Centrum wsparcia technicznego | SolarEdge
Close mobile menu

Centrum wsparcia technicznego

Baza wiedzy

Centrum Serwisowe

Centrum Serwisowe

Materiały pomocnicze

Zaloguj się do naszego centrum pomocy technicznej, aby otworzyć i zarządzać swoimi sprawami serwisowymi, porozmawiać z naszymi przedstawicielami i uzyskać dostęp do dodatkowych zasobów.

Najczęściej zadawane pytania

User type (field_user_type)
Jak można monitorować system na platformie monitorowania?

Instalator może zarejestrować instalację w imieniu właściciela. Po dokonaniu rejestracji właściciel otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem i łączem do platformy monitorowania. W razie nieotrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem należy skontaktować się z instalatorem. Aby zalogować się na platformie monitorowania, należy kliknąć tutaj.

A jeśli już mam dostęp do monitorowania? Aby dowiedzieć się, jak efektywnie monitorować system, należy obejrzeć krótki materiał wideo dla użytkowników i zapoznać się ze wszystkimi stosownymi źródłami tutaj

Jak sprawdzić stan produkcji bez nawiązywania połączenia?

SolarEdge zaleca połączenie systemu z platformą monitorowania SolarEdge w celu sprawniejszego monitorowania wydajności systemu fotowoltaicznego. W przypadku falowników obsługujących SetApp do sprawdzenia wydajności systemu bez nawiązywania połączenia z internetem można skorzystać z poniższych metod:

  1. Sprawdź stan wskaźnika LED znajdującego się u dołu urządzenia.
  2. Gdy falownik produkuje energię, zielona dioda LED świeci się bez przerwy.

6

W przypadku falowników z wyświetlaczem:

Naciśnij jeden raz zielony przycisk u dołu falownika lub przycisk OK z przodu falownika. Zostanie wyświetlona informacja o produkcji energii.

7

Czy system prawidłowo komunikuje się z platformą monitorowania?

Falowniki z wyświetlaczami LCD wyświetlają komunikat „S_OK”, gdy są połączone z serwerami SolarEdge. W falownikach obsługujących SetApp będzie świecić się niebieska dioda LED. Jeśli system nie komunikuje się z platformą, należy sprawdzić ekran statusu komunikacji na wyświetlaczu LCD lub w aplikacji SetApp, a następnie znaleźć w instrukcji montażu wyświetlany komunikat o błędzie.

9

Z kim należy się skontaktować, gdy system nie działa zgodnie z oczekiwaniami lub mam problemy techniczne z systemem?

W razie wszelkich pytań związanych z wydajnością systemu należy skontaktować się z monterem instalacji fotowoltaicznych.

Można również zalogować się do Centrum Wsparcia i zapoznać się z naszą kompleksową bazą wiedzy, będącą jednym centralnym źródłem artykułów technicznych i materiałów wideo ułatwiających rozwiązywanie problemów serwisowych.

Czy mogę wyłączyć Wi-Fi? Czy wpłynie to na pracę systemu?

Po wyłączeniu Wi-Fi system nie będzie mógł komunikować się z platformą monitorowania. Nie będzie to miało wpływu na produkcję energii, a transmisja danych zostanie przywrócona (dane zostaną w pewnym zakresie odtworzone wstecz) natychmiast po ponownym nawiązaniu połączenia.

Kupiłem/Kupiłam dom z zamontowanym systemem i potrzebuję dostępu do monitorowania lub przenoszę prawo własności do domu i chcę zapewnić dostęp nowemu właścicielowi. Jak można to zrobić?

W przypadku zakupu domu z systemem solarnym i potrzeby uzyskania dostępu do monitorowania należy przesłać dowód zakupu, z którego wynika, że sprzedaż została sfinalizowana, na adres support@solaredge.com. Należy załączyć wszystkie stosowne informacje, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer seryjny falownika SolarEdge.

W przypadku sprzedaży domu i chęci przeniesienia dostępu na nowego właściciela należy skontaktować się z nami pod adresem support@solaredge.com podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres zamieszkania nowego właściciela domu, tak byśmy mogli dokonać przeniesienia.