Bramka PPOŻ | SolarEdge
Close mobile menu

Bramka PPOŻ

Bramka PPOŻ. zapewnia scentralizowane zarządzanie bezpieczeństwem systemów SolarEdge. Umożliwia strażakom natychmiastowe wyłączenie systemu fotowoltaicznego SolarEdge: ręcznie za pomocą przycisku zatrzymania awaryjnego lub automatycznie przez system centrali przeciwpożarowej. Dzięki unikalnej funkcji SafeDC™ zmniejsza się napięcie łańcuchów do poziomu napięcia bezpiecznego.

 

Najważniejsze korzyści:

  • Ręczne i automatyczne wyłączanie obwodów prądu stałego
  • Wskazanie bieżącego napięcia obwodu prądu stałego dla zapewnienia bezpieczeństwa
  • Przycisk wyłączenia awaryjnego dla całego systemu fotowoltaicznego
  • Powiadomienie platformy monitorującej SolarEdge o wyłączeniu systemu
  • Łatwy montaż – mocowanie na szynie DIN


Pobierz instrukcję instalacji

 

FFG image
Off
Off