Monitoring platform | SolarEdge
Open mobile menu
Close mobile menu

Monitoring platform

Het web-gebaseerde monitoring platform van SolarEdge biedt verbeterde PV-performance monitoring en opbrengstgarantie dankzij onmiddellijke foutdetectie en alarmmeldingen op paneel-, string- en systeemniveau.

Er is geen hardware of bekabeling nodig om gegevens van de power optimizers over te brengen naar de omvormer: de monitoring sensoren en zenders zijn in de SolarEdge power optimizer en omvormer geïntegreerd en de meetgegevens worden over de reguliere lijnen verzonden. 

 

Demovideo: Monitoring mogelijkheden residentiële PV-systemen

 

Demovideo: Monitoring mogelijkheden commerciële PV-systemen

 

Hoofdkenmerken:

 • Volgt de technische en financiële prestaties van een of meer SolarEdge PV-systemen. 
 • Geeft alle installaties op een plattegrond weer. 
 • Kan logische en virtuele weergave van de PV-installatie maken met de real-time prestatiegegevens zowel van elk afzonderlijk paneel als van het hele systeem.
 • Biedt historische en verzamelde gegevens, probleemvaststelling door vergelijkende analyse en een geleide oorzaak-gevolg storingsanalyse. Alle gegevens worden geregistreerd en kunnen gegarandeerd worden beoordeeld en geanalyseerd op elk gewenst moment en vanaf elke locatie. 
 • Hiermee kan een virtuele layout aangemaakt worden (zie instructievideo verderop). 
 • Geeft uitgebreide rapportages over energieproductie, opbrengst en technische staat van de installatie.
 • Maakt onmiddellijke opsporing en oplossing van problemen, efficient onderhoudsmanagement en rentabiliteitsanalyse van de installatie mogelijk.
 • Configureerbare rule-engine spoort automatisch problemen op, geeft statusrapporten uit en verstuurt alarmmeldingen via email. 
 • Mogelijkheden voor service op afstand. 
 • Interactieve grafieken en de installatie-layout zorgen ervoor dat de installateurs, na installatie, verzekerd te zijn van een goed werkend systeem. 
 • De playback-functie geeft een visualisatie van de gewonnen energie van een syteem gedurende een gekozen tijdsduur. 
 • Kioskweergave biedt de mogelijkheid om de werking van een PV-systeem op een scherm in een openbare ruimte te laten zien (bijv. in een hal of lobby). 
 • Gegevens van hoge resolutie en weergave van de laatste 12 maanden met een resolutie van 10 minuten. 

Al deze functionaliteiten helpen installateurs, onderhoudspersoneel en systeemeigenaren om de prestatie van een installatie te verbeteren, de opbrengst van het systeem te waarborgen, de zonne-energiewinning te maximaliseren en om de onderhoudskosten te verlagen door de uptime te verhogen en storingen effectiever op te lossen. 

De SolarEdge real-time monitoring van de omvormer en paneelniveau (via internet en mobiel) is kosteloos voor 25 jaar.

Naar de handleiding van het virtuele layout opmaakprogramma

 


Download de SolarEdge monitoring app:

Site Mapper on google play
Gerelateerde documenten