SolarEdge | Solar Inverter Improves Power Generation
Close mobile menu

PV Inverters

The Future of Solar Inverters as Smart Energy Managers
The Future of Solar Inverters as Smart Energy Managers


Inteligentne zarządzanie energią

Falowniki fotowoltaiczne używane były głównie do przekształcania energii pozyskanej ze słońca w użyteczną energię elektryczną w domach, firmach i sieci. Ich rola ograniczała się do zarządzania wytwarzaniem energii przez poszczególne systemy fotowoltaiczne. Jednak firma SolarEdge dostrzegła potencjał, jaki mają falowniki w inteligentnym zarządzaniu energią, pomagając jednocześnie światu zdekarbonizować produkcję energii. Dążąc do poprawy sposobu, w jaki produkujemy i zużywamy energię, SolarEdge przewodzi wysiłkom na rzecz przekształcenia falownika fotowoltaicznego w inteligentne urządzenie do zarządzania energią.

Solar inverter


Dom z inteligentną energią

Już monitorując i zarządzając produkcją energii słonecznej, falownik jest doskonale predestynowany do zarządzania magazynowaniem i zużyciem energii. Falownik może przechowywać energię słoneczną w akumulatorach do wykorzystania wieczorami, przekierowywać nadmiar energii fotowoltaicznej do podgrzewania wody lub uruchamiać inne inteligentne urządzenia w ciągu dnia, by zmniejszyć rachunki za prąd. Kompleksowo zarządzając energią, falownik zamienia inteligentne domy w domy z inteligentną energią i oddaje moc w ręce konsumentów.

 

 

Smart home image


Zdekarbonizowana inteligentna sieć

Pracując razem, falowniki mogą pomóc w przejściu od sieci opartej na scentralizowanych, zanieczyszczających środowisko elektrowniach do sieci inteligentnych, zdekarbonizowanych źródeł energii. Oznacza to, że konsumenci energii stają się producentami energii i mogą aktywnie uczestniczyć w nowej zdemokratyzowanej gospodarce energetycznej oraz wspierać stabilność sieci.

Grid Services image


Innowacja w dziedzinie falowników

Od momentu powstania firma SolarEdge angażuje się w opracowywanie nowatorskich rozwiązań, aby energia słoneczna była bardziej dostępna. Na zawsze zmieniła sposób pozyskiwania energii i zarządzania nią w systemach energii słonecznej, opracowując swą topologię falowników z optymalizacją prądu stałego. Na przestrzeni lat firma SolarEdge kontynuowała rozwijanie technologii energetyki słonecznej. Opracowana przez nią technologia inwerterowa HD-Wave była jednym z najbardziej istotnych skoków w technologii słonecznej w ciągu ostatnich 20 lat, pozwalając zmniejszając rozmiary i masę falownika, a jednocześnie osiągnąć rekordową wydajność. Jej rozwiązanie StorEdge®  wykorzystuje jeden falownik do zarządzania energią słoneczną, magazynem energii i inteligentnym zużyciem energii. Firma SolarEdge opracowała również pierwszy na świecie falownik fotowoltaiczny z ładowarką do samochodów elektrycznych, który zwiększa szybkość ładowania za pomocą energii słonecznej i sprawia, że ładowanie pojazdów elektrycznych jest bardziej przyjazne dla środowiska.


Dzięki zróżnicowanej ofercie produktów rozwiązania falowników SolarEdge są przeznaczone dla różnorodnych segmentów rynku energii, w tym mieszkalnych, komercyjnych i wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych.

 

Single Phase Inverters with HD-Wave Technology image
Off
Off