SolarEdge Power Optimizer Increases Energy Output
Close mobile menu

Effektoptimerare för solpaneler

Gör om solcellspaneler till smarta paneler för maximerad kraft och effektivitet

SolarEdge effektoptimerare är en likströmsomvandlare (DC/DC) som ansluts till varje solpanel av installatörer, vilket gör solpanelerna intelligenta. SolarEdge effektoptimerare ökar energiproduktionen från solcellssystem genom kontinuerlig mätning av maximal effekt (MPPT) på varje solpanel individuellt. Effektoptimerarna övervakar dessutom prestandan för varje solpanel och kommunicerar den till SolarEdge monitoreringsportal för förbättrat och kostnadseffektivt underhåll på solpanelnivå. Varje effektoptimerare har den unika SafeDC™-funktionen, som är utformad för att automatiskt minska panelernas likströmsspänning till en säker nivå när växelriktaren eller nätströmmen stängs av (förutsatt att den inte är ansluten till en StorEdge växelriktare som arbetar i backup-läge).

Video Image


MPPT på solpanelnivå

MPPT per solpanel möjliggör flexibel installationsdesign i flera riktningar, lutningar och solpaneltyper i samma sträng.  Vid arbete med SolarEdge växelriktare upprätthåller effektoptimerarna automatiskt en stabil strängspänning, vilket ger installatörerna en ännu mer flexibilitet med längre strängar och strängar i olika längder för att utforma optimala solpanelsystem. SolarEdge effektoptimerare är kompatibla med kiselpaneler, tunnfilmspaneler och paneler för hög ström och har en garantitid på 25 år.

 

Installer image


Viktiga fördelar:

  • Maximal mätning av effekt (MPPT) per panel, med MPPT per två paneler för kommersiella effektoptimerare
  • Överlägsen effektivitet (99,5 % toppeffektivitet, 98,8 % viktad effektivitet)
  • Minimerar alla typer av  paneldifferens på grund av tillverkningsfel, partiell skuggning och nedsmutsning
  • Konstruerad för extrema miljöförhållanden
  • 25 års tillförlitlighet och garanti
  • Avancerad prestandamätning i realtid
  • Automatisk avstängning av panelens likströmsspänning för installatörens och brandkårspersonalens säkerhet
  • Ansluts av installatörer till kiselpaneler (inklusive bi-facial) , tunnfilmspaneler och paneler för hög ström
  • Finns som förmonterad i ram för snabbare installation

 

P300-P505 Power Optimizers
Off
Off