Lär dig mer om vårt säkerhets- och monitoreringsgränssnitt | SolarEdge
Close mobile menu

Säkerhets- och monitoreringsgränssnitt


SolarEdges säkerhets- och monitoreringsgränssnitt (SMI) erbjuder fördelar med fullständig säkerhet och monitorering på panelnivå för system som använder tredjeparts växelriktare. Det samlar in uppgifter om solpanelens prestanda som uppmätts av varje SolarEdge-effektoptimerare, och skickar informationen till SolarEdge monitoreringsserver för monitorering på solpanel- och systemnivå.

Säkerhets- och monitoreringsgränssnittet aktiverar också SafeDC™ -funktionen i effektoptimeraren för att automatiskt stänga av spänningen när det inte finns någon nät- eller växelriktareffekt. Att bryta energitillförseln till solpanelerna till beröringssäkra nivåer säkerställer maximal säkerhet för installatörer, underhållspersonal och personal inom brandkår.

Säkerhets- och monitoreringsgränssnittet är kompatibelt med många tredjeparts växelriktare, och är enkelt att installera samtidigt som det är godkänt för användning utomhus.
 

Viktiga fördelar:

  • Ständig prestandamonitorering på panelnivå från mobilenheter, oavsett var man befinner sig
  • SafeDC™ för maximal säkerhet för installatörer, underhållspersonal och personal inom brandkår
  • Kommunikation via RS232, RS485 eller Ethernet
  • IP65 – för installation utomhus

     

Safety and Monitoring Interface for Large Scale Installations
Off
Off