SolarEdge Integritetspolicy - Vänligen läs | SolarEdge
Close mobile menu

Integritetspolicy

ROW

USA

Australia

UK

German

French

Dutch

Italian

Danish

Polish

Czech

Japanese

Traditional Chinese

Spanish

Korean

Rest of World

USA

Australia

UK

German

French

Italian

Danish

Netherlands

Polish

Czech

Japanese

Traditional Chinese

Spanish

Korean

Integritetspolicy

 

Denna integritetspolicy förklarar integritetspraxis för SolarEdge för användare av SolarEdges webbplatser, inklusive SolarEdge Monitoring Platform (tillsammans "webbplatsen").
 

SolarEdges åtagande om integritet

SolarEdge respekterar din rätt till integritet. Din förmåga att göra välgrundade val om användningen av din information är viktig för oss. Denna integritetspolicy förklarar SolarEdges policy för insamling, användning, avslöjande och skydd av personlig information. Villkoren i denna integritetspolicy gäller information som samlas in från dig om inte andra villkor anges som en del av ett specialerbjudande eller i en annan form eller ett avtal som vi tillhandahåller dig. SolarEdge respekterar din rätt till integritet.
 

Kontoinformation

Om inte annat anges häri kommer vi att hålla all konfidentiell privat information relaterad till ditt konto hos oss.
 

Vad är personlig information?

Personlig information är information som kan associeras direkt med en identifierbar fysisk person såsom kundens namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller kreditkortsnummer.
 

Insamling av personlig information

Vi samlar in personlig information som du tillhandahåller oss, till exempel när du:

  • Registrerar dig för att använda webbplatsen eller för att få vårt nyhetsbrev
  • Registrerar dig för att använda SolarEdge Monitorerings-plattform
  • Använder det administrativa gränssnittet för SolarEdges monitoreringsplattform för att ge information relaterad till ditt solcellssystem och konto
  • Lägger en order eller köper produkter eller tjänster online
  • Kontaktar vår kundsupport via telefon, e-post eller chatt


Vi kan automatiskt samla in viss information när du besöker vår webbplats, till exempel den webbplats som du länkade till oss från, samt tid och datum för ditt besök, likosm inköp och aktiviteter. Vi samlar också in information som erhållits från tredje part i den utsträckning de har visat att de har ingått ett avtal med dig för anslutning av SolarEdge-produkterna till vår monitoreringsplattform. SolarEdge samlar inte medvetet personlig information från barn under 16 år och du måste vara 18 år eller äldre för att kunna skapa ett konto på webbplatsen.

Du kan kontakta oss för att begära att vi avslöjar kategorier, datakällor, kommersiella syften, kategorier av tredje part som vi delar personlig information med samt specifika delar av din personliga information som vi har samlat in. Dessutom har du rätt att begära att vi tar bort all personlig information som vi har samlat in från dig (observera att sådan radering kan hindra dig från att få tillgång till de kostnadsfria tjänster som vi erbjuder dig, inklusive men inte begränsat till, de tjänster som tillhandahålls dig enligt vår monitoreringsplattform.
 

Användning av personlig information

Den personliga informationen vi samlar in används för att behandla dina förfrågningar eller transaktioner, för att ge dig högkvalitativ service, för att anpassa webbplatsen efter dina preferenser och för att berätta om specifika varor eller tjänster som vi tror kommer att vara av intresse för dig. Om du föredrar att inte få reklaminformation från oss gör vi det enkelt för dig att meddela oss. Du kan när som helst kontakta oss för att avvisa reklaminformation (se under rubriken "Val" nedan).
 

Utbyte av personlig information

SolarEdge säljer eller hyr inte ut personlig information till tredje part utan ditt samtycke. SolarEdge delar eller avslöjar inte personlig information till tredje part utan ditt samtycke, förutom under de begränsade omständigheter som beskrivs nedan under rubriken "Upplysningar".
 

Upplysningar

Vi kan avslöja personlig information i god tro att vi är skyldiga att göra det enligt lag, eller att det är rimligt nödvändigt för att följa rättslig process eller kontraktsmässig nödvändighet, svara på eventuella anspråk eller för att skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för SolarEdge, våra kunder eller allmänheten. Information om våra kunder, inklusive personlig information, kan avslöjas om det är nödvändigt för legitima ändamål, till exempel som en del av eller under förhandlingar om en fusion, försäljning av företagets tillgångar eller förvärv. Utöver de ovan nämnda omständigheterna har vi en policy att erhålla en persons samtycke om vi avser att behandla hens personliga information.
 

Skydd av personlig information

SolarEdge har infört säkerhetsåtgärder i ett försök att skydda personlig information från förlust, missbruk eller förändring medan den är under vår kontroll. Personlig information som vi samlar in lagras elektroniskt. Vi använder tekniska, avtalsmässiga, administrativa och fysiska åtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst.

Kontoinformation är endast tillgänglig online genom att använda ett lösenord. För att skydda sekretessen för personlig information måste du hålla ditt lösenord konfidentiellt och inte avslöja det för någon annan person. Om andra har tillgång till din e-post kan de få tillgång till ditt lösenord och få personlig information om dig eller ändra information om din användarprofil.

Medan vi använder erforderliga åtgärder för att skydda information som lagras i vår databas och vi begränsar tillgången till information till de anställda som behöver åtkomst för att utföra sina jobbfunktioner, såsom vår kundtjänstpersonal och teknisk personal, kan vi inte garantera säkerheten för kontoinformation. Obehörig inmatning eller användning, hårdvaru- eller programvarufel och andra faktorer kan när som helst äventyra säkerheten för kontoinformation. Vi kan inte garantera säkerheten för den information du överför till oss, och vi uppmanar dig därför att vidta alla försiktighetsåtgärder för att skydda din personliga information när du är på Internet. Ändra dina lösenord ofta, använd en kombination av bokstäver och siffror och se till att du använder en säker webbläsare.
 

Val

Genom att registrera dig för någon del av webbplatsen eller för tjänster eller nyheter som tillhandahålls av oss samtycker du till att få reklammeddelanden från SolarEdge. Om du när som helst vill sluta ta emot marknadsföringsinformation från SolarEdge kan du välja bort detta genom att göra något av följande:

  1. Ring våra servicerepresentanter på telefonnummer som anges på https://www.solaredge.com/corporate/contact
  2. Mejla oss på support@solaredge.com
  3. Klicka på länken "avbeställ" i våra nyhetsbrev
     

Aggregerad information

Personlig information inkluderar inte "aggregerad" information. Aggregerad information är data vi samlar in om en grupp eller kategori av produkter, tjänster eller kunder, från vilka enskilda kundidentiteter har tagits bort och en specifik person inte kan identifieras genom sådan information. Aggregerad information är också all information eller data som vi samlar in från växelriktare och kraftoptimerare som är tillgängliga för dig via SolarEdge Monitoring Platform. Med andra ord kan information om hur du använder en tjänst samlas in och kombineras med information om hur andra använder samma tjänst, men ingen personlig information kommer att inkluderas i den resulterande informationen. På samma sätt kan information om de produkter eller tjänster du använder eller köper samlas in och kombineras med information om de produkter och tjänster som används eller köpts av andra, men ingen personlig information kommer att inkluderas i den resulterande informationen. Bland annat hjälper aggregerade data sig att förstå trender och kundbehov så att nya produkter och tjänster kan övervägas och så att befintliga produkter och tjänster kan skräddarsys efter kundernas önskemål.

SolarEdge förstår vikten av och tar på allvar att skydda sekretessen för din personliga information som kan tillhandahållas oss. SolarEdge använder och avslöjar avpersonifierad aggregerad information i syfte att utvärdera och förbättra våra tjänster och skräddarsy våra produkter och för kommersiella ändamål. SolarEdge kan efter eget gottfinnande välja att överföra, sälja, tillhandahålla eller dela sådan information med tredje part, inklusive till SolarEdges affärspartners för kommersiella ändamål.
 

Vad är kakor och måste du acceptera dem?

Läs mer om vår cookiepolicy cookies policy.
 

Online-länkar till andra webbplatser

Genom vår webbplats kan användare länka till andra webbplatser från tredje part som ger användbar information. All information du tillhandahåller på dessa länkade sidorna tillhandahålls direkt till denna tredje part och omfattas av tredjepartsleverantörens sekretesspolicy. SolarEdge ansvarar inte för innehåll eller integritetspraxis på webbplatser som vi länkar till. Länkar från vår webbplats till tredje parts eller andra webbplatser tillhandahålls för din bekvämlighet. Vi uppmuntrar dig att lära dig mer om integritetspolicyn på varje webbplats innan du tillhandahåller någon information.
 

Uppdatering, granskning eller korrigering av personlig information

Du kan uppdatera, granska eller korrigera din onlinekontoinformation på SolarEdge Monitoring Platform när som helst online genom att öppna din lösenordsskyddade personliga kontoadministrationssida. Du kan också korrigera annan information om dig själv genom att mejla oss på support@solaredge.com eller ringa oss på telefonnummer som publiceras på https://www.solaredge.com/corporate/contact.
 

Ändringar i detta uttalande

SolarEdge förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, men kommer att varna dig om att ändringar har gjorts genom att ange längst ned i sekretesspolicyn det datum då den senast uppdaterades. Vi uppmuntrar dig att granska vår integritetspolicy för att se till att du förstår hur din information kommer att användas. Om det någonsin sker en väsentlig förändring av hur vi använder din information och de nya användningarna inte är relaterade till användningar som vi meddelar i denna policy, kommer den ändrade integritetspolicyn att publiceras på webbplatsen för ditt godkännande eller bekräftelse, och du måste acceptera eller bekräfta sådana ändringar innan du fortsätter att använda webbplatsen eller SolarEdge-monitoringplattform.
 

Senast uppdaterad: april 2018

 

facebook icontwitter iconlinkedin icon