Environmental Sensors to monitor site performance | SolarEdge
Close mobile menu

Czujniki środowiskowe

Czujniki środowiskowe służą do monitorowania natężenia napromieniowania, temperatury i prędkości wiatru oraz obliczania wskaźnika wydajności lokalizacji (PR, performance ratio). Czujniki łączą się z komercyjną bramą sieciową, a wyniki pomiarów są wyświetlane na Platformie Monitoringu. Z komercyjną bramką sieciową można połączyć do trzech czujników.
Dodatkowe czujniki można zainstalować za pomocą dodatkowych bramek sieciowych.

  • Czujnik natężenia napromienienia (SE1000-SEN-IRR-S1): Czujnik natężenia napromienienia to wysokiej jakości ogniwo słoneczne. Mierzy poziom nasłonecznienia instalacji fotowoltaicznych. Sygnał wyjściowy czujnika natężenia napromienienia wynosi od 0 do 1 V, co odpowiada przedziałowi od 0 do 1000 W/m2.
  • Czujnik temperatury otoczenia (SE1000-SEN-TAMB-S2): Czujnik temperatury otoczenia mierzy temperaturę otaczającego powietrza. Sygnał wyjściowy czujnika wynosi od 0 do 10 V, co odpowiada przedziałowi od -40 do +90°C.
  • Czujnik temperatury modułu (SE1000-SEN-TMOD-S2): Czujnik temperatury modułu mierzy temperaturę na tylnej powierzchni modułu fotowoltaicznego. Sygnał wyjściowy czujnika wynosi od 4 do 20 mA, co odpowiada przedziałowi od -40 do +90°C.
  • Czujnik wiatru (SE1000-SEN-WIND-S1): Czujnik wiatru zapewnia bardzo dokładne i niezawodne pomiary prędkości poziomej wiatru. Sygnał wyjściowy czujnika wynosi od 4 do 20 mA, co odpowiada przedziałowi od 0 do 50 m/s
     
Environmental Sensors image

Czy wiesz?

Do obliczenia wskaźnika wydajności można również wykorzystać usługi satelitarne.
Wypróbuj satelitarne usługi SolarEdge, dostarczające wiarygodnych i łatwych do przeglądania danych o wskaźnikach wydajności za zaledwie grosze dziennie!

Dowiedz się więcej

Satellite Based PR image
Off
Off