Polityka plików cookie

Niniejsza Polityka plików cookie zawiera informacje dla użytkowników wskazujące, w jaki wykorzystujemy pliki cookie i/lub technologie monitorowania w celu zbierania informacji podczas wizyty użytkownika na stronie www.solaredge.com (zwanej dalej „Stroną internetową”).

Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej jest SolarEdge Technologies Ltd., z siedzibą pod adresem 1 HaMada St., POB 12001, kod pocztowy 4673335, Herzliya, Izrael, (zwana dalej „SolarEdge”). 

SolarEdge będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Czym są pliki cookie („ciasteczka”)?

Rodzaje używanych plików cookie.

Narzędzie do zarządzania zgodą na obsługę plików cookie 

Ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookie 

Czym są pliki cookie („ciasteczka”)?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przesyłane przez strony internetowe do urządzeń użytkownika (np. komputera, tabletu, smartfona, notebooka itp.), gdzie są zapisywane, a następnie wysyłane z powrotem do tych samych stron internetowych podczas następnej wizyty użytkownika. Pliki cookie mogą wymagać uprzedniej zgody użytkownika.

Pliki cookie umożliwiają identyfikację urządzenia, na którym są przechowywane, przez cały okres ich ważności lub rejestracji. Podczas wizyt na stronie internetowej informacje nawigacyjne otrzymane z urządzenia użytkownika mogą być przechowywane w plikach cookie zainstalowanych na urządzeniu.

Pliki cookie pełnią różne funkcje i usprawniają nawigację na stronie poprzez zapamiętywanie preferencji użytkownika i ułatwianie nawigacji. Mogą również pomóc w personalizacji reklam wyświetlanych podczas nawigacji na stronie i w działaniach marketingowych skierowanych do użytkownika, sprawiając, że odzwierciedlają one jego zainteresowania i preferencje. 

Ustawienia plików cookie można zmienić w dowolnym momencie. Poniższe informacje zawierają dalsze szczegóły na temat plików cookie używanych przez stronę internetową oraz sposobów zarządzania ich ustawieniami.

Rodzaje plików cookie

Kiedy użytkownik łączy się ze stroną internetową za pośrednictwem przeglądarki internetowej, pliki cookie mogą być instalowane na jego urządzeniu w celu umożliwienia stronie rozpoznania danego urządzenia, zapewniając wydajniejsze korzystanie ze strony przez cały okres ważności plików cookie, a także w celu gromadzenia informacji o dostępach do strony internetowej.

Podczas nawigacji po stronie pliki cookie mogą być również wysyłane do urządzenia z innych stron lub serwerów (tj. „stron trzecich”); mogą one zawierać pewne elementy (np. obrazy, mapy, dźwięk, konkretne łącza do stron w innych domenach) obecne w odwiedzanej witrynie. Pod względem profilu, pliki te mogą obejmować:

  • Własne pliki cookie, wysyłane bezpośrednio przez SolarEdge do urządzenia użytkownika.
  • Pliki cookie stron trzecich, wysyłane przez stronę trzecią, ale w imieniu SolarEdge.

W zależności od przeznaczenia plików cookie, można je podzielić na:

  • Techniczne pliki cookie: ich użycie nie wymaga zgody użytkownika i jest ściśle ograniczone do przesyłania danych identyfikujących sesję (liczb generowanych losowo przez serwer) niezbędnych do bezpiecznej i wydajnej nawigacji na stronie; nie są to trwałe pliki cookie przechowywane na komputerze użytkownika, jako że są one usuwane po zamknięciu przeglądarki. Te pliki cookie są używane ze względów bezpieczeństwa i w celu poprawy oferowanych usług. 
  • Analityczne pliki cookie: SolarEdge wykorzystuje analityczne pliki cookie do analizowania liczby użytkowników odwiedzających stronę i sposobów korzystania ze strony, gromadząc informacje w formie zbiorczej. Ten rodzaj plików cookie można uznać za techniczne pliki cookie, a zatem nie wymagają one zgody użytkownika. Natomiast jeśli pliki cookie mogą identyfikować użytkownika, wymagana jest jego zgoda.
  • Profilujące pliki cookie: Ten rodzaj plików cookie wymaga zgody użytkownika. Profilujące pliki cookie tworzą profile użytkowników i są wykorzystywane do przesyłania komunikatów reklamowych odzwierciedlających preferencje wskazane przez użytkownika podczas surfowania po Internecie albo w celu usprawnienia nawigacji. Takie pliki cookie mogą być wykorzystywane w tym celu wyłącznie za zgodą użytkownika.

Zarządzanie plikami cookie za pomocą narzędzia do zarządzania zgodą na obsługę plików cookie lub za pomocą ustawień przeglądarki

Użytkownik może wybrać swoje preferencje dotyczące plików cookie, klikając przycisk „Dostosuj” na banerze podczas pierwszej wizyty na stronie.
Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować swoje preferencje dotyczące plików cookie, klikając ikonę ustawień plików cookie  Cookie Yes logo w lewym dolnym rogu ekranu.

Opcjonalnie można zmienić swoje preferencje za pomocą przeglądarek internetowych; poniżej przedstawiono główne sposoby konfiguracji opcji korzystania z plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

W przypadku korzystania z urządzenia mobilnego należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi, aby uzyskać informacje na temat zarządzania plikami cookie. Prawie wszystkie przeglądarki internetowe umożliwiają sprawdzenie, jakie pliki cookie znajdują się na dysku twardym, zablokowanie wszystkich plików cookie lub otrzymywanie ostrzeżeń za każdym razem, gdy pliki cookie są instalowane. Jednak w niektórych przypadkach brak instalacji plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych obszarów danej strony internetowej.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników można znaleźć w naszej Polityce prywatności.