Kommersiell gateway med kontroll och kommunikation
Close mobile menu

Kommersiell gateway

Den kommersiella gatewayen är en allt-i-ett kommunikations-gateway, som utökar SolarEdge-systemets möjligheter för monitorering och kontroll. Den ansluts till SolarEdge växelriktare, miljösensorer och mätare, och överför monitoreringsdata till SolarEdges Monitoring-portal och till en tredje parts datainsamlare vid behov.
Den kommersiella gatewayen har också ett effektminskningsgränssnitt som kan reglera SolarEdge-växelriktarens effekt.
 

Viktiga fördelar:

  • Förlänger möjligt avstånd för en kabelanslutning
  • Stöd för flera olika sensorer, bland annat för temperatur, solinstrålning och vind
  • Effektminskningsgränssnitt som uppfyller kraven i EEC- och BDEW-standarderna
  • Energimätaravläsning
  • Stödjer anslutning till tredje parts datainsamlare
  • Enkel installation med DIN-skena och väggmontering
  • Trådlös anslutning inklusive Wi-Fi , mobilanslutning och ZigBee som tillval®

 

CCG image
Off
Off