SolarEdge Home Hub Inverters | SolarEdge
Close mobile menu

SolarEdge Home Hub Inverters

SolarEdge Home Hub Inverters
SolarEdge Home Hub Inverters


Poznaj wyjątkowego domowego menedżera energii odpowiedzialnego za produkcję energii z PV, magazynowanie energii, zasilanie awaryjne*, ładowanie EV oraz naszą rosnącą rodzinę inteligentnych urządzeń energetycznych.

 • Zapewnienie większej produkcji energii przez cały okres eksploatacji systemu
 • Upraszczanie instalacji i przekazania do eksploatacji za pomocą aplikacji SolarEdge SetApp
 • Wzbudzenie zaufania klientów dzięki zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, takim jak ochrona przed powstaniem łuku elektrycznego i awaryjne wyłączanie napięcia.
 • Zwiększenie wydajności systemu poprzez podłączenie wielu modułów do jednego falownika
   

Aby uzyskać informacje na temat oczekiwanej dostępności w danym regionie, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem SolarEdge.

*Zastosowanie zasilania awaryjnego podlega lokalnym przepisom, wymaga połączenia z trójfazowym falownikiem SolarEdge Hub oraz zasilaniem awaryjnym SolarEdge Home.

Pobierz notę aplikacyjną 

more power and enhanced safety


Gotowość do zasilania awaryjnego

W przypadku połączenia naszych falowników z zasilaniem awaryjnym SolarEdge Home, w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej możesz zapewnić właścicielom domu zasilanie awaryjne dla pełnego lub częściowego zapotrzebowania domu.

Backup Ready


Rozszerzone funkcje bezpieczeństwa

Wbudowane zaawansowane funkcje bezpieczeństwa chronią instalacje PV, zmniejszając ryzyko związane z porażeniem prądem i wywołaniem pożaru:

 • Monitorowanie na poziomie modułu, zapewniające precyzyjne wykrywanie usterek
 • SafeDC™- Zapewnia obniżenie napięcia DC systemu do bezpiecznego poziomu przy każdym wyłączeniu systemu.
 • technologia SolarEdge Sense Connect- monitoruje złącza i zapobiega powstawaniu łuków elektrycznych.
 • Mechanizmy wczesnego wykrywania i zapobiegania zwarciom łukowym

 

Enhanced Safety Features


Zaprojektowany z myślą o prostszych instalacjach

 • Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy falownikiem a siecią mesh SolarEdge Home, redukująca okablowanie, nakład pracy i ryzyko błędów instalacyjnych
 • Prosta instalacja typu plug&play z automatyczną konfiguracją na smartfonie za pomocą aplikacji SetApp
 • Elastyczna instalacja - wewnątrz lub na zewnątrz
 • Usprawniony proces zamawiania z jednym źródłem serwisu, gwarancji, oprogramowania i szkoleń.

 

Designed for Faster Installations

Zakres falowników:

 • Trójfazowy falownik SolarEdge Home Hub - Zakres: 5-10kW.
Off
On