Vårt solcellssystem - Investera i förnybar energi | SolarEdge
Close mobile menu

Investera i förnybar energi med ett solenergisystem från SolarEdge

Framtiden är ljus

Solenergiinstallationer har blivit en populär och lönsam investering tack vare låga drifts- och underhållskostnader och självklart utan bränslekostnader.

För att bidra till en gynnsam långsiktig avkastning på investeringen, garanterar exportpriser (Feed-in Tariffs, FIT) att solenergi kan säljas till elnätet till ett pris som ligger över marknadspriset. Energiköpsavtal (Power Purchase Agreement, PPA) gör det möjligt för investerare att skapa ett solenergisystem på en tredje parts egendom, dra nytta av statliga incitament och sälja energin till ett fast pris som är lägre än det lokala elbolagets.  Statliga organisationer, såsom PURPA i USA, kräver att allmännyttiga bolag köper en viss procentandel av sin ström från förnybara källor.

The Future is Bright

Snabbare avkastning på din investering i solenergi

Det finns flera skäl till varför ett smart energisystem från SolarEdge är ett perfekt val för din nästa investering.

SolarEdge grundades 2006 och är världens ledande leverantör av växelriktare (med avseende på omsättning*) och har hittills levererat system på mer än 21 GW till fler än 130 länder på 5 kontinenter. Oavsett vilken typ av solenergisystem du vill installera har SolarEdge bevisat sina fördelar i olika tillämpningar, såsom ​på tak, i flytande system, som markmonterade system och carportar.

Viktigast av allt är att vi tillhandahåller mer av den produkt du ska sälja – energi.  Våra effektoptimerare ökar energiutmatningen genom att kontinuerligt spåra den maximala effekten (Maximum Power Point Tracking, MPPT) för varje enskild solpanel, för att öka systemets prestanda och maximera intäkterna för en snabbare avkastning på investeringen. Denna effektoptimering på panelnivå i kombination med vår överlägsna designflexibilitet gör det möjligt att installera fler solpaneler på taket och således öka systemets kapacitet.

Jämför detta med traditionella solcellssystem, där energi förloras på grund av moduldifferens mellan solpaneler som orsakas av nedsmutsning, moln, fågelspillning, skuggor osv.  I detta scenario påverkar svagare solpaneler prestandan för de andra solpanelerna i samma sträng, vilket minskar energiproduktionen i hela systemet.

När ditt system är igång får du full insyn i din energiproduktion med hjälp av vår kostnadsfria monitoreringsportal, som du kan nå från din smarta enhet eller dator. Detta underlättar även drift och underhåll genom att tillhandahålla systemvarningar med exakt precision, vilket gör att många problem kan lösas på distans. 

 

*Med avseende på omsättning, enligt IHS PV Inverter Market Tracker 2015–20.

Faster Return on your Solar Investment

Mer energi under systemets livslängd


I ett solcellssystem utan skuggningsproblem kan SolarEdge vanligtvis öka energin med ca 2–5 % under systemets första år genom att begränsa de förluster som sker på grund av skillnader i tillverkningstolerans, nedsmutsning med mera. En ojämn minskning av de olika solpanelernas prestanda leder också till en betydande obalans. SolarEdge ökar vanligtvis energin med ca 5–10 % genom att minska denna obalans under projektets livstid. Detta motsvarar en genomsnittlig intäktsökning på ca 4–6 cent/Wp under systemets livstid och ger snabbare avkastning på investeringen i solenergi.

SolarEdge for your Investment
Vad säger kunderna?
Koyagi PV Plant
Installatör: Estate Trust Co. Ltd.
Plats: Shiga, Japan
Installerad kapacitet: 1,190.5 kWp

Eftersom det inte fanns träd eller någon byggnad som kunde skugga på den här platsen, funderade vi över om vi skulle använda effektoptimerare eller en utländsk traditionell växelriktare under planeringsfasen. Vi bestämde oss sedan för att använda ett system från SolarEdge, då SolarEdges simulering visade bättre prestanda och högre avkastning på investeringen. När ett år har gått är vi nöjda eftersom den genomsnittliga avkastningen är 10 % högre än den ursprungliga SolarEdge-simuleringen. Dessutom gör monitorering på modulnivå på distans och realtidstillgång till systemdata det möjligt för oss att utföra felsökning och problemanalys på distans, vilket leder till effektiv drift och underhåll. Vi skulle vilja fortsätta att föreslå SolarEdge-produkter i de kundprojekt som vi rådgör med.

Shogo Kouzaki, Project Developper,
Estate Trust
Ground mount in Burdur
Installatör: Masa Enerji
Plats: Sverige
Installerad kapacitet: 5.9MW

Som ägare av systemet var det mycket viktigt för oss att använda den säkraste teknik som finns tillgänglig, och vi uppskattar naturligtvis också den ökade drifttiden och den extra energi som optimeringen på modulnivå ger. Som EPC för systemet gör SolarEdge-lösningen att vi kan spara både på CAPEX genom en betydande minskning av komponenter för BoS med flexibel design och på OPEX genom förbättrade möjligheter för drift och underhåll.

Attila Önal, Owner, Masa Enerji

De Krim Resort Site
Installatör: Texel4Trading
Plats: Netherlands
Installerad kapacitet: 780kWp

De Krim Resort investerade i ett solcellssystem för att bli miljövänliga och generera egen el. Tack vare återanvändning av utrustning, hög prestanda och en positiv inverkan på vattenkvaliteten förväntas denna flytande installation vida överstiga den beräknade avkastningen på investeringen.

Iwan Groothuis, Managing Director, De Krim Resort

Vill du investera i solenergi?
Kontakta oss
Kontakta oss

Off
Off