Satellitbaserad PR med SolarEdge Monitorering | SolarEdge
Close mobile menu

Satellitbaserad prestanda-förhållande (PR)

Om tjänsten

Ett solcellssystems prestanda-förhållande (PR) är förhållandet mellan ett systems verkliga produktion och mottagen solinstrålning i anläggningen. Värdet används för att utvärdera systemets kvalitet.

Ett vanligt sätt att mäta inkommande solinstrålning är att placera miljösensorer vid solcellsanläggningen. Nackdelen med att använda sensorer för att mäta den inkommande solinstrålningen är att sensorerna kräver installation, kalibrering och underhåll, som måste bekostas av systemägaren. Sensorer har en kort garantitid och måste bytas ut under solcellssystemets livstid.

SolarEdge har gått samman med Solargis, en tjänst för att utvärdera solenergi, för att tillhandahålla satellitbaserat prestanda-förhållande för kommersiella solpanelsystem (15 kWp och mer), genom att erbjuda tillförlitlig, lättåtkomlig information via SolarEdge monitoreringsportal för en billig peng.

 

Köp tjänsten satellitbaserad prestandamätning

 

Satellite-Based Performance Ratio

Viktiga fördelar:

  • Inget behov av sensorköp, installation, underhåll, rengöring eller kostnader för byte
  • Förhindrar eventuella felaktiga mätningar på grund av miljöfaktorer och felaktig sensorinstallation
  • Kan lutas och riktas åt flera håll, inget behov av att installera flera sensorer på anläggningen
  • Kan användas för beräkning av prestanda-förhållande per dag och månad
  • Visas på översiktspanelen på SolarEdge monitoreringsplattform
  • Visar upp till 12 månaders historiska uppgifter om prestanda-förhållande från dagen då tjänsten lades till

 

Ladda ner broschyr

Satellite-Based Performance Ratio feature highlights

Täckningskarta för tjänsten

 

Service Coverage Map

Specifikationer

Rapportering av uppgifter om prestanda-förhållande Precision 1 Täckningsområde 2 Normala PR-värden 3 Kostnad per solcellsanläggning 4
Dagligen, baserat på flera provtagningar Jämförbar med sensorer för solinstrålning Nordamerika, EU, APAC, Australien och Sydafrika 0,6–0,9 för nya system Kommersiell — 99 US-dollar/år eller 84 Euro/år eller 386 

Satellitbaserad prestandamätning kräver en skapad och publicerad fysisk layout. Läs:
Applikationsdokument – Anläggningsadministration i monitoreringsportalen


1 Enligt Solargis beräkningar av prestanda-förhållande som baseras på GTI-uppskattningar. Ytterligare information om noggrannhet med Solargis och mer ingående information
2 Se Solargis för detaljerat täckningsområde
3 NREL, Väderkorrigerat prestanda-förhållande
4 Priser för kommersiella fastigheter baserat på ≥15 kW anläggningar

Specifikationer

Rapportering av uppgifter om prestanda-förhållande Dagligen, baserat på flera provtagningar
Precision 1 Jämförbar med sensorer för solinstrålning
Täckningsområde 2 Nordamerika, EU, APAC, Australien och Sydafrika
Normala PR-värden 3 0,6–0,9 för nya system
Kostnad per solcellsanläggning 4 Kommersiell — 99 US-dollar/år eller 84 Euro/år eller 386 

Satellitbaserad prestandamätning kräver en skapad och publicerad fysisk layout. Läs:
Applikationsdokument – Anläggningsadministration i monitoreringsportalen


1 Enligt Solargis beräkningar av prestanda-förhållande som baseras på GTI-uppskattningar. Ytterligare information om noggrannhet med Solargis och mer ingående information
2 Se Solargis för detaljerat täckningsområde
3 NREL, Väderkorrigerat prestanda-förhållande
4 Priser för kommersiella fastigheter baserat på ≥15 kW anläggningar

 

Monitorering av satellitbaserad prestandamätning

Satellite PR Graph 1

Exempel på en normalt fungerande solpanelanläggning som den ser ut på SolarEdge monitoreringsportal.

Satellite PR Graph 2Exempel på en anläggning med lågt prestanda-förhållande som indikerar ett problem, som den ser ut på SolarEdge monitoreringsportal.

Köp satellitbaserad prestandamätning

Off
Off