązania StorEdge On Grid

Inteligentniejsze wykorzystanie energii dzięki StorEdge

Zainstaluj rozwiązanie StorEdge, w którym magazyn energii znajduje się po stronie DC, by zwiększyć niezależność właściciela domu do przechowywania energii lub dostarczania jej, w zależności od bieżących potrzeb. Jeden inteligentny falownik SolarEdge zarządza funkcjami wytwarzania energii słonecznej i magazynowania jej. StorEdge jest zgodny z wysokonapięciowymi magazynami energii LG Chem RESU, a także magazynami energii o napięciu 48 V dostępnymi u wielu dostawców.
 

Smarter Energy Usage with StorEdge image

Niższe zużycie energii z sieci

  • Maksymalizuj wykorzystanie energii słonecznej i zmniejsz zależność od sieci poprzez automatyczne ładowanie/rozładowanie akumulatora w celu zaspokojenia zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię, gdy słońce nie świeci lub nasłonecznienie nie jest wystarczające.
  • Ilość energii nabywanej z sieci ulegnie zmniejszeniu, zapewniając właścicielowi domu większą niezależność energetyczną.

 
Unikanie drogich taryf elektryczności

  • Zaprogramuj system StorEdge tak, by działał w oparciu o profile ładowania i rozładowania o różnych porach doby.
  • Właściciele domów mogą ładować akumulator tylko wtedy, gdy ceny prądu są niskie, a gdy są wysokie, wykorzystywać energię z akumulatora do zasilania domu (taryfy w godzinach szczytu).
     

 

Lower Grid Consumption image

Rozwiązanie StorEdge dla każdego gospodarstwa domowego
 

Nowe instalacje

Do domów z instalacją jednofazową

Jednofazowy falownik StorEdge z technologią HD-Wave jest podłączany bezpośrednio do wysokonapięciowego magazynu energii. Falownik zarządza wytwarzaniem energii słonecznej, zużyciem energii przez gospodarstwo domowe i zasilaniem z magazynu energii.
 

Do domów z zasilaniem jednofazowym

Falownik trójfazowy StorEdge jest podłączony bezpośrednio do jednego lub kilku magazynów energii o napięciu 48 V. Falownik zarządza wytwarzaniem energii słonecznej, zużyciem energii przez gospodarstwo domowe i zasilaniem z magazynu energii.
 

Więcej informacji na temat dodatkowych konfiguracji StorEdge można uzyskać kontaktując się z firmą SolarEdge.

 

New Installations Sketch

Istniejące instalacje fotowoltaiczne

Istniejące instalacje fotowoltaiczne, z urządzeniami SolarEdge lub bez, można łatwo rozbudować tak, by w pełni wspierały rozwiązanie StorEdge.

Domy z układem jednofazowym – z instalacją wykorzystującą technologię SolarEdge

Interfejs StorEdge jest montowany w istniejącej instalacji SolarEdge, łącząc magazyn energii z falownikiem SolarEdge.

Domy z zasilaniem trójfazowym – z instalacją wykorzystującą technologię SolarEdge

Jednofazowy falownik SolarEdge z magazynem energii po stronie AC łączy się z wyjściem AC trójfazowego falownika SolarEdge. Falownik SolarEdge z magazynem energii po stronie AC ładuje akumulatory przy użyciu energii słonecznej wytwarzanej przez trójfazowy falownik SolarEdge.

Domy z zasilaniem jednofazowym lub trójfazowym – z instalacją wykorzystującą falownik innego producenta

Falownik jednofazowy SolarEdge z magazynem energii po stronie AC, zasilany z wyjścia AC falownika innej firmy. Falownik jednofazowy SolarEdge z magazynem energii po stronie AC ładuje akumulatory przy użyciu energii słonecznej wytwarzanej przez trójfazowy falownik innej firmy.

Aby móc w pełni wykorzystać monitorowania zużycia w całym systemie, zużycia własnego i produkcji energii przez falownik, należy zastosować licznik energii SolarEdge.

Więcej informacji na temat dodatkowych konfiguracji StorEdge można uzyskać kontaktując się z firmą SolarEdge.

Existing Installations sketch
Off
Off