Dodaj akumulator SolarEdge do swojego systemu | SolarEdge
Close mobile menu

Produkty StorEdge® do zastosowań sieciowych

 

Właściciele domów mogą zwiększyć swoją niezależność energetyczną i oszczędności, magazynując nadmiar energii wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną w akumulatorze i korzystać z niej w razie potrzeby, w dzień lub w nocy. Magazynowanie energii w akumulatorach pomaga zmniejszyć zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię, gdyż pozwala kupować mniej energii z sieci lub korzystać z jej niższych cen.

Oferowane przez firmę SolarEdge rozwiązania StorEdge do zastosowań sieciowych są zgodne z wysokonapięciowymi magazynami energii LG Chem RESU, a także magazynami energii o napięciu 48 V dostępnymi u wielu dostawców.


Rozwiązanie dla każdego domu

Firma SolarEdge oferuje jednofazowe i trójfazowe rozwiązania StorEdge do nowych lub istniejących instalacji w budynkach mieszkalnych.
 

Battery storage

StorEdge do nowych instalacji

Falownik jednofazowy StorEdge z technologią HD-Wave

Falownik jednofazowy jest podłączany bezpośrednio do akumulatorów wysokonapięciowych LG CHEM RESU. Ponieważ mniejsza liczba komponentów ułatwia montaż, falownik z technologią HD-Wave steruje wytwarzaniem i zużyciem energii, zasilaniem z akumulatora oraz zastosowaniami inteligentnej energii. Pozwala na uzyskanie rekordowej sprawności ważonej 99% i jest objęty standardową 12-letnią gwarancją z możliwością przedłużenia aż do 25 lat. 
Dostępne są falowniki o mocy od 2,2 kW do 6 kW, z możliwością montażu wewnątrz i na zewnątrz budynku.

StorEdge Single Phase Inverter with HD-Wave Technology

Falownik trójfazowy StorEdge

Jeden moduł falownika połączony bezpośrednio z jednym lub większą liczbą magazynów energii 48 V oferowanych przez różnych dostawców. Wysoce wydajny falownik steruje wytwarzaniem i zużyciem energii oraz zasilaniem z akumulatora instalacji trójfazowych w budynkach mieszkalnych; jest objęty 12-letnią gwarancją z możliwością przedłużenia aż do 25 lat. 
Dostępne są falowniki o mocy od 5 kW do 10 kW, z możliwością montażu wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Filmy techniczne

StorEdge Three Phase Inverter

Licznik Energii z połączeniem Modbus

Licznik energii służy do monitorowania produkcji systemu i odczytów zużycia oraz jest wymagany do zarządzania zużyciem własnym. Łatwy w instalacji, pasuje do standardowych paneli elektrycznych i objęty jest 5-letnią standardową warranty.

Energy Meter with Modbus Connection

StorEdge do istniejących instalacji

Interfejs StorEdge

Zaprojektowany z myślą o ulepszeniu istniejących instalacjach SolarEdge do rozwiązania StorEdge, interfejs StorEdge umożliwia prostą instalację i podłączenie akumulatora wysokonapięciowego oraz licznika energii SolarEdge do falownika SolarEdge. Może być montowany wewnątrz i na zewnątrz budynku i jest objęty standardową 10-letnią gwarancją.

StorEdge Interface

Jednofazowy falownik prądu przemiennego StorEdge, z technologią HD-Wave

Przeznaczony do modernizacji istniejących instalacji falowników trójfazowych SolarEdge lub falowników innych producentów na rozwiązania sieciowe StorEdge. Falownik SolarEdge na prąd zmienny obsługuje wyłącznie ładowanie akumulatorów i nie współpracuje z optymalizatorami mocy ani jako standardowy falownik solarny.

Posiada standardową 12-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia do 25 lat. Nadaje się do instalacji wewnętrznych lub zewnętrznych i jest dostępny w modelach 3,68kW i 5kW.

Single Phase Inverter with HD-Wave technology

Miernik energii z przyłączem Modbus

Licznik energii służy do monitorowania produkcji systemu i odczytów zużycia i jest niezbędny do zarządzania własnym zużyciem. Łatwy w instalacji, mieści się w standardowych panelach elektrycznych i posiada 5-letnią standardową gwarancję.
 

Energy Meter with Modbus Connection
Off
Off