Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 13 juli 2023

In dit privacybeleid worden de privacypraktijken van SolarEdge Technologies Inc. en onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "SolarEdge", "ons", "wij" of "onze") beschreven voor gebruikers van de websites en applicaties van SolarEdge, inclusief gebruikers van ons SolarEdge Monitoring Platform (gezamenlijk de "website" en de "app").

De toewijding van SolarEdge aan privacy

SolarEdge respecteert uw recht op privacy. Uw vermogen om weloverwogen keuzes te maken over het gebruik van uw gegevens is belangrijk voor ons. De voorwaarden van deze privacyverklaring zijn van toepassing op de gegevens die van u worden verzameld, tenzij er andere voorwaarden gespecificeerd zijn als deel van een speciale aanbieding of in een andere vorm of contract dat wij u verstrekken. Dit privacybeleid is niet bedoeld contractuele of andere wettelijk recht in of namens een partij te creëren.

In dit privacybeleid wordt er een beschrijving gegeven van onze praktijken met betrekking tot de verzameling, het gebruik, de bewaring, de bescherming, de openbaarmaking en de algemene verwerking van gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare personen die:

 • onze websites bezoeken ("bezoekers"), beschikbaar via www.solaredge.com of een andere website of webpagina die wij beheren ("websites").
 • geregistreerd zijn op ons monitoringplatform - als installateur of systeemeigenaar - voor het gebruik van de SolarEdge-accounts die gerelateerd zijn aan SolarEdge-producten en/of -diensten ("klanten").
 • met ons communiceren over onze producten en/of diensten via verschillende verkoop- en marketingkanalen zoals conventies, "contact"-links en e-mails, de SolareEdge-applicatie of andere zakelijke activiteiten ("toekomstige klanten").
  (bezoekers, klanten en toekomstige klanten – "u" of "uw")

Dit privacybeleid geeft ook een beschrijving van uw rechten bij het bepalen wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Voor zover de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") van toepassing is op onze verwerkingsactiviteiten, is SolarEdge Technologies Ltd. de gegevensbeheerder.

Inhoudstafel:

 • Persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we deze verwerken
  • Wat zijn persoonsgegevens?
  • De verzameling van persoonsgegevens
  • De bescherming van persoonsgegevens
  • De internationale overdracht van gegevens
  • De bewaring van gegevens
 • Uw rechten
 • Kinderen en minderjarigen
 • DPO
 • Beveiliging
 • Hoe contact met ons op te nemen
 • Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Persoonsgegevens en hoe wij deze verwerken

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijke persoon identificeren, op die persoon betrekking hebben, die persoon beschrijven, of die redelijkerwijs geassocieerd of gekoppeld kunnen worden aan die persoon, direct of indirect, zoals maar niet beperkt tot de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres of het creditcardnummer van een installateur of systeemeigenaar.

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens:

We zullen alle persoonsgegevens verwerken die u ons hebt verstrekt of die we rechtmatig hebben verzameld.

Dit kunnen contactgegevens of browsegegevens zijn:

contactgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht dat u hebt verzonden en alle andere persoonlijke gegevens die u mogelijk hebt verstrekt tijdens uw communicatie met ons.

We zullen dergelijke persoonsgegevens verwerken, indien u ons vragen stelt, informatie aanvraagt of ons berichten van welke aard dan ook stuurt. Deze persoonsgegevens moeten worden verwerkt om ons in staat te stellen een antwoord te geven op uw vragen of verzoeken. Het is mogelijk dat wij u vragen om bijkomende persoonsgegevens te verstrekken.

profielinformatie: uw gebruikersnaam en wachtwoord die u kunt instellen om een online account bij ons aan te maken, uw accountnaam, rekeningnummer, SolarEdge-systeemidentificatienummer, foto, interesses en voorkeuren.

registratiegegevens: gegevens die betrekking kunnen hebben op een dienst, een account of een evenement waarvoor u zich aanmeldt.

feedback of correspondentie: informatie die u verstrekt wanneer u online contact met ons opneemt met vragen, feedback of anderszins met ons correspondeert.

demografische informatie: uw straatadres, stad, staat, land van verblijf en postcode.

energie-informatie:  uw energieproductie, elektriciteitsrekening, zonne-installatiecontract, energieverbruik, batterij-instellingen en gebruiksgeschiedenis, ander verbruik of productie en andere informatie met betrekking tot uw energiebronnen.

locatie-informatie: informatie met betrekking tot uw zonne-installatie, inclusief daktype, huisgrootte, configuratie-instellingen van het apparaat, gebruik van het apparaat, systeemconfiguratie-instellingen, elektrische stroomonderbreker en paneeldetails, vergunningsinformatie en foto's.

transactiegegevens:  informatie  over uw factuuradres, betalingen aan en van u, klantnummer en andere details van producten of diensten die u bij ons hebt gekocht.

gebruiksinformatie: informatie over hoe u de dienst gebruikt en met ons communiceert, inclusief informatie in verband met een meteridentificatie (merk, model en serienummer) of uitgebreide gegevens van de omzetmeter (zoals cumulatieve tellereindwaarden aan het einde van de maand), uitvoerinformatie, efficiëntie en andere technische variabelen, inhoud die u uploadt naar de websites of anderszins aan ons verstrekt, en informatie die u verstrekt wanneer u interactieve functies van de service gebruikt.

marketinginformatie: uw voorkeuren betreffende het ontvangen van communicatie over onze activiteiten, evenementen en publicaties, en details over hoe u omgaat met onze communicaties. We kunnen ook gebruikersenquêtes, onderzoek en analyses uitvoeren over uw gebruik van onze producten en diensten en uw interesse erin.

Andere informatie die we kunnen verzamelen en die hier niet specifiek wordt vermeld, maar die we zullen gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid of zoals anderszins bekendgemaakt op het moment van de verzameling.

informatie die we verzamelen via onze producten: de draadloze gateway van SolarEdge is de netwerkhub die SolarEdge-hardware (zoals omvormers, residentiële opslagbatterijen, optimizers en gerelateerde accessoires) van een  SolarEdge-energiesysteemsuite verbindt met onze monitoring- en beheersoftware.Zodra de draadloze gateway van SolarEdge verbonden is met het internet, begint deze uw energieproductie, -verbruik en locatie-informatie aan ons te melden en zal dit blijven doen zolang de gateway online is.

informatie die we verkrijgen van sociale mediaplatforms: we kunnen pagina's van SolarEdge onderhouden op sociale mediaplatforms, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, YouTube, Instagram en andere platforms van derden. Wanneer u onze pagina's op die platforms bezoekt of iets doet op die pagina's, is het privacybeleid van de platformprovider van toepassing op uw interacties en hun verzameling, gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens. U of de platforms kunnen ons via het platform informatie verstrekken en we zullen dergelijke informatie behandelen in overeenstemming met dit  privacybeleid.

informatie die we van andere derden verkrijgen: we kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van derde bronnen. Een zakenpartner, zoals een installateur van zonne-energiesystemen, een aggregator van netwerkdiensten of een nutsbedrijf, kan bijvoorbeeld uw contact- en energiegerelateerde informatie met ons delen als u interesse hebt getoond om specifiek meer te weten te komen over onze producten of diensten, of over de soorten producten of diensten die wij aanbieden. Evenzo kan een zakenpartner profiel- of registratiegegevens delen als ze u helpen bij het aanmaken van een SolarEdge-account. We kunnen uw persoonsgegevens (inclusief de hierboven vermelde categorieën) verkrijgen van andere derden, zoals marketingpartners, openbaar beschikbare bronnen, bestaande SolarEdge-klanten en gegevensproviders.In bepaalde omstandigheden verzamelt SolarEdge uw persoonlijke gegevens van uw installateur in uw opdracht. Het privacybeleid van deze derden is van toepassing op het delen van informatie met SolarEdge en hun andere ver

werkingen, dus we raden u aan contact op te nemen met die derden voor meer informatie.

cookies en andere informatie die verzameld worden aan de hand van geautomatiseerde middelen: wij, onze serviceproviders en onze zakenpartners kunnen automatisch informatie over u, uw computer of mobiele apparaat en activiteiten die plaatsvinden op of via de service, registreren. De informatie die automatisch kan worden verzameld, omvat het type besturingssysteem en het versienummer van uw computer of mobiel apparaat, de fabrikant en het model, het apparaat-ID (zoals Google Advertising ID of Apple IDFA for Advertising), het browsertype, de schermresolutie en het IP-adres van uw computer of mobiel apparaat, de website die u hebt bezocht voordat u naar onze website navigeerde, algemene locatiegegevens zoals uw stad, staat of geografische regio; en informatie over uw gebruik van de service en acties op de service, zoals bekeken pagina's of schermen, hoelang u op een pagina of scherm hebt doorgebracht, de navigatiepaden tussen pagina's of schermen, informatie over uw activiteit op een pagina of scherm, de toegangs
tijden en de duur van de toegang. Onze serviceproviders en zakelijke partners kunnen dit soort informatie in de loop van de tijd en via websites en mobiele applicaties van derden verzamelen. Als het gaat om een SolarEdge-advertentiepartner die uw persoonlijke gegevens heeft verzameld, is het privacybeleid van toepassing op het gebruik van die informatie.

Op onze webpagina's wordt deze informatie verzameld met behulp van cookies, browserwebopslag (ook bekend als lokaal opgeslagen objecten of "LSO's"), webbakens en soortgelijke technologieën. Onze e-mails kunnen ook webbakens bevatten. In onze mobiele applicatie kunnen we deze informatie rechtstreeks verzamelen of aan de hand van softwareontwikkelingskits van derden ("SDK's"). SDK's kunnen derden in staat stellen om informatie rechtstreeks van onze mobiele applicatie te verzamelen.

De overdracht van dergelijke gegevens is impliciet wat betreft het gebruik van webcommunicatieprotocollen en/of is nuttig voor een beter beheer en optimalisatie van het gegevens- en e-mailverzendsysteem en/of onze monitoringplatformservices.

Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden door SolarEdge handmatig en/of met behulp van IT- en telecommunicatietools verwerkt. SolarEdge zal dergelijke gegevens voor specifieke doeleinden verwerken en alleen wanneer er een specifieke wettelijke basis is om dit te doen, zoals vastgelegd in de huidige wetgeving inzake de privacy en bescherming van persoonsgegevens.
In het bijzonder zullen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer er aan een of meer van de volgende wettelijke grondslagen is voldaan:

 • als u vrijwillig uw specifieke, geïnformeerde, duidelijke en ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven voor de verwerking van dergelijke gegevens;
 • als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst;
 • als SolarEdge een gerechtvaardigd belang heeft bij het verwerken van dergelijke gegevens;
 • als SolarEdge wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te verwerken.

In de volgende tabel staan de doeleinden waarvoor SolarEdge uw persoonsgegevens verwerkt en de rechtsgronden daarvoor.

DOEL VAN DE VERWERKING RECHTSGROND
Om gebruikers in staat te stellen alle functies van de website/de app te gebruiken Uitvoering van een contract
Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van ons monitoringplatform Uitvoering van een contract
Om de correcte werking van de website/apps te controleren Uitvoering van een contract
Om de verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van computercriminaliteit die schadelijk is voor de website/apps; detectie, preventie, mitigatie of verificatie van frauduleuze of illegale activiteiten in verband met de services die door de website/de app worden geleverd; implementatie van wettelijk vereiste beveiligingscontroles Gerechtvaardigd belang
Om te reageren op een vraag of verzoek dat door u is ingediend Op verzoek van de betrokkene stappen ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract

 

Delen van persoonsgegevens

Wie zijn de ontvangers van de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan:

 • partners. We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit privacybeleid.
 • serviceproviders. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derde bedrijven en personen die namens ons diensten verlenen of ons helpen ons bedrijf te runnen (zoals betalingsverwerkers, klantenondersteuning, hosting, analyses, e-mailbezorging, marketing, databasebeheer, evenals voorbereidings- en indieningsdiensten voor aanvragen voor vergunningen en kortingen.)
 • derde energieleveranciers. In uw opdracht kunnen we onze serviceproviders instrueren om uw persoonlijke gegevens te delen met derde partners van energieleveranciers of kunnen wij derde partners van energieleveranciers in staat stellen om rechtstreeks informatie te verzamelen via een monitoringplatform. Als u zich bijvoorbeeld wilt aanmelden bij een derde energieleverancier (zoals een nutsbedrijf of een energieaggregator) of een aanvraag wilt indienen bij een nutsbedrijf of overheidsinstantie, kunnen we uw informatie met een dergelijke leverancier delen. Dit kan de volgende zaken omvatten, maar is er niet beperkt tot: uw naam, e-mailadres, informatie over de systeemlocatie, informatie over de meteridentificatie en verbeterde gegevens over de omzetcijfers.
 • installateurs en energiepartners. We kunnen uw informatie delen met installateurs of andere energiepartners om u te introduceren; transacties te faciliteren; te monitoren, uw SolarEdge-product te financieren en onderhouden; voor de klantenservice; en/of voor andere doeleinden. Dit kan uw naam en contactgegevens, unieke site-ID, IP-adres, systeemcomponenten en identificatienummers, productie-informatie en verbruiksinformatie omvatten. Andere energiepartners kunnen bijvoorbeeld rapportagediensten voor zonne-energiecertificaten ("SREC") omvatten of externe eigenaren als u uw systeem financiert via een lease- of stroomaankoopovereenkomst, of systeembeheerders.
 • ontwikkelaars die onze API gebruiken. We kunnen uw persoonlijke informatie en prestatiegegevens over uw systeem delen met ontwikkelaars via onze API. Dit delen van informatie gebeurt met uw schriftelijke toestemming.
 • sociale medianetwerken en adverteerders. Afhankelijk van uw marketingvoorkeuren delen we informatie met sociale medianetwerken, zoals Facebook, en adverteerders om onze advertenties aan u te presenteren op andere platforms.
 • professionele adviseurs. We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan professionele adviseurs, zoals advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars, waar nodig in het kader van de professionele diensten die zij aan ons verlenen.
 • overheidsinstanties en private partijen. We kunnen uw persoonsgegevens delen in verband met de bescherming van uw rechten, fraudepreventie en veiligheid, zoals hierboven beschreven.
 • Bedrijfsoverdrachten. We kunnen sommige of al onze activiteiten of activa, inclusief uw persoonlijke gegevens, verkopen, overdragen of anderszins delen in verband met een zakelijke transactie (of potentiële zakelijke transactie), zoals een afstoting, fusie, consolidatie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of in geval van faillissement of ontbinding.

Zonder uw toestemming zullen we uw persoonlijke gegevens niet verkopen of anderszins delen met derden voor commercialiseringsdoeleinden.

Internationale overdracht van persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we faciliteiten hebben of waar we serviceproviders inschakelen, voornamelijk in de EU of in de staat Israël (een land met een adequaat niveau onder het 2011/61/EU-besluit van de Commissie van 31 januari 2011).

Door de website/app/ons monitoringplatform te gebruiken, stemt u ermee in om uw persoonlijke gegevens over te dragen naar landen buiten uw land van verblijf, waaronder de Verenigde Staten, die mogelijk andere gegevensbeschermingsregels hebben dan die van uw land.

Hoewel privacywetten variëren tussen landen en rechtsgebieden, zetten we ons in om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid en de redelijke normen in de sector, ongeacht eventuele minder strenge wettelijke vereisten die van toepassing kunnen zijn in het land of rechtsgebied waarnaar dergelijke gegevens worden overgedragen.

Voor gegevensoverdrachten vanuit de EER naar landen die geen adequaat gegevensbeschermingsniveau hebben, voeren we standaardcontractbepalingen in zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

De bewaring van gegevens:

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig is om:

 • onze relatie tot stand te brengen, te onderhouden en uit te breiden en u onze services en ondersteuning te bieden; en
 • te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Alles is in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren van gegevens.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de gegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van dergelijke gegevens, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Als u een klant bent - een installateur of systeemeigenaar - bewaren we uw persoonsgegevens zolang uw account actief is of zolang dat nodig is om u services te verlenen voor de gecreëerde sites. Als u uw account wilt annuleren, neem dan contact met ons op via onze supportafdeling. Als u ons verzoekt uw gegevens niet langer te gebruiken om u services te verlenen, neem dan contact met ons op via DPO@ solaredge.com.

Uw rechten:

Op grond van de AVG en andere privacyregelgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, die u mogelijk wilt uitoefenen. De rechten kunnen - voor zover op u van toepassing - de volgende omvatten:

 • Het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die door ons over u worden bewaard en om de rectificatie of verwijdering ervan te verzoeken, of indien van toepassing de verwerking te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, inclusief het recht om ons op te dragen uw persoonsgegevens niet te "verkopen" of te "delen", of het recht op gegevensportabiliteit.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk ogenblik in te trekken zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan in het gedrang brengt.
 • Als u een door de AVG beschermde persoon bent, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit in de EER of het VK, naargelang van toepassing.
 • Voor elk verzoek met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, nodigen wij u uit om contact op te nemen met ons privacyteam op DPO@solaredge.com
 • Houd er rekening mee dat wanneer u ons vraagt om een van uw rechten onder dit Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving uit te oefenen, we u kunnen instrueren over hoe u aan uw verzoek kunt voldoen of u om aanvullende gegevens en documenten te vragen, waaronder bepaalde persoonsgegevens en inloggegevens om uw verzoek correct te verwerken.

We zullen alleen aan uw verzoek voldoen als u voldoende gegevens hebt verstrekt om ons in staat te stellen te verifiëren dat u de persoon bent van wie we de persoonsgegevens redelijkerwijs hebben verzameld.

Kinderen en minderjarigen:

Onze services zijn niet gericht op kinderen jonger dan 18 jaar: we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen en minderjarigen en willen dit ook niet doen. Als we ontdekken dat een persoon jonger dan 18 jaar de website/app gebruikt, zullen we proberen dergelijk gebruik te verbieden en te blokkeren en zullen we ons best doen om alle persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen over een dergelijk kind of minderjarige, onmiddellijk te verwijderen. Als u denkt dat we dergelijke gegevens hebben, neem dan contact met ons op via e-mail op DPO@solaredge.com.

DPO:

SolarEdge heeft VP Risk Management en Internal Audit Ziv Iron aangesteld als Data Protection Officer om toezicht te houden op en advies te geven met betrekking tot voortdurende naleving van de privacywetgeving en te dienen als aanspreekpunt voor privacy kwesties voor betrokkenen en toezichthoudende autoriteiten. Onze DPO kan worden bereikt op DPO@solaredge.com

Beveiliging:

Wij nemen alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging te beschermen. Geen enkel beveiligingssysteem is echter ondoordringbaar en we kunnen de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen.

Hoe contact met ons op te nemen:

Als u opmerkingen of vragen hebt over ons privacybeleid of onze praktijken of als u zich zorgen maakt over uw persoonsgegevens die bij ons worden bewaard, of als u een klacht wilt indienen over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, zijn we beschikbaar op:

Ons hoofdkantoor is gevestigd in de staat Israël, HaMada 1, Herzelia, 4673335.

Onze VP Risk Management en Internal Audit, de heer Ziv Iron, is bereikbaar op DPO@solaredge.com

Wijzigingen aan dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken weer te geven. Het herziene beleid wordt van kracht vanaf de datum waarop het wordt gepubliceerd.

Als u het gebruik van de services voortzet na de doorgevoerde wijzigingen, betekent dat dat u akkoord gaat met de wijzigingen.