SolarEdge ONE

Next-Gen Energy Management

Innowacyjne zarządzanie energią

SolarEdge ONE to oparty na sztucznej inteligencji system optymalizacji energii działający jako osobisty asystent energetyczny właściciela domu.
Optymalizuje sposób, w jaki właściciele domów wykorzystują, przechowują i sprzedają swoją energię, zgodnie z ich preferencjami.


SolarEdge ONE pozwala zaoszczędzić pieniądze i sprawia, że liczy się każdy wat.

Next-Gen Energy Management

Innowacyjne zarządzanie energią

SolarEdge ONE to oparty na sztucznej inteligencji system optymalizacji energii działający jako osobisty asystent energetyczny właściciela domu.
Optymalizuje sposób, w jaki właściciele domów wykorzystują, przechowują i sprzedają swoją energię, zgodnie z ich preferencjami.


SolarEdge ONE pozwala zaoszczędzić pieniądze i sprawia, że liczy się każdy wat.

Wykorzystaj w pełni swoją inwestycję w SolarEdge

Dzięki inteligentnemu ekosystemowi energetycznemu SolarEdge Home zarządzanemu przez SolarEdge ONE 

Maksymalizuje oszczędności

Optymalizuje zużycie i magazynowanie energii, wykorzystując nieodłączną architekturę technologii SolarEdge ze sprzęganiem DC.

Maksymalizuje oszczędności

Dłuższy czas pracy na zasilaniu awaryjnym

Inteligentne zarządzanie energią podczas awarii

Wydłuża czas działania na zasilaniu awaryjnym

Personalizacja dla właściciela domu

Obsługuje różne rodzaje scenariuszy taryf importowych i eksportowych, dostosowując się do preferencji i potrzeb właściciela domu.

Personalizacja dla właściciela domu

Pojedynczy harmoniczny ekosystem energii

Umożliwia integrację i zarządzanie urządzeniami domowymi różnych marek za pośrednictwem SolarEdge Home Local Controller*.

Pojedynczy harmoniczny ekosystem energii

Zwrot kosztów z sieci energetycznej

Zapewnia właścicielom domów dodatkowe możliwości uzyskania przychodów dzięki programom VPP (wirtualnej elektrowni)

*Usługa nie jest jeszcze dostępna w Polsce

Zwrot kosztów z sieci energetycznej*

Optymalizacja za pomocą jednej aplikacji

Zapewnia pełną kontrolę nad energią wygenerowaną przez PV, inteligentnymi urządzeniami, ładowaniem pojazdów elektrycznych i magazynowaniem energii, a wszystko to z poziomu jednej aplikacji.

Optymalizacja za pomocą jednej aplikacji
24-godzinny zoptymalizowany i spersonalizowany plan energetyczny

24-godzinny zoptymalizowany
i spersonalizowany plan energetyczny

SolarEdge ONE analizuje rzeczywiste dane, aby stworzyć 24-godzinny zoptymalizowany plan energetyczny dla domu i dostosowuje się do zmian w czasie rzeczywistym, aby podejmować inteligentne decyzje dla właściciela domu w oparciu o: 

  • Zewnętrzne źródła danych: Taryfy opłat za usługi komunalne, w tym plany zmiennych stawek i warunki pogodowe. 

  • Wewnętrzne źródła danych: Produkcja i zużycie w czasie historycznym i rzeczywistym

  • Preferencje właściciela domu: tryb pracy magazynu energii, priorytet zużycia energii, rezerwa zasilania awaryjnego, najważniejsze urządzenia, sterowanie ręczne

24-godzinny zoptymalizowany
i spersonalizowany plan energetyczny

SolarEdge ONE analizuje rzeczywiste dane, aby stworzyć 24-godzinny zoptymalizowany plan energetyczny dla domu i dostosowuje się do zmian w czasie rzeczywistym, aby podejmować inteligentne decyzje dla właściciela domu w oparciu o: 

  • Zewnętrzne źródła danych: Taryfy opłat za usługi komunalne, w tym plany zmiennych stawek i warunki pogodowe. 

  • Wewnętrzne źródła danych: Produkcja i zużycie w czasie historycznym i rzeczywistym

  • Preferencje właściciela domu: tryb pracy magazynu energii, priorytet zużycia energii, rezerwa zasilania awaryjnego, najważniejsze urządzenia, sterowanie ręczne

24-godzinny zoptymalizowany i spersonalizowany plan energetyczny

Maksymalizacja oszczędności

Zmaksymalizuj oszczędności właściciela domu, optymalizując zużycie energii, magazynowanie i import/eksport do sieci, wykorzystując architekturę technologii SolarEdge sprzężonej z prądem stałym. 

Przechytrz taryfy dynamiczne

Korzystasz z dynamicznych taryf energii?
SolarEdge ONE może zwiększyć oszczędności poprzez automatyczne ładowanie lub rozładowywanie magazynu energii w odpowiednim czasie, aby zapewnić sprzedaż energii po wyższej cenie i zakup po niższej cenie.

Optymalizacja stawek szczytowych

SolarEdge ONE automatycznie ładuje magazyn energii z modułów fotowoltaicznych i/lub z sieci, gdy stawki za energię elektryczną są niskie, aby oszczędzać energię słoneczną w godzinach szczytu, maksymalizując w ten sposób oszczędności.

 

Optymalizacja stawek ujemnych

Optymalizacja ujemnych stawek - chroni właścicieli domów przed karami nakładanymi przez przedsiębiorstwa energetyczne, gdy obowiązują ujemne stawki eksportowe, automatycznie wstrzymując produkcję falownika.

Dowiedz się więcej >

Maksymalizacja konsumpcji własnej
Maksymalizacja konsumpcji własnej

Wykorzystuje jak najwięcej darmowej energii słonecznej do zasilania gospodarstwa domowego i ładowania magazynu energii, niezależnie od stawek za media.

Usługi sieciowe
Usługi sieciowe

Korzystaj z dodatkowych możliwości uzyskiwania przychodów dzięki łatwej rejestracji w usługach sieciowych i planach VPP.
SolarEdge ONE może jednocześnie zarządzać tymi możliwościami wraz z wybranymi trybami pracy magazynu energii.

* Usługa nie jest jeszcze dostępna w Polsce

Korzystasz z dynamicznych taryf energii?
SolarEdge ONE może zwiększyć oszczędności poprzez automatyczne ładowanie lub rozładowywanie magazynu energii w odpowiednim czasie, aby zapewnić sprzedaż energii po wyższej cenie i zakup po niższej cenie.

SolarEdge ONE automatycznie ładuje magazyn energii z modułów fotowoltaicznych i/lub z sieci, gdy stawki za energię elektryczną są niskie, aby oszczędzać energię słoneczną w godzinach szczytu, maksymalizując w ten sposób oszczędności.

 

Optymalizacja ujemnych stawek - chroni właścicieli domów przed karami nakładanymi przez przedsiębiorstwa energetyczne, gdy obowiązują ujemne stawki eksportowe, automatycznie wstrzymując produkcję falownika.

Dowiedz się więcej >

Wykorzystuje jak najwięcej darmowej energii słonecznej do zasilania gospodarstwa domowego i ładowania magazynu energii, niezależnie od stawek za media.

Korzystaj z dodatkowych możliwości uzyskiwania przychodów dzięki łatwej rejestracji w usługach sieciowych i planach VPP.
SolarEdge ONE może jednocześnie zarządzać tymi możliwościami wraz z wybranymi trybami pracy magazynu energii.

* Usługa nie jest jeszcze dostępna w Polsce

Korzystasz z dynamicznych taryf energii?
SolarEdge ONE może zwiększyć oszczędności poprzez automatyczne ładowanie lub rozładowywanie magazynu energii w odpowiednim czasie, aby zapewnić sprzedaż energii po wyższej cenie i zakup po niższej cenie.

SolarEdge ONE automatycznie ładuje magazyn energii z modułów fotowoltaicznych i/lub z sieci, gdy stawki za energię elektryczną są niskie, aby oszczędzać energię słoneczną w godzinach szczytu, maksymalizując w ten sposób oszczędności.

 

Optymalizacja ujemnych stawek - chroni właścicieli domów przed karami nakładanymi przez przedsiębiorstwa energetyczne, gdy obowiązują ujemne stawki eksportowe, automatycznie wstrzymując produkcję falownika.

Dowiedz się więcej >

Wykorzystuje jak najwięcej darmowej energii słonecznej do zasilania gospodarstwa domowego i ładowania magazynu energii, niezależnie od stawek za media.

Korzystaj z dodatkowych możliwości uzyskiwania przychodów dzięki łatwej rejestracji w usługach sieciowych i planach VPP.
SolarEdge ONE może jednocześnie zarządzać tymi możliwościami wraz z wybranymi trybami pracy magazynu energii.

* Usługa nie jest jeszcze dostępna w Polsce

Zoptymalizowane zasilanie awaryjne

Inteligentne ustawienia zasilania awaryjnego zapewniają ochronę dla właściciela domu i wydłużony czas pracy na zasilaniu awaryjnym podczas awarii.

Wydłużony czas pracy na zasilaniu awaryjnym

Właściciele domów mogą określić, działanie których urządzeń energetycznych jest niezbędne. Obciążenia, które nie są niezbędne, zostaną automatycznie wyłączone przez Stycznik SolarEdge Home, wydłużając czas działania zasilania awaryjnego.

Właściciele domów mogą określić, działanie których urządzeń energetycznych jest niezbędne. Obciążenia, które nie są niezbędne, zostaną automatycznie wyłączone przez Stycznik SolarEdge Home, wydłużając czas działania zasilania awaryjnego.

Tryb "tylko zasilanie awaryjne"

W tym trybie magazyn energii jest w 100% zaprogramowany do ochrony przed awarią. Jest on dostępny tylko dla właścicieli domów z magazynem energii i interfejsem zasilania awaryjnego.

W tym trybie magazyn energii jest w 100% zaprogramowany do ochrony przed awarią. Jest on dostępny tylko dla właścicieli domów z magazynem energii i interfejsem zasilania awaryjnego.

Rezerwa zapasowa

Właściciele domów mogą ustawić minimalny poziom pojemności magazynu energii, który zostanie zarezerwowany i wykorzystany w przypadku awarii. Funkcja ta działa we wszystkich trybach magazynu energii, w których dostępny jest interfejs zasilania awaryjnego.

Właściciele domów mogą ustawić minimalny poziom pojemności magazynu energii, który zostanie zarezerwowany i wykorzystany w przypadku awarii. Funkcja ta działa we wszystkich trybach magazynu energii, w których dostępny jest interfejs zasilania awaryjnego.

Optymalizacja pod Twoje potrzeby

Skonfiguruj tryby magazynu energii, inteligentne urządzenia i preferencje zasilania awaryjnego zgodnie z potrzebami właściciela domu - a wszystko to za pośrednictwem aplikacji mySolarEdge.

Szeroki wybór trybów pracy magazynu energii

Właściciele domów mogą wybrać tryb magazynu energii, który najlepiej pasuje do ich osobistych preferencji i planu taryfowego, niezależnie od tego, czy jest to plan o stałej czy zmiennej stawce, w tym taryfy dynamiczne.
Sterowanie ręczne jest również dostępne dla tych, którzy chcą być bardziej praktyczni, a "Tylko zasilanie awaryjne" dla tych, którzy chcą być po bezpiecznej stronie.

Szeroka łączność


SolarEdge ONE jest płynnie zintegrowany z całym portfolio produktów SolarEdge Home. Obsługuje urządzenia podłączone za pośrednictwem inteligentnych przełączników i gniazdek SolarEdge Home*, a także może integrować się z wybranymi urządzeniami innych firm, w tym ładowarkami do pojazdów elektrycznych i pompami ciepła, za pośrednictwem bramki SolarEdge Home*.

Większa kontrola


Właściciele domów mogą decydować, które inteligentne urządzenia będą zasilane nadmiarem energii słonecznej oraz mogą planować i kontrolować działanie podłączonych urządzeń według własnego uznania.

*Zastrzeżenie: Wkrótce w wybranych regionach. Sprawdź dostępność u lokalnego instalatora.