SolarEdge Privacy Statement of Policy - Please Read | SolarEdge PL
Close mobile menu

Privacy Policy

ROW

USA

Australia

UK

German

French

Dutch

Italian

Danish

Polish

CZ

Japanese

Traditional Chinese

Spanish

Korean

 

ROW

USA

Australia

UK

German

French

Italian

Danish

Netherlands

Polish

CZ

Japanese

Traditional Chinese

Spanish

Korean

Polityka prywatności

 

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności objaśnia politykę prywatności firmy SolarEdge, obowiązującą w przypadku użytkowników stron internetowych SolarEdge, w tym Platformy Monitorowania SolarEdge (łącznie określanych jako „Serwis”).

Zaangażowanie firmy SolarEdge w ochronę prywatności

Firma SolarEdge szanuje Państwa prywatność. Ważne jest dla nas również to, aby dokładnie wiedzieli Państwo do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane. Niniejszy dokument objaśnia założenia polityki prywatności firmy SolarEdge w kontekście gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i ochrony danych osobowych. Warunki niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności obowiązują w przypadku uzyskanych od Państwa informacji, o ile nie określono odrębnych zasad prywatności w ramach oferty specjalnej bądź w formie innej oferty lub odrębnej umowy zawartej z naszą firmą.
 

Dane konta

Z wyjątkiem pewnych sytuacji określonych w niniejszym dokumencie, wszelkie prywatne informacje związane z Państwa kontem w naszym Serwisie będą uznawane za poufne.

 

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które można bezpośrednio powiązać z konkretną osobą fizyczną w celu identyfikacji tejże osoby, takie jak imię i nazwisko klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail czy numer karty kredytowej.
 

Zbieranie danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe przekazywane przez Państwa m.in. w następujących sytuacjach:

  • Rejestracja w naszym Serwisie lub subskrypcja naszego biuletynu informacyjnego
  • Rejestracja umożliwiająca korzystanie z Platformy Monitorowania SolarEdge
  • Korzystanie z interfejsu administracyjnego Platformy Monitorującej SolarEdge celem zapewnienia informacji dotyczących systemu fotowoltaicznego, z którego Państwo korzystają i konta klienta
  • Składanie zamówień lub zakup produktów bądź usług drogą internetową
  • Kontakt z naszym działem obsługi klienta drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub przez czat.

Podczas korzystania z naszego Serwisu możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, takie jak dane strony, z której użytkownik łączy się z naszym serwisem, godzina i data odwiedzin naszego serwisu, dane o zakupach i aktywnościach użytkownika. Gromadzimy również informacje pochodzące od osób trzecich, w zakresie, na jaki uprzednio wyrazili Państwo zgodę, aby zapewnić odpowiednie podłączenie produktów naszej firmy do systemu monitorującego. Firma SolarEdge nie zabiega świadomie o dane osobowe dzieci w wieku poniżej 16 lat, przy czym aby założyć konto w naszym Serwisie użytkownik musi być w wieku przynajmniej 18 lat.

Możesz skontaktować się z nami, aby poprosić o podanie kategorii, źródeł, celów handlowych, kategorii stron trzecich, którym udostępniamy dane osobowe, a także konkretnych części danych osobowych, które zostały zebrane. Ponadto użytkownik ma prawo zażądać usunięcia wszelkich zebranych od niego Danych osobowych (należy pamiętać, że takie usunięcie może uniemożliwić dostęp do bezpłatnych usług oferowanych przez nas, w tym między innymi do usług świadczonych na rzecz użytkownika w ramach Platformy Monitorowania)

Wykorzystywanie danych osobowych

Gromadzone przez nas Dane osobowe wykorzystujemy celem realizacji Państwa zamówień lub transakcji, aby zapewnić wysokiej jakości obsługę klienta, spersonalizować Serwis wedle Państwa preferencji, przekazywać Państwu informacje związane z konkretnymi produktami i usługami, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Jeżeli wolą Państwo nie otrzymywać od nas informacji marketingowych, prosimy nas o tym poinformować. Wystarczy, że skontaktują się z nami Państwo w dogodnym czasie, aby zrezygnować z otrzymywania materiałów promocyjnych (patrz akapit zatytułowany „Mają Państwo wybór” poniżej).
 

Udostępnianie danych osobowych

Firma SolarEdge nie sprzedaje ani nie użycza danych osobowych stronom trzecim bez uprzedniego uzyskania Państwa zgody. Firma SolarEdge nie udostępnia ani nie ujawnia danych osobowych stronom trzecim bez uprzedniego uzyskania Państwa zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej w akapicie zatytułowanym „Ujawnianie informacji”.
 

Ujawnianie informacji

Możemy ujawniać dane osobowe w sytuacjach, jeśli wymaga tego dobra wola lub przepisy obowiązującego prawa, lub jeśli jest to konieczne ze względu na zachowanie zgodności z czynnościami prawnymi lub wypełnienia zobowiązań umownych, odpowiedź na roszczenia, lub celem ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa firmy SolarEdge, osobistego bezpieczeństwa klientów lub publicznego. Informacje o naszych klientach, w tym dane osobowe mogą zostać ujawnione, w uzasadnionych przypadkach, w celach zgodnych z prawem, przykładowo na pewnym etapie podczas negocjacji w przypadku fuzji, sprzedaży aktywów firmy lub jej przejęcia. W sytuacjach innych niż wymienione powyżej, stosujemy praktykę polegającą na uprzednim uzyskaniu zgody danej osoby na rozpoczęcie przetwarzania jej danych osobowych.
 

Ochrona danych osobowych

Firma SolarEdge podejmuje środki bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony danych osobowych będących pod naszą kontrolą przed ich utratą, zmianą lub niepowołanym użyciem. Dane osobowe gromadzone są przez nas w formie elektronicznej. Stosujemy środki technologiczne, umowne, administracyjne i fizyczne w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem.

Informacje na koncie klienta są dostępne przez Internet i tylko po użyciu odpowiedniego hasła. Dla zapewnienia poufności danych osobowych, hasło należy zawsze chronić i nie ujawniać go komukolwiek. Jeżeli inne osoby mają dostęp do Państwa konta e-mail, będą mogły one uzyskać dostęp do hasła i Państwa danych osobowych, będą też w stanie zmienić dane na profilu użytkownika, z którego Państwo korzystają.

Mimo, że informacje przechowywane w naszej bazie danych są przez nas chronione poprzez podejmowanie racjonalnych środków i ograniczenie dostępu do tych danych tylko do tych z naszych pracowników, którzy potrzebują tego dostępu z racji sprawowanych funkcji, mowa tu na przykład o personelu obsługi klienta, pracownikach wsparcia technicznego, to jednak nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji podanych na koncie klienckim. Nieautoryzowany dostęp do tych danych lub nieuprawnione ich wykorzystanie, awaria sprzętu i oprogramowania oraz inne czynniki mogą w dowolnym momencie narazić bezpieczeństwo informacji na Państwa koncie klienta. Nie jestem w stanie zapewnić bezpieczeństwa przesyłanych do nas informacji, dlatego przypominamy, aby zawsze przy korzystaniu z Internetu podejmowali Państwo odpowiednie środki, celem ochrony własnych danych osobowych. Należy często zmieniać swoje hasło, używać kombinacji liter i cyfr i pamiętać o używaniu bezpiecznej przeglądarki internetowej..


Mają Państwo wybór

Rejestracja w którejkolwiek części naszego Serwisu lub w celu skorzystania z innych usług bądź z wysyłanych przez nas materiałów informacyjnych oznacza wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie wiadomości z ofertami firmy SolarEdge. Jeżeli w dowolnym czasie zdecydują się Państwo na rezygnację z otrzymywania materiałów marketingowych od firmy SolarEdge, mogą to Państwo zrobić na jeden z poniższych sposobów:

  1. Kontakt telefoniczny z przedstawicielami naszego działu obsługi klienta, pod wybranym numerem podanym na stronie https://www.solaredge.com/corporate/contact
  2. Wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres support@solaredge.com
  3. Skorzystanie z odnośnika „anuluj subskrypcję” w naszym biuletynie informacyjnym


Informacje zbiorcze

Dane osobowe nie są uwzględniane w informacjach „zbiorczych”. Dane zbiorcze to zbierane przez nas informacje dotyczące grupy lub kategorii produktów, usług bądź klientów, z których usunięto indywidualne dane poszczególnych osób, zatem na ich podstawie identyfikacja konkretnego klienta nie jest możliwa. Za dane zbiorcze uznajemy również wszelkie dane jakie gromadzą falowniki i optymalizatory mocy udostępniane Państwu za pośrednictwem Platformy Monitorowania SolarEdge. Innymi słowy, informacje o tym jak korzystają Państwo z naszego Serwisu mogą być gromadzone i łączone z informacjami o tym jak inni użytkownicy korzystają z tych samych usług, przy czym dane wynikowe nie zawierają żadnych danych osobowych. Podobnie, informacje o tym z jakich usług i produktów Państwo korzystają mogą być gromadzone i łączone z informacjami o usługach i produktach z jakich korzystają inni użytkownicy, przy czym dane wynikowe nie zawierają żadnych danych osobowych. Danie zbiorcze służą między innymi do analizy trendów i potrzeb klientów, co ułatwia opracowywanie nowych produktów i usług oraz umożliwia dopasowanie do potrzeb klientów już istniejących produktów i usług.

Firma SolarEdge dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, które zdecydowali się Państwo nam przekazać. Firma SolarEdge wykorzystuje i ujawnia dane zbiorcze pozbawione elementów pozwalających na identyfikację użytkowników, w celu oceny jakościowej i ulepszania oferowanych usług oraz dostosowywania produktów w celach handlowych. Firma SolarEdge w celach handlowych i wedle własnego uznania może przekazywać, sprzedawać, użyczać lub udostępniać tego typu informacje osobom trzecim, włącznie z partnerami biznesowymi firmy SolarEdge.


Co to są pliki cookies i czy konieczne jest ich zaakceptowanie?

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Odnośniki internetowe do innych portali

W różnych miejscach naszego serwisu, użytkownicy mogą znaleźć odnośniki odsyłające do stron internetowych osób trzecich zawierających przydatne informacje. Wszelkie informacje, których udzielają Państwo na tych stronach trafiają bezpośrednio do osób trzecich i podlegają odrębnym zewnętrznym zasadom ochrony prywatności ustalonym przez te osoby. Firma SolarEdge nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, do których odsyłają łącza w naszym Serwisie, ani za obowiązującą tam politykę prywatności. Łącza odsyłające do innych stron zostały umieszczone w naszym serwisie dla Państwa wygody. Przed udzieleniem jakichkolwiek danych zachęcamy Państwa do zapoznania się z odrębnymi zasadami ochrony prywatności na poszczególnych stronach internetowych.
 

Uaktualnianie, weryfikacja lub modyfikowanie danych osobowych

oMogą Państwo uaktualniać, weryfikować i zmieniać dane na Państwa internetowym koncie klienta z poziomu Platformy Monitorowania SolarEdge w dowolnym czasie, poprzez zalogowanie się do chronionej hasłem strony do administracji kontem. Mogą Państwo również modyfikować wszelkie inne dotyczące Państwa informacje wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres support@solaredge.com lub dzwoniąc pod numer kontraltowy podany na stronie https://www.solaredge.com/corporate/contact.

Pytania i wątpliwości

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, lub jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami w innej kwestii, mogą to Pastwo zrobić, dzwoniąc wybrany numer telefonu podany na stronie https://www.solaredge.com/corporate/contact lub korzystając z innego sposobu kontaktu wymienionego w akapicie zatytułowanym „Mają Państwo wybór” powyżej.

Zmiany treści niniejszego oświadczenia

Firma SolarEdge zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie w dowolnym momencie, przy czym zostaną Państwo poinformowani o dokonanych modyfikacjach poprzez podanie informacji o dacie ostatniej aktualizacji treści tego dokumentu. Zachęcamy do zapoznania się z treścią naszej polityki przydatności, aby wiedzieli Państwo w jaki sposób możemy wykorzystywać Państwa dane. W przypadku zmiany sposobu korzystania z przekazanych nam informacji, gdy sposoby te nie są związane z opisanymi w niniejszym dokumencie, umieścimy zmienioną treść polityki prywatności w naszym Serwisie, aby mogli Państwo wyrazić na nie zgodę lub potwierdzić udzieloną zgodę, przy czym przed rozpoczęciem dalszego korzystania z naszego Serwisu lub Platformy Monitorowania SolarEdge wymagane będzie wyrażenie zgody na zaistniałe zmiany.


Wersja językowa

W razie wątpliwości moc obowiązującą ma wersja w języku angielskim. Wersję w języku polskim podano wyłącznie w celach informacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2018 roku

facebook icontwitter iconlinkedin icon