Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 13 lipca 2023 r.

Niniejsza polityka prywatności opisuje praktyki w zakresie ochrony danych stosowane przez spółkę SolarEdge Technologies Inc. oraz nasze spółki zależne i powiązane (łącznie „SolarEdge”, „my”, „nas” lub „nasze”) w odniesieniu do użytkowników witryn internetowych i aplikacji SolarEdge, w tym użytkowników naszej platformy do monitorowania SolarEdge (zwanych łącznie „Witryną internetową” i „Aplikacją”).

Zaangażowanie SolarEdge w ochronę prywatności

SolarEdge szanuje prawo użytkownika do ochrony prywatności. Możliwość dokonywania przez użytkownika świadomych wyborów dotyczących wykorzystania jego danych jest dla nas ważna. Warunki niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności mają zastosowanie do danych zebranych od użytkownika, chyba że w ramach oferty specjalnej albo w innym formularzu lub umowie, które udostępniamy użytkownikowi, określono inne warunki. Niniejsza polityka prywatności nie ma na celu stworzyć i nie tworzy żadnych praw umownych ani innych praw w odniesieniu do którejkolwiek ze stron lub w imieniu którejkolwiek ze stron.

Niniejsza polityka prywatności opisuje nasze praktyki w zakresie zbierania, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony, ujawniania i ogólnego przetwarzania danych odnoszących się do zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób, które:

 • odwiedzają nasze witryny („Odwiedzający”) dostępne pod adresem www.solaredge.com lub jakąkolwiek inną witrynę lub stronę internetową znajdującą się pod naszą kontrolą („Witryny”);
 • zarejestrowały się na naszej platformie do monitorowania – jako instalator lub właściciel instalacji — aby korzystać z kont SolarEdge związanych z produktami i/lub usługami SolarEdge („Klienci”);
 • kontaktują się z nami w sprawie naszych produktów i/lub usług za pośrednictwem różnych kanałów sprzedaży i kanałów marketingowych takich jak konferencje, linki i wiadomości e-mail typu „skontaktuj się z nami”, aplikacja SolareEdge lub inne działania biznesowe („Potencjalni klienci”).

(Odwiedzający, klienci i potencjalni klienci – „użytkownik” lub „użytkownika”)

Niniejsza polityka prywatności opisuje również prawa użytkownika do decydowania o tym, co robimy z jego danymi osobowymi.

W zakresie, w jakim ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) ma zastosowanie do naszych działań związanych z przetwarzaniem danych, SolarEdge Technologies Ltd. jest administratorem danych.

Spis treści

 • Zbierane przez nas dane osobowe i sposób ich przetwarzania
  • Czym są dane osobowe?
  • Zbieranie danych osobowych
  • Udostępnianie danych osobowych
  • Międzynarodowy transfer danych
  • Przechowywanie danych
 • Prawa użytkownika
 • Dzieci i nieletni
 • IOD
 • Bezpieczeństwo
 • Jak się z nami skontaktować?
 • Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Dane osobowe i sposób ich przetwarzania

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które identyfikują osobę fizyczną, odnoszą się do niej, opisują ją, mogą być z nią powiązane lub mogą być połączone, bezpośrednio lub pośrednio, z osobą fizyczną, między innymi takie jak imię i nazwisko instalatora lub właściciela instalacji, adres, numer telefonu, adres e-mail lub numer karty kredytowej.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które użytkownik nam przekazał lub które zebraliśmy zgodnie z prawem.

Może to obejmować dane kontaktowe lub dane przeglądania

Dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wysłanej wiadomości oraz wszelkie inne dane osobowe, które użytkownik mógł podać, kontaktując się z nami.

Będziemy przetwarzać takie dane osobowe, jeśli użytkownik prześle nam jakiekolwiek zapytania, zażąda informacji lub wyśle nam dowolnego rodzaju wiadomość. Te dane osobowe muszą być przetwarzane, aby umożliwić nam udzielenie odpowiedzi na zapytania lub żądania użytkowników. Podanie dalszych danych osobowych powinno być traktowane jako opcjonalne.

Informacje profilowe: nazwa użytkownika i hasło, które użytkownik może ustawić w celu założenia konta online na naszej platformie, nazwa konta, numer konta, numer identyfikacyjny instalacji SolarEdge, zdjęcie, zainteresowania i preferencje.

Informacje dotyczące rejestracji: informacje, które mogą być związane z usługą, kontem lub wydarzeniem, na które użytkownik się zarejestrował.

Informacje zwrotne lub korespondencja: informacje podawane przez użytkownika podczas kontaktowania się z nami, aby zadać pytania, przekazać opinie lub prowadzić z nami inną korespondencję przez internet.

Informacje demograficzne: ulica i numer, miejscowość, stan, kraj zamieszkania i kod pocztowy.

Informacje energetyczne: produkcja energii, rachunek za energię elektryczną, umowa na instalację solarną, zużycie energii, ustawienia akumulatora i historia użytkowania, inne zużycie lub produkcja energii oraz inne informacje dotyczące jakichkolwiek zasobów energetycznych użytkownika.

Informacje o instalacji: informacje związane z instalacją solarną, w tym typ dachu, wielkość domu, ustawienia konfiguracji urządzenia, wykorzystanie urządzeń, ustawienia konfiguracji instalacji, dane dotyczące wyłączników elektrycznych i paneli, informacje o pozwoleniach i zdjęcia.

Dane transakcyjne: informacje o adresie rozliczeniowym użytkownika, płatnościach na rzecz użytkownika i od użytkownika, numer klienta i inne dane dotyczące zakupionych od nas produktów lub usług.

Informacje o użytkowaniu: informacje o sposobie korzystania z usług i interakcji z naszą firmą, w tym informacje związane z dowolnym identyfikatorem licznika (marka, model i numer seryjny) lub rozszerzone dane z licznika klasy komercyjnej (takie jak skumulowane wartości końcowe licznika na koniec miesiąca), informacje o wydajności, sprawności i inne zmienne techniczne, treści przesyłane na witryny internetowe lub w inny sposób przesyłane do nas oraz informacje podawane przez użytkownika podczas korzystania z interaktywnych funkcji serwisu.

Informacje marketingowe: preferencje użytkownika dotyczące otrzymywania informacji o naszych działaniach, wydarzeniach i publikacjach oraz dane dotyczące sposobu, w jaki użytkownik angażuje się w naszą komunikację. Możemy również przeprowadzać ankiety wśród użytkowników oraz badania i analizy dotyczące korzystania z naszych produktów i usług lub zainteresowania nimi.

Inne informacje, które możemy zbierać, a których tu nie wymieniono i które to informacje będziemy wykorzystywać zgodnie z niniejszą polityką prywatności lub w inny sposób ujawniony w momencie ich zbierania.

Informacje zbierane przez nas za pośrednictwem naszych produktów: bezprzewodowa bramka SolarEdge to koncentrator sieciowy, który łączy osprzęt SolarEdge (taki jak falowniki, domowe magazyny energii, optymalizatory i powiązane akcesoria) instalacji energetycznej SolarEdge z naszym oprogramowaniem do monitorowania i zarządzania. Po podłączeniu bezprzewodowej bramki SolarEdge do internetu zaczyna ona przesyłać do nas informacje o produkcji energii, jej zużyciu, a także informacje o instalacji i będzie to robić przez cały czas, dopóki będzie w trybie online.

Informacje, które uzyskujemy z platform mediów społecznościowych: możemy prowadzić strony SolarEdge na platformach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, YouTube, Instagram i innych platformach zewnętrznych. Gdy użytkownik odwiedza nasze strony lub wchodzi w interakcję z naszymi stronami na tych platformach, do interakcji użytkownika oraz zbierania, wykorzystywania i przetwarzania jego danych osobowych będzie miała zastosowanie polityka prywatności dostawcy platformy. Użytkownik lub platformy mogą przekazywać nam informacje za pośrednictwem platformy, a my będziemy postępować z takimi informacjami zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Informacje, które uzyskujemy od innych stron trzecich: możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika ze źródeł zewnętrznych. Na przykład partner biznesowy, taki jak instalator instalacji solarnych, agregator usług sieciowych lub przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, może udostępnić nam dane kontaktowe i informacje związane z energią, jeśli użytkownik wyraził zainteresowanie uzyskaniem szczegółowych informacji na temat naszych produktów lub usług bądź rodzajów oferowanych przez nas produktów lub usług. Podobnie partner biznesowy może udostępniać informacje profilowe użytkownika lub informacje dotyczące jego rejestracji, jeśli pomaga użytkownikowi w konfiguracji konta SolarEdge. Możemy uzyskać dane osobowe użytkownika (w tym kategorie wymienione powyżej) od innych stron trzecich, takich jak partnerzy marketingowi, publicznie dostępne źródła, obecni klienci SolarEdge i dostawcy danych. W pewnych okolicznościach SolarEdge zbiera dane osobowe użytkownika od instalatora na polecenie użytkownika. Te polityki prywat

ności stron trzecich regulują udostępnianie informacji spółce SolarEdge przez te strony i przetwarzanie tych informacji w inny sposób, dlatego zalecamy skontaktowanie się z tymi stronami trzecimi, aby uzyskać dalsze informacje na ten temat.

Pliki cookie i inne informacje zbierane w sposób zautomatyzowany: zarówno my, jak i nasi dostawcy usług i nasi partnerzy biznesowi możemy automatycznie rejestrować informacje o użytkowniku, jego komputerze lub urządzeniu mobilnym oraz o działaniach podejmowanych w ramach usługi lub za jej pośrednictwem. Informacje, które mogą być zbierane automatycznie, obejmują typ i numer wersji systemu operacyjnego komputera lub urządzenia mobilnego, producenta i model, identyfikator urządzenia(taki jak identyfikator reklamowy Google lub identyfikator IDFA dla reklam Apple), typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu, adres IP, witrynę odwiedzoną przed przejściem do naszej witryny, ogólne informacje o lokalizacji, takie jak miasto, stan lub obszar geograficzny; oraz informacje o korzystaniu i działaniach użytkownika w serwisie, takie jak przeglądane stron lub ekranów, czas spędzony na stronie lub ekranie, ścieżki nawigacji między stronami lub ekranami, informacje o aktywności użytkownika na stronie lub ekranie, czas dostępu i 

długość dostępu. Nasi usługodawcy i partnerzy biznesowi mogą zbierać tego typu informacje przez cały czas, a także w zewnętrznych witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych. Jeśli to partner reklamowy SolarEdge zebrał dane osobowe użytkownika, wykorzystanie tych informacji będzie regulować polityka prywatności tego partnera.

Na naszych stronach internetowych informacje te są zbierane za pomocą plików cookie, pamięci przeglądarki internetowej (znanej również jako obiekty przechowywane lokalnie lub „LSO”), znaczników nawigacyjnych i podobnych technologii. Nasze wiadomości e-mail mogą również zawierać znaczniki nawigacyjne. W naszej aplikacji mobilnej możemy zbierać te informacje bezpośrednio lub za pośrednictwem zewnętrznych zestawów programistycznych („SDK”). Zestawy SDK mogą umożliwiać stronom trzecim zbieranie informacji bezpośrednio z naszej aplikacji mobilnej.

Transmisja takich danych jest domyślnie związana z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej i/lub jest przydatna do lepszego zarządzania i optymalizacji systemu wysyłania danych i wiadomości e-mail i/lub usług naszej platformy monitorowania.

W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez SolarEdge ręcznie i/lub przy użyciu narzędzi informatycznych i telekomunikacyjnych. SolarEdge będzie przetwarzać takie dane w określonych celach i tylko wtedy, gdy istnieje ku temu konkretna podstawa prawna określona w obowiązującym ustawodawstwie dotyczącym prywatności i ochrony danych osobowych.

W szczególności będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy spełniona zostanie co najmniej jedna z poniższych podstaw prawnych:

 • użytkownik dobrowolnie wyraził konkretną, świadomą, jasną i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie takich danych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, lub w celu podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy;
 • SolarEdge ma uzasadniony interes w przetwarzaniu takich danych;
 • spółka SolarEdge jest prawnie zobowiązana do przetwarzania danych osobowych.

Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych osobowych użytkownika przez SolarEdge oraz podstawy prawne takiego przetwarzania.

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA
Umożliwienie użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcji stron/aplikacji Wykonanie umowy
Uzyskanie dostępu do naszej platformy do monitorowania i korzystanie z niej Wykonanie umowy
Sprawdzenie poprawności działania stron/aplikacji Wykonanie umowy
Ustalenie odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych szkodliwych dla stron/aplikacji; wykrywanie oszukańczych lub nielegalnych działań, zapobieganie im, łagodzenie ich lub weryfikacja oszukańczych lub nielegalnych działań w związku z usługami świadczonymi przez stronę/aplikację; wdrażanie kontroli bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy prawa Uzasadniony interes
Odpowiedzi na zapytania lub żądania przesłane przez użytkownika Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Udostępnianie danych osobowych

Kim są odbiorcy danych osobowych?

Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane:

 • Podmiotom powiązanym. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika naszej korporacyjnej spółce dominującej, spółkom zależnym i powiązanym w celach zgodnych z niniejszą polityką prywatności.
 • Usługodawcom. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika spółkom zewnętrznym i osobom fizycznym, które świadczą usługi w naszym imieniu lub pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności (takim jak podmioty przetwarzające płatności, zajmujące się obsługą klienta, hostingiem, analizami, dostarczaniem wiadomości e-mail, marketingiem, zarządzaniem bazami danych, a także usługami przygotowywania i składania wniosków o zezwolenia i rabaty).
 • Zewnętrznym dostawcom energii. Na polecenie użytkownika możemy udostępniać lub zlecać naszym usługodawcom udostępnianie jego danych osobowych partnerom będącym zewnętrznymi dostawcami energii lub umożliwiać partnerom będącym zewnętrznymi dostawcami energii zbieranie informacji bezpośrednio za pośrednictwem platformy do monitorowania. Na przykład, jeśli użytkownik chce zarejestrować się u zewnętrznego dostawcy energii (takiego jak przedsiębiorstwo użyteczności publicznej lub agregator energii) lub złożyć wniosek do przedsiębiorstwa użyteczności publicznej lub organu rządowego, możemy udostępnić jego dane takiemu dostawcy. Może to obejmować, bez ograniczeń, imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, informacje o lokalizacji instalacji, informacje o identyfikatorze licznika oraz rozszerzone dane z licznika klasy komercyjnej.
 • Instalatorom i partnerom energetycznym. Możemy udostępniać dane użytkownika instalatorom lub innym partnerom energetycznym w celu zaprezentowania użytkownika, ułatwienia transakcji, monitorowania, finansowania i serwisowania produktu SolarEdge, obsługi klienta i/lub w innych celach. Może to obejmować imię i nazwisko oraz dane kontaktowe użytkownika, unikalny identyfikator instalacji, adres IP, komponenty instalacji i numery identyfikacyjne, informacje o produkcji i zużyciu. Inni partnerzy energetyczni mogą obejmować, na przykład, serwisy do zgłaszania certyfikatów odnawialnej energii słonecznej („SREC”), właścicieli zewnętrznych w przypadku finansowania instalacji za pośrednictwem umowy leasingu lub umowy zakupu energii lub podmioty zajmujące się konserwacją instalacji.
 • Programistom korzystającym z naszego API. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika i dane dotyczące wydajności instalacji programistom za pośrednictwem naszego interfejsu API. Udostępnianie informacji odbywa się za pisemną zgodą użytkownika.
 • Sieciom społecznościowym i reklamodawcom. W zależności od preferencji marketingowych użytkownika udostępniamy informacje sieciom społecznościowym, takim jak Facebook, oraz reklamodawcom w celu prezentowania naszych reklam użytkownikowi na innych platformach.
 • Zawodowym doradcom. Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika zawodowym doradcom, takim jak prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, gdy jest to konieczne w ramach świadczonych przez nich usług profesjonalnych.
 • Organom rządowym i podmiotom prywatnym. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w związku z ochroną praw, zapobieganiem oszustwom i bezpieczeństwem, jak opisano powyżej.
 • W ramach transferów biznesowych. Możemy sprzedać, przenieść lub w inny sposób udostępnić część lub całość naszej działalności lub aktywów, w tym dane osobowe użytkownika, w związku z transakcją biznesową (lub potencjalną transakcją biznesową), taką jak zbycie przedsiębiorstwa, fuzja, konsolidacja, przejęcie, reorganizacja lub sprzedaż aktywów, lub w przypadku upadłości lub rozwiązania spółki.

Bez zgody użytkownika nie będziemy sprzedawać ani w inny sposób udostępniać jego danych osobowych stronom trzecim w celach komercyjnych.

Międzynarodowy transfer danych osobowych

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym posiadamy biura lub w którym zatrudniamy usługodawców, głównie w UE lub w Izraelu (kraj o odpowiednim poziomie ochrony danych na podstawie decyzji Komisji 2011/61/UE z dnia 31 stycznia 2011 r.).

Korzystając ze stron/aplikacji/naszej platformy do monitorowania, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych do krajów spoza swojego kraju zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, w których mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju użytkownika.

Chociaż przepisy dotyczące ochrony prywatności różnią się w zależności od kraju i jurysdykcji, jesteśmy zobowiązani do ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności i rozsądnymi standardami branżowymi, niezależnie od dowolnych, mniej restrykcyjnych wymogów prawnych, które mogą mieć zastosowanie w kraju lub jurysdykcji, do których takie dane są przekazywane.

W przypadku przekazywania danych z EOG do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych, stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Przechowywanie danych

Dane osobowe użytkownika zatrzymamy tak długo, jak będzie to w uzasadniony sposób konieczne do:

 • nawiązania, utrzymania i rozwijania naszych relacji oraz świadczenia użytkownikowi naszych usług i wsparcia; oraz
 • przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i umownych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

Wszystkie te przypadki są zgodne z naszą polityką zatrzymywania danych.

Aby określić odpowiedni okres zatrzymywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i stopień ochrony danych, potencjalne ryzyko szkody w wyniku nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia takich danych, cele przetwarzania tych danych oraz obowiązujące wymogi prawne.

Jeśli użytkownik jest klientem – instalatorem lub właścicielem instalacji – zatrzymamy dane osobowe użytkownika, dopóki konto użytkownika będzie aktywne lub tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usług dla utworzonych instalacji. Jeśli użytkownik chce usunąć swoje konto, należy skontaktować się z nami pod adresem support@solaredge.com. Jeśli użytkownik chce, abyśmy nie wykorzystywali już jego danych do świadczenia usług, należy skontaktować się z nami pod adresem DPO@solaredge.com.

Prawa użytkownika

Zgodnie z RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności użytkownik ma pewne prawa dotyczące jego danych osobowych, z których może chcieć skorzystać. Prawa te mogą obejmować – w zakresie mającym zastosowanie do użytkownika – następujące uprawnienia:

Prawo do uzyskania dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub, w stosownych przypadkach, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym prawo do zakazania nam „sprzedaży” lub „udostępniania” danych osobowych użytkownika lub prawo do przenoszenia danych.
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, użytkownik ma również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli użytkownik jest osobą fizyczną chronioną przez RODO, ma również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego w EOG lub Wielkiej Brytanii, w zależności od przypadku.
W przypadku jakichkolwiek żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem ds. ochrony prywatności pod adresem DPO@solaredge.com
Należy pamiętać, że gdy użytkownik prosi nas o możliwość skorzystania z któregokolwiek z jego praw wynikających z niniejszej polityki prywatności lub obowiązującego prawa, możemy poinstruować go, jak można spełnić jego żądanie lub zażądać dodatkowych danych i dokumentów, w tym niektórych danych osobowych i danych uwierzytelniających, w celu prawidłowego przetworzenia jego żądania.

Spełnimy żądanie użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik dostarczy nam wystarczających danych, które pozwolą nam w uzasadniony sposób zweryfikować, czy użytkownik jest osobą, o której zebraliśmy dane osobowe.

Dzieci i nieletni

Nasze usługi nie są skierowane do dzieci w wieku poniżej 18 lat: Nie zbieramy świadomie danych osobowych dzieci i osób niepełnoletnich i nie chcemy tego robić. Jeśli dowiemy się, że osoba poniżej 18. roku życia korzysta z witryny/aplikacji, podejmiemy próbę zakazania i zablokowania takiego korzystania i dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć wszelkie przechowywane u nas dane osobowe takiego dziecka lub osoby niepełnoletniej. Jeśli użytkownik uważa, że możemy posiadać takie dane, należy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres DPO@solaredge.com.

IOD

Firma SolarEdge wyznaczyła wiceprezesa SolarEdge ds. zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego. Ziv Iron obejmie stanowisko inspektora ochrony danych w celu monitorowania i doradzania w zakresie bieżącej zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności oraz pełnienia funkcji punktu kontaktowego w kwestiach prywatności dla osób, których dane dotyczą, i organów nadzorczych. Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem DPO@solaredge.com

Bezpieczeństwo

Podejmujemy uzasadnione kroki, aby chronić dane osobowe użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Żaden system bezpieczeństwa nie jest jednak niemożliwy do naruszenia i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub naszych praktyk, jeśli ma jakiekolwiek obawy dotyczące swoich danych osobowych przechowywanych przez nas lub jeśli chce złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe, jesteśmy dostępni pod adresem:

Nasza siedziba znajduje się w Izraelu, HaMada 1, Herzelia, 4673335.

Nasz wiceprezes ds. zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, pan Ziv Iron, jest dostępny pod adresem DPO@solaredge.com

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Możemy okresowo aktualizować politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach. Zmieniona polityka będzie obowiązywać od daty jej opublikowania.

Dalsze korzystanie z usług po wprowadzeniu zmian będzie równoznaczne z ich akceptacją.