Nasze systemy PV - Inwestuj w energię odnawialną | SolarEdge
Close mobile menu

Inwestycja w energię odnawialną dzięki systemowi fotowoltaicznemu SolarEdge

Przyszłość jest jasna

Instalacje generujące prąd z energii słonecznej stały się popularną i rentowną inwestycją dzięki niskim kosztom eksploatacji i konserwacji oraz oczywiście zerowym kosztom paliwa. 

W celu zapewnienia korzystnego długoterminowego zwrotu z inwestycji, taryfy Feed-in Tariffs (FIT) gwarantują niezależne od wahań rynkowych stawki za prąd wytworzony z energii słonecznej sprzedany do sieci. Umowy zakupu energii (PPA) umożliwiają inwestorom tworzenie systemu słonecznego na nieruchomościach stron trzecich, czerpanie korzyści z rządowych programów motywacyjnych i sprzedaż energii po stałej stawce, niższej niż obowiązująca w lokalnej sieci komunalnej.  Organizacje rządowe, takie jak PUPRA w Stanach Zjednoczonych, wymagają, aby przedsiębiorstwa użyteczności publicznej kupowały określony procent potrzebnej im energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Przyszłość jest jasna

Szybszy zwrot z inwestycji w systemy solarne

Istnieje kilka powodów, dla których system inteligentnej energii SolarEdge jest idealnym kandydatem do kolejnej inwestycji.

Założona w 2006 r. firma SolarEdge jest światowym liderem wśród producentów falowników pod względem przychodów* i dostarczyła już systemy o łącznej mocy ponad 21 GW do ponad 130 krajów na 5 kontynentach. Bez względu na to, jaki system fotowoltaiczny chcesz zainstalować, firma SolarEdge udowodniła już przewagę swoich produktów w różnych zastosowaniach, takich jak instalacje dachowe, pływające, naziemne i montowane na wiatach garażowych. 

Co najważniejsze, dostarczamy więcej produktu, który zamierzasz sprzedawać – energii elektrycznej.  Nasze optymalizatory mocy zwiększają wydajność energetyczną, stale śledząc punkt maksymalnego zasilania (MPPT) każdego modułu słonecznego indywidualnie, aby zwiększyć wydajność systemu i zmaksymalizować przychody w celu szybszego zwrotu z inwestycji. Ponadto optymalizacja mocy na poziomie modułów w połączeniu z naszą wyjątkową elastycznością konstrukcyjną umożliwia montaż większej liczby modułów na dachu w celu zwiększenia wydajności systemu.

Porównaj to z tradycyjnymi systemami fotowoltaicznymi, w których występują straty energii spowodowane nierówną pracą modułów w wyniku zachmurzenia i zacienienia, ale też zabrudzenia czy pokrycia ptasimi odchodami itp.  W tym scenariuszu słabsze moduły słoneczne wpływają na wydajność innych modułów w tym samym szeregu, zmniejszając produkcję energii w całym systemie.

Po uruchomieniu systemu zyskujesz możliwość pełnego wglądu w produkcję energii za pomocą naszej bezpłatnej platformy do zdalnego monitorowania, dostępnej z urządzenia inteligentnego lub komputera. Takie rozwiązanie ułatwia też obsługę i konserwację, dostarczając precyzyjne powiadomienia systemowe pozwalające zdalnie rozwiązać wiele problemów. 
 

* Jeśli chodzi o przychody, według raportu IHS PV Inverter Market Tracker 2015–20.

Faster Return on your Solar Investment

Więcej energii w całym okresie eksploatacji systemu


W systemie fotowoltaicznym bez problemów z zacienieniem, firma SolarEdge może zazwyczaj dodać około 2–5% więcej energii w pierwszym roku użytkowania systemu, ograniczając straty wynikające z niedopasowania tolerancji produkcyjnych, zabrudzenia i nie tylko. Nierównomierna degradacja modułów również powoduje znaczne zróżnicowanie ich wydajności, a firma SolarEdge zazwyczaj dodaje około 5–10% energii, dzięki zredukowaniu tego typu zróżnicowania w całym okresie eksploatacyjnym instalacji. Przekłada się to na średnie zwiększenie przychodów o około 4–6 c/Wp w całym okresie eksploatacji systemu i szybszy zwrot z inwestycji w systemy solarne.

SolarEdge for your Investment
Koyagi PV Plant
Instalatora : Estate Trust Co. Ltd.
Miejsce: Shiga, Japan
Installed Capacity: 1,190.5 kWp

As there was no tree or building at all to make a shadow in this site, we wondered whether to use optimizer or a foreign traditional inverter at planning phase. We decided to use SolarEdge system, considering SolarEdge's performance simulation and resulted higher return of investment. Upon one year passed, we are quite satisfied with average 10% yield up than original SolarEdge simulation. In addition, module level remote monitoring and real time access to system data are allowing us remote troubleshooting and remote problem analysis, which lead to efficient O&M. We would like to continue proposing SolarEdge products in customer projects that we consult with.

Shogo Kouzaki, Project Developper,
Estate Trust
Ground mount in Burdur
Instalatora : Masa Enerji
Miejsce: Turkey
Installed Capacity: 5.9MW

As owners of the system it was highly important for us to use the safest technology available, and we obviously appreciate the increased uptime and added energy provided by the module-level optimization. As EPC of the system the SolarEdge solution allows us to enjoy savings both on CAPEX through a significant reduction of Balance of System components and flexible design and on OPEX through enhanced O&M capabilities.

Attila Önal, Owner, Masa Enerji

De Krim Resort Site
Instalatora : Texel4Trading
Miejsce: Netherlands
Installed Capacity: 780kWp

De Krim Resort invested in a solar PV system to be environmentally friendly and generate our own electricity. Thanks to asset reuse, high performance, and a positive impact on water quality, the floating installation is expected to far exceed the estimated return on our investment.

Iwan Groothuis, Managing Director, De Krim Resort

Czy chcesz inwestować w fotowoltaikę?
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami

Off
Off