Installera solenergi-paneler på ditt tak | SolarEdge
Close mobile menu

Residential Solutions - System Benefits

photovoltaic panels
photovoltaic panels

Mer energi

Utvinn mer energi från varje solpanel

 • SolarEdge gör det möjligt att generera mer energi från varje solpanel genom att minska effektförlusten till följd av differens mellan solpaneler. Svagare solpaneler påverkar inte prestandan hos de starkare panelerna. SolarEdge-systemet är framtidssäkrat mot potentiella risker som kan orsaka minskad energiproduktion under systemets livstid.
 • Obalans mellan källor inkluderar nedsmutsning och skuggning av solpaneler, paneler som åldras ojämnt och uteffekt från panelerna som kan variera med ±3 % från tillverkningen, tillräckligt för att orsaka ~2 % energiförlust.

 

Värde för husägare

Mer effekt = Bättre avkastning eftersom systemet betalar sig snabbare och ger lägre elkostnader.

Residential solar

Flexibel design

Installera fler paneler på taket

Öka vinsten på varje bostadsinstallation genom att sälja fler solpaneler, utan extra kostnader för att nå fler kunder eller för installationen. SolarEdge-utformningen gör det möjligt att använda allt tillgängligt takutrymme effektivt genom en överlägsen flexibel konstruktion, inklusive följande:

 • Parallella strängar med varierande längd
 • Solpaneler i flera riktningar med olika takvinklar i en enda sträng
 • Solpaneler på skuggade delar 
 • Solpaneler med olika kapacitet i en enda sträng, för enkelt panelbyte eller framtida utbyggnad

 

Värde för husägare

Fler solpaneler på taket = Mer effekt, bättre avkastning och snyggare tak.

solar system for home

Full överskådlighet

Systemmonitorering direkt i din hand

Med SolarEdge monitoreringsportal kontrolleras solcellssystemet på solpanelnivå, för att alltid säkerställa bästa möjliga prestanda.

 • Kostnadsfri prestandamonitorering på av panel-, sträng-  och systemnivå under systemets livslängd
 • Felsökning på distans och varningar för systemproblem bidrar till minskat behov av tid på anläggningen och där,ed lägre kostnader för underhåll
 • Enkel åtkomst till fullständig systemstatus, från alla dator- och mobilenheter oavsett var man befinner sig
 • Flera alternativ för att ansluta till monitoreringsservern, inklusive inbyggd Ethernet-, Wi-Fi-, ZigBee®- och mobilanslutning

 

Värde för villaägare

Monitorering av systemprestanda i realtid bidrar till att skydda husägarens investering.

full visibility desktop image ROW

Överlägsen säkerhet

Skyddar solcellsinstallatörer och husägare

Traditionella system
Så länge solen är uppe har solcellernas ledningar energi med höga likströmsspänningar som utgör en risk för människor och egendom.

SolarEdge-systemen

 • Inbyggd SafeDC™-funktion som konstruerats för att minska hög systemspänning till en säker nivå när växelströmmen eller växelriktaren är avstängd. Detta ger maximalt skydd för människor och egendom
 • Överensstämmer med de mest avancerade säkerhetsstandarderna
 • I överensstämmelse med UL1699B-standarden för ljusbågsdetektering har systemet konstruerats för att minimera effekterna av en del ljusbågsfel som kan utgöra en brandrisk

 

Värde för husägare

Inbyggda säkerhetsfunktioner enligt alla avancerade säkerhetsstandarder, för maximalt skydd för människor och egendom.

Superior Safety desktop image ROW

Långa garantitider

SolarEdges produkter är testade i verkligheten och byggda för långsiktig prestanda: 

 • 25 års garanti för effektoptimerare
 • 12 års garanti för växelriktare
 • Kostnadsfri monitorering i 25 år

Prisvärda förlängningar av garantier för växelriktare på upp till 25 år finns också, med låg kostnad för byte av växelriktare när garantin gått ut. Se SolarEdge-webbsidan för mer information om garantiförlängningar.

 

Värde för husägare

Skydda husägarens investering genom att erbjuda tillförlitliga, fälttestade produkter med långa garantier för ökad trygghet.

Long Warranties desktop image SWE
Off
Off