Połącz swój falownik z Wireless Gateway | SolarEdge
Close mobile menu

Bramka Bezprzewodowa (Wireless Gateway)

Zainstalowanie bramki bezprzewodowej oznacza, że w przypadku zmiany hasła do sieci domowej, właściciele domów i instalatorzy mogą działać jak zwykle.

Bramka bezprzewodowa łączy się z siecią Wi-Fi zainstalowaną w domowych falownikach, ale jest podłączona do domowego routera internetowego za pośrednictwem sieci Ethernet, więc zmiany w sieci domowej nie przerywają przekazywania danych systemowych do serwerów monitorujących SolarEdge. Widoczność instalacji pozostaje na normalnym poziomie, co eliminuje niepotrzebne zgłoszenia od właścicieli instalacji do pomocy technicznej i wizyt instalatorów w miejscu instalacji.

 

Najważniejsze korzyści:

  • Umożliwia bezprzewodową komunikację pomiędzy falownikami SolarEdge a platformą monitoringu.
  • Eliminuje główne źródło zgłoszeń do działu obsługi klienta - w przypadku zmiany hasła do sieci domowej nie jest wymagane żadne działanie instalatora
  • Łatwa instalacja i konfiguracja (poprzez SetApp)
  • Bezpieczniejsze i solidniejsze dzięki pracy w sieci zamkniętej
  • Łączy się z anteną zewnętrzną, obsługując do dwóch repeaterów SolarEdge w celu dalszego zwiększenia zasięgu Wi-Fi
  • Obsługuje do ośmiu falowników SolarEdge w jednej sieci
The Wireless Gateway
Off
Off