Podejście do kwestii niezawodności - wielopoziomowa niezawodność
Close mobile menu

SolarEdge Reliability Approach

SolarEdge Reliability Approach hero banner
SolarEdge Reliability Approach hero banner

 

Optymalizator mocy SolarEdge jest podłączony przez instalatorów do każdego modułu lub wbudowany przez producentów modułów, zastępując tradycyjną skrzynkę przyłączeniową. Dlatego musi być tak niezawodny, jak sam moduł i mieć zdolność wytrzymywania tych samych warunków środowiskowych, na jakie jest narażony moduł.

Istota strategii niezawodności SolarEdge jest oparta na fizycznej wielopoziomowej metodzie identyfikacji punktów awarii. Udzielenie gwarancji na sprawdzony 25-letni okres eksploatacji systemu było możliwe dzięki połączeniu zasad projektowania zorientowanych na niezawodność. Wybierając najlepszych dostawców i przeprowadzając testy akceptacyjne ich elementów, które zostały wyprodukowane w dobrze kontrolowanych środowiskach, przeprowadzono przyspieszone testy żywotności systemu (i jego elementów) aż do punktu zużycia, aby określić, kiedy produkt zawodzi, jak często i z jakich przyczyn.

Niezawodność na wielu poziomach

Wielopoziomowy plan niezawodności SolarEdge obejmuje analizę i kwalifikację projektu przez wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów, testowanie podsystemów metodą przyspieszonego testowania żywotności (ALT) krytycznych elementów oraz przez testowanie integracyjne prototypów projektu (metodą HALT) i dużych grup próbek.

W ramach tych wysiłków dziesiątki tysięcy komponentów zostało poddanych ocenie w komorach przyspieszonego życia (wygrzewanie, cykle termiczne, wilgotność itp.), a setki produktów wypróbowano w testach terenowych i testach wytrzymałościowych. Testy te odpowiadały ponad 100 latom eksploatacji (o wiele więcej od przewidywanego okresu eksploatacji systemów fotowoltaicznych). Wyciągnięte wnioski są nieocenione i w efekcie SolarEdge produkuje systemy o niezrównanej niezawodności.

Aby sprawdzić, czy każdy produkt SolarEdge opuszczający zakłady produkcyjne spełnia nasze wysokie standardy niezawodności i jakości, każdy element, podzespół i produkt końcowy są wielokrotnie testowane podczas produkcji. Testy te obejmują: automatyczną inspekcję optyczną, testy w obwodzie, testy funkcjonalne na poziomie płyt i elementów, testy bezpieczeństwa i integracyjne testy obciążeniowe. Te rygorystyczne procedury badań przeglądowych i testowania, wykonywane dla 100% wytwarzanych przez nas produktów, pozwalają nam zagwarantować, że produkty SolarEdge będą działać zgodnie z oczekiwaniami przez cały okres eksploatacji użytkowania produktu.

Kluczowym elementem naszej strategii niezawodności – i istotnym wyróżnikiem w stosunku do naszych konkurentów – jest stosowanie w naszych produktach zastrzeżonych wyspecjalizowanych układów scalonych (ASIC). Najlepszym sposobem na zwiększenie niezawodności układów elektrycznych jest zmniejszenie liczby zawartych w nich elementów – w produktach SolarEdge jest to realizowane przez zastąpienie dużej liczby dyskretnych elementów pojedynczym specjalizowanym układem scalonym, zaprojektowanym specjalnie do danego celu. Sam wyspecjalizowany układ scalony jest wytwarzany w procesie produkcyjnym stosowanym w elektronice samochodowej (dzięki czemu temperatury robocze mieszczą się w granicach specyfikacji) i zgodnie z zastrzeżonymi zasadami projektowania, które zostały specjalnie określone, aby umożliwić długą, 25-letnią żywotność układów. Przeprowadzono obszerne analizy i testy, aby upewnić się, że obudowy wyspecjalizowanych układów scalonych są wystarczająco wytrzymałe, by wytrzymać obciążenia mechaniczne i elektrochemiczne występujące przez 25 lat codziennych cykli termicznych.

Off
Off