Przyspiesz przejście na zdecentralizowaną sieć dostarczającą wyłącznie odnawialną energię.

Narzędzia elastyczności

Odblokuj elastyczność rozproszonych systemów wytwarzania energii, aby efektywniej sprostać szczytowemu zapotrzebowaniu i utrzymać stabilność sieci

Odblokuj elastyczność rozproszonych systemów wytwarzania energii, aby efektywniej sprostać szczytowemu zapotrzebowaniu i utrzymać stabilność sieci

Dostawca usług

Oferuj swoim klientom nowe, innowacyjne usługi energetyczne, oszczędzaj na kosztach energii elektrycznej i zwiększaj przychody

Oferuj swoim klientom nowe, innowacyjne usługi energetyczne, oszczędzaj na kosztach energii elektrycznej i zwiększaj przychody

Agregator energetyczny

Zbilansuj sieć zarzdzając rozproszonymi zasobami energetycznymi

Zbilansuj sieć zarzdzając rozproszonymi zasobami energetycznymi

Obrót Energią

Współpracuj z nami, aby otworzyć nowe możliwości handlowe w zakresie zakupu i sprzedaży energii ze źródeł rozproszonych

Współpracuj z nami, aby otworzyć nowe możliwości handlowe w zakresie zakupu i sprzedaży energii ze źródeł rozproszonych

Właściciel Systemu

Odkryj nowe źródła przychodów, wykorzystując energię słoneczną i magazynowanie na korzyść swojej społeczności

Odkryj nowe źródła przychodów, wykorzystując energię słoneczną i magazynowanie na korzyść swojej społeczności

Pełna gama rozwiązań zapewniających elastyczność sieci:

Price Optimization
Optymalizacja cen

Zabezpiecz się przed zmiennością cen i obniż koszty dzięki naszym algorytmom optymalizacji energii.

Demand response logo
Reakcja na popyt

Zagregowana kontrola dostępnych zasobów energetycznych w czasie rzeczywistym w celu zaspokojenia podaży i popytu.

Market Response icon
Odpowiedź rynku

Wykorzystaj floty DER, aby zoptymalizować swoją pozycję na rynkach hurtowych, mocy i niezbilansowania.

Frequency regulation logo
Regulacja częstotliwości i napięcia

Wykorzystanie puli systemów fotowoltaicznych, akumulatorów i ładowarek pojazdów elektrycznych do stabilizacji częstotliwości sieci i zarządzania poziomami napięcia.

Congestion Management logo
Zarządzanie przeciążeniem

Ustawianie parametrów falowników w trybie zbiorczym w celu uniknięcia przeciążenia sieci.

Data Services logo
Usługi danych

Raportowanie danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego dla dużych grup zasobów w celu optymalizacji operacji i podejmowania decyzji.

Zabezpiecz się przed zmiennością cen i obniż koszty dzięki naszym algorytmom optymalizacji energii.

Zagregowana kontrola dostępnych zasobów energetycznych w czasie rzeczywistym w celu zaspokojenia podaży i popytu.

Wykorzystaj floty DER, aby zoptymalizować swoją pozycję na rynkach hurtowych, mocy i niezbilansowania.

Wykorzystanie puli systemów fotowoltaicznych, akumulatorów i ładowarek pojazdów elektrycznych do stabilizacji częstotliwości sieci i zarządzania poziomami napięcia.

Ustawianie parametrów falowników w trybie zbiorczym w celu uniknięcia przeciążenia sieci.

Raportowanie danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego dla dużych grup zasobów w celu optymalizacji operacji i podejmowania decyzji.

Zabezpiecz się przed zmiennością cen i obniż koszty dzięki naszym algorytmom optymalizacji energii.

Zagregowana kontrola dostępnych zasobów energetycznych w czasie rzeczywistym w celu zaspokojenia podaży i popytu.

Wykorzystaj floty DER, aby zoptymalizować swoją pozycję na rynkach hurtowych, mocy i niezbilansowania.

Wykorzystanie puli systemów fotowoltaicznych, akumulatorów i ładowarek pojazdów elektrycznych do stabilizacji częstotliwości sieci i zarządzania poziomami napięcia.

Ustawianie parametrów falowników w trybie zbiorczym w celu uniknięcia przeciążenia sieci.

Raportowanie danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego dla dużych grup zasobów w celu optymalizacji operacji i podejmowania decyzji.

Oferta produktów i usług sieciowych

API wirtualnej elektrowni

Kompletna platforma API zapewnia swobodę i elastyczność w rozwijaniu wirtualnej elektrowni zgodnie z Twoimi potrzebami w zakresie agregacji energii.

Aplikacje wirtualnej elektrowni

Predefiniowany zestaw aplikacji w chmurze z narzędziami umożliwiającymi łatwą integrację z systemem sterowania.

Nasze API

API usług pomocniczych

Cel

 • Celem interfejsu API jest umożliwienie zarządzania na poziomie floty w kontrolowanych lokalizacjach, które kwalifikują się do udziału w rynkach odpowiedzi częstotliwościowej i napięciowej
 • Dzięki temu interfejsowi API użytkownik może nakazać sterowanym urządzeniom reagowanie na sygnały zewnętrzne lub autonomiczną logikę w oparciu o ofertę rynkową

Rodzaj klientów, którzy będą korzystać z tego interfejsu API

 • Uprawnieni uczestnicy rynku, agregatorzy

 

Dostępne w produkcji

Ancillary Services API

API zarządzania elastycznością

Cel

 • Celem API jest umożliwienie kontroli, monitorowania i zarządzania na poziomie floty za pośrednictwem różnych sterowalnych urządzeń
 • Za pomocą tego interfejsu API użytkownik może wydawać polecenia sterowanym urządzeniom, aby wykonywały działania lub otrzymywały dane telemetryczne na poziomie floty, w zależności od możliwości urządzenia.

Rodzaj klientów, którzy będą korzystać z tego interfejsu API

 • Operatorzy programów DSR

 • Operatorzy sieci przesyłowych/dystrybucyjnych, dostawcy energii elektrycznej, agregatorzy

Dostępne w produkcji

Flexibility Management API

API optymalizacji cen

Cel

 • Celem API jest ustawienie programu wysyłkowego w oparciu o plan cenowy i algorytmy predykcyjne, aby zapewnić optymalizację cen i minimalizację kosztów energii elektrycznej
 • Dzięki temu interfejsowi API użytkownik może utworzyć harmonogram w oparciu o swój plan cenowy.

Rodzaj klientów, którzy będą korzystać z tego interfejsu API

 •  Dostawcy, agregatorzy, dystrybutorzy energii elektrycznej, u których stawki za energię elektryczną dla odbiorców końcowych są dynamiczne

Dostępne w produkcji

Price Optimization API

API monitoringu PV

Cel

 • Celem interfejsu API jest monitorowanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego zachowania systemów fotowoltaicznych i urządzeń ładujących w celu wspierania prognozowania wytwarzania i zapotrzebowania.
 • Dzięki temu interfejsowi API użytkownik może mieć wgląd na wpływ systemów fotowoltaicznych na sieć.

Rodzaj klientów, którzy będą korzystać z tego interfejsu API

 • Operatorzy sieci przesyłowych/dystrybucyjnych, dostawcy energii elektrycznej.

Dostępne w produkcji

API monitoringu PV

Skontaktuj się z nami

aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach sieciowych

Skontaktuj się z nami

aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach sieciowych

Skontaktuj się z naszymi ekspertami