SolarEdge | Solenergiväxelriktare förbättrar kraftproduktionen
Close mobile menu

PV Inverters

The Future of Solar Inverters as Smart Energy Managers
The Future of Solar Inverters as Smart Energy Managers


Smart energihantering

Växelriktare för solenergi användes tidigare främst för att förvandla solenergi till användbar elektricitet i våra hem, för företag och i elnätet. Då hanterade växelriktarna endast energiproduktionen i enskilda solcellssystem. Men SolarEdge insåg vilken potential som växelriktarna kunde erbjuda för smart energihantering och för att bidra till att fasa ut fossila bränslen från energiproduktionen i världen. Genom att satsa på att förbättra sättet mänskligheten producerar och förbrukar energi ligger SolarEdge i framkant för att göra växelriktaren till en enhet för smart energihantering.

Solar inverter

Hem med smart energi

Växelriktaren, som redan monitorerar och förvaltar energiproduktionen är perfekt för att också hantera energilagring och energianvändning. Växelriktaren kan lagra solenergi i ett batteri för att användas på kvällarna, omfördela överskott från solenergin för att värma upp vatten eller aktivera andra smarta enheter under dagen som bidrar till att sänka elkostnaderna. Genom att hantera energi på ett heltäckande sätt gör växelriktaren smarta hem till hem med smart energi och ger därmed mer möjligheter gällande energihanteringen till kunderna.

Smart home image


Smart elnät utan fossila bränslen

Genom att arbeta tillsammans kan växelriktarna bidra till att vårt nät övergår från ett som baseras på centraliserade, förorenande kraftverk till ett nätverk med smarta och fossilfria energikällor. Det betyder att energikonsumenterna nu blir energiproducenter och aktivt kan delta i en ny demokratiserad energiekonomi och samtidigt bidra till att stödja elnätets stabilitet.

Grid Services image


Solenergiväxelriktarens evolution

Sedan SolarEdge grundades har vi arbetat för att utveckla innovativa lösningar för att göra solenergin mer åtkomlig. Det förändrade för alltid sättet som energi utvinns och hanteras i solenergisystem med utvecklingen av likströmsoptimerade växelriktare. Under åren har SolarEdge fortsatt att utveckla och förfina solenergitekniken. Företagets HD-Wave växelriktarteknik har varit ett av de viktigaste stegen inom solenergitekniken under de senaste 20 åren genom att minska storlek och vikt, som dessutom uppnådde rekordhög effektivitet. Samtidigt använder företagets StorEdge®-lösning en och samma växelriktare för att hantera solenergi, batterilagring och smart konsumtion. SolarEdge utvecklade även världens första växelriktaren för laddning av elfordon som ökar laddningsnivåerna med solenergi och gör elbilsladdningen mer miljövänlig.

SolarEdges växelriktarlösningar fokuserar på många olika segment på energimarknaden genom sitt breda produktutbud för villor, kommersiella fastigheter och storskaliga solcellssystem.

Single Phase Inverters with HD-Wave Technology image
Off
Off