SolarEdge Privacyverklaring - Gelieve te lezen | SolarEdge
Close mobile menu

Privacybeleid

ROW

USA

Australia

UK

German

French

Dutch

Italian

Danish

Polish

CZ

Japanese

Traditional Chinese

Spanish

Korean

 

ROW

USA

Australia

UK

German

French

Italian

Danish

Netherlands

Polish

CZ

Japanese

Traditional Chinese

Spanish

Korean

Privacybeleid

 

In deze privacyverklaring worden de privacypraktijken van SolarEdge uitgelegd voor de gebruikers van de websites van SolarEdge, inclusief het SolarEdge Monitoring Platform (gezamenlijk: de “website”).

 

Het engagement van Solar Edge voor privacy

SolarEdge respecteert uw recht op privacy. Uw vermogen om weloverwogen keuzes te maken betreffende het gebruik van uw informatie is voor ons belangrijk. In deze privacyverklaring wordt het beleid van SolarEdge toegelicht met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en beschermen van persoonlijke informatie. De voorwaarden van deze privacyverklaring zijn van toepassing op van u verkregen informatie, tenzij er andere voorwaarden van toepassing zijn als onderdeel van een speciale aanbieding of in een andere vorm of een contract dat wij u aanbieden.

 

Accountinformatie

Tenzij anders bepaald, zullen wij persoonlijke informatie betreffend uw account vertrouwelijk behandelen.

 

Wat is persoonlijke informatie?

Persoonlijke informatie is informatie die rechtstreeks kan worden geassocieerd met een identificeerbare natuurlijke persoon zoals de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres of het creditcardnummer van een klant.

 

Verzamelen van persoonlijke informative

Wij verzamelen persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zoals wanneer u:

  • Zich registreert om de website te kunnen gebruiken of om onze nieuwsbrief te ontvangen;
  • Zich registreert om het SolarEdge Monitoring Platform te kunnen gebruiken;
  • Gebruik maakt van de beheerdersinterface van het SolarEdge Monitoring Platform om informatie te verstrekken over uw fotovoltaïsche systeem en uw account;
  • Een bestelling plaatst of online producten of diensten koopt;
  • Contact opneemt met onze klantenservice per telefoon, e-mail of chat.

We kunnen automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zoals de website van waarop u naar de onze heeft gelinkt, en het tijdstip en datum van uw bezoek, aankopen en activiteiten. We verzamelen ook informatie die we van derden hebben ontvangen in de mate dat zij hebben aangegeven dat zij een overeenkomst met u zijn aangegaan voor het verbinden van de SolarEdge-producten met ons monitoringplatform. SolarEdge verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar en u moet 18 jaar of ouder zijn om een account op de website te kunnen aanmaken.

U kunt contact met ons opnemen met het verzoek om de categorieën, bronnen, commerciële doeleinden, categorieën van derden, waarmee wij persoonlijke informatie delen en specifieke stukken van uw persoonlijke informatie die wij hebben verzameld, aan u bekend te maken. Bovendien hebt u het recht om te verzoeken alle persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld te verwijderen (let op: een dergelijke verwijdering kan voorkomen dat u toegang krijgt tot de gratis diensten die wij aanbieden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de diensten die wij aanbieden in het kader van ons Monitoring platform).

 

Gebruik van persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt gebruikt om uw verzoeken of transacties te verwerken, om u service van hoge kwaliteit te bieden, om de website aan uw voorkeuren aan te passen en om u te informeren over specifieke goederen of diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.
Als u liever geen promotionele informatie van ons ontvangt, hebben wij het u gemakkelijk gemaakt om ons dat te laten weten. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om promotionele informatie te weigeren (zie de rubriek "Keuze" hieronder).

 

Het delen van persoonlijke informatie

SolarEdge verkoopt of verhandelt geen persoonlijke informatie zonder uw voorafgaande toestemming. SolarEdge deelt of verstrekt geen persoonlijke informatie zonder uw voorafgaande toestemming, met uitzondering van de uitzonderlijke omstandigheden die hieronder worden beschreven in de rubriek "Informatieverschaffing".

 

Bekendmakingen

We kunnen persoonlijke informatie te goeder trouw bekendmaken wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor juridische procedures of contractuele verbintenissen, om te reageren op vorderingen of om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van SolarEdge, onze klanten of het publiek te waarborgen. Informatie betreffende onze klanten, waaronder persoonlijke informatie, kan openbaar worden gemaakt als dit voor legitieme doeleinden noodzakelijk is, bijvoorbeeld als onderdeel van of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva of acquisitie. In alle andere gevallen dan de hierboven genoemde omstandigheden, hebben we het beleid om eerst de toestemming van een persoon te verkrijgen als we zijn/haar persoonlijke informatie willen verwerken.

 

Bescherming van persoonlijke informatie

SolarEdge heeft veiligheidmaatregelen getroffen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging zolang deze onder onze controle is. Persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt elektronisch opgeslagen. We treffen technische, contractuele, administratieve en fysieke maatregelen in een poging om de informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Accountinformatie is online alleen toegankelijk met behulp van een wachtwoord. Om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te beschermen, moet u uw wachtwoord vertrouwelijk houden en mag u het niet delen met een andere persoon. Als andere mensen toegang hebben tot uw e-mail, kunnen ze mogelijk toegang krijgen tot uw wachtwoord en persoonlijke informatie over u verkrijgen of de gegevens van uw gebruikersprofiel wijzigen.

Hoewel we redelijke maatregelen treffen om informatie te beschermen die in onze database is opgeslagen en we de toegang tot informatie beperken tot die werknemers die toegang nodig hebben om hun taken uit te voeren, zoals onze klantenservice en technisch personeel, kunnen we de veiligheid van de accountinformatie niet volledig garanderen. Ongeautoriseerde toegang of gebruik, hardware- of softwarefouten en andere factoren kunnen de veiligheid van accountinformatie op elk moment in gevaar brengen. We kunnen de veiligheid van de informatie die u ons stuurt niet garanderen en daarom verzoeken wij u dringend om alle voorzorgsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen wanneer u op internet bent. Wijzig uw wachtwoorden vaak, gebruik een combinatie van letters en cijfers en zorg ervoor dat u een veilige browser gebruikt.


Keuze

Door u te registreren voor een deel van de website, diensten of nieuws die door ons worden geleverd, gaat u ermee akkoord promotionele berichten van SolarEdge te ontvangen. Als u op enig moment wilt stoppen met het ontvangen van promotionele informatie van SolarEdge, kunt u zich afmelden door een van de volgende dingen te doen:

  1. Onze servicemedewerkers bellen via de telefoonnummers die u vindt op https://www.solaredge.com/corporate/contact
  2. Een e-mail sturen naar support@solaredge.com
  3. Klikken op de link "afmelden" in onze nieuwsbrieven


Geaggregeerde informatie

Persoonlijke informatie omvat geen “geaggregeerde” informatie. Geaggregeerde informatie zijn gegevens die we verzamelen over een groep of categorie van producten, diensten of klanten, waaruit individuele klantidentiteiten zijn verwijderd en een specifieke persoon niet kan worden geïdentificeerd door middel van dergelijke informatie. Geaggregeerde informatie omvat ook informatie of gegevens die wij verzamelen voor omvormers en power optimizers die voor u beschikbaar zijn via het SolarEdge Monitoring Platform. Met andere woorden, informatie over hoe u een dienst gebruikt, kan worden verzameld en gecombineerd met informatie over hoe anderen dezelfde dienst gebruiken, maar de resulterende gegevens bevatten geen persoonlijke informatie. Evenzo kan er informatie over de producten of diensten die u gebruikt of koopt worden verzameld en gecombineerd met informatie over de producten en diensten die door anderen worden gebruikt of gekocht, maar de resulterende gegevens bevatten geen persoonlijke informatie. Met behulp van geaggregeerde gegevens kunnen trends en klantbehoeften worden begrepen, zodat nieuwe producten en diensten kunnen worden overwogen en bestaande producten en services kunnen worden afgestemd op de wensen van de klant.

SolarEdge begrijpt het belang van het waarborgen van de privacy van uw persoonlijke informatie die aan het bedrijf kan worden verstrekt. SolarEdge gebruikt geanonimiseerde informatie ten behoeve van het evalueren en verbeteren van zijn diensten en het afstemmen van zijn producten alsmede voor commerciële doeleinden. SolarEdge kan naar eigen goeddunken beslissen om dergelijke informatie over te dragen, te verkopen, aan te bieden aan of te delen met derden, inclusief de zakelijke partners van SolarEdge voor commerciële doeleinden.

 

Wat zijn cookies en moet u deze accepteren?

Lees meer over ons cookiesbeleid.

 

Online links naar andere websites

Via onze website kunnen gebruikers naar andere websites van derden linken die nuttige informatie verstrekken. Alle informatie die u verstrekt op de gelinkte pagina's wordt rechtstreeks aan deze derde verstrekt en is onderworpen aan het privacybeleid van die derde. SolarEdge is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van websites waarnaar we linken. Links van onze website naar websites van derden of andere websites worden verstrekt voor uw gemak. We raden u aan om meer te weten te komen over de privacypraktijken van die websites voordat u gegevens vertrekt.

 

Bijwerken, herzien of corrigeren van persoonlijke informatie

U kunt uw online accountinformatie op het SolarEdge Monitoring Platform op elk gewenst moment online bijwerken of herzien door uw wachtwoordbeveiligde persoonlijke accountbeheerpagina te openen. U kunt ook andere informatie van uzelf corrigeren door een e-mail te sturen naar support@solaredge.com of door ons te bellen op de telefoonnummers die op https://www.solaredge.com/corporate/contact zijn gepubliceerd.

 

Vragen of opmerkingen?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of als u om wat voor reden dan ook contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken via de telefoonnummers op https://www.solaredge.com/corporate/contact of via een andere  methode genoemd in de rubriek "Keuze" hierboven.

 

Wijzigingen in deze verklaring

SolarEdge behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, maar zal u informeren wanneer er wijzigingen zijn aangebracht door onderaan de privacyverklaring aan te geven op welke datum deze voor het laatst is bijgewerkt. We raden u aan om onze privacyverklaring te bekijken om er zeker van te zijn dat u begrijpt hoe uw informatie zal worden gebruikt. Als er ooit een wezenlijke verandering is in de manier waarop wij uw informatie gebruiken en dat nieuwe gebruik geen verband houden met het gebruik dat wij in deze verklaring vermelden, wordt het gewijzigde privacybeleid op de website geplaatst voor uw acceptatie of bevestiging en u moet dan met dergelijke wijzigingen akkoord gaan of deze voorafgaand aan uw toekomstig gebruik van de website of het SolarEdge Monitoring Platform bevestigen.

Laatst bijgewerkt: april 2018

 

facebook icontwitter iconlinkedin icon