Usługi sieciowe i rozwiązania dla wirtualnych elektrowni
Close mobile menu

Grid Services and Virtual Power Plants Solution

Grid Services hero banner
Grid Services hero banner

Przyspieszone przejście na bardziej odnawialną, stabilniejszą i efektywną kosztowo sieć

Aby zwiększyć ilość energii słonecznej w udziale energii z poszczególnych źródeł, firma SolarEdge dąży do przekształcenia sieci energetycznych ze scentralizowanych na rozproszone dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie usług sieciowych. Rozwiązanie to umożliwia oparte na chmurze, zagregowane sterowanie, zarządzanie i sprawozdawczość w czasie rzeczywistym, obejmujące pulę rozproszonych zasobów energetycznych, takich jak ogniwa fotowoltaiczne, magazynowanie i pojazdy elektryczne, w celu tworzenia wirtualnych elektrowni (VPP).


Pobierz broszurę dotyczącą usług sieciowych


Skontaktuj się z nami 
 

 

Accelerating the Transition to a Renewable, More Stable, and Cost-Effective Grid

Rozwiązanie na braki w dostawie prądu

Przedsiębiorstwa dystrybucyjne energii mogą odkładać budowę kosztownej i często przewymiarowanej infrastruktury sieciowej, wykorzystując zgromadzoną energię w wirtualnych elektrowniach w celu zapewnienia lokalnego niedoboru dostaw


 

Meeting Energy Supply Shortages

Wykorzystanie zmienności cen (Praca programowa)

Chroń kupców detalicznych przez gwałtownymi wzrostami cen energii, ułatwiając im dostęp do zmagazynowanej energii i nieprzerwanego zasilania odbiorów poprzez automatyczne rozładowanie energii lub zmniejszenie popytu, w celu redukcji kosztów w godzinach najwyższych stawek.


 

Hedging Pricing Volatility

Zapewnienie stabilności sieci

Łącz instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii i ładowarki EV, by błyskawicznie i automatycznie modyfikować wytwarzanie lub zużycie energii oraz pomagać operatorom sieci w redukcji mocy na żądanie (DSR), stabilizowaniu częstotliwości i napięcia sieci.


 

Maintaining Grid Stability

Oferta usług sieciowych SolarEdge

Zarządzanie złożoną siecią rozproszonego wytwarzania energii wymaga zaawansowanych platform zarządzania, jak usługi sieciowe SolarEdge, które mogą być świadczone jak poniżej:

  • Korzystanie z dedykowanego, konfigurowalnego interfejsu chmurowego SolarEdge.
  • Integracja z interfejsami oprogramowania innych firm dzięki dedykowanym usługom sieciowym API.


Skontaktuj się z nami 
 

SolarEdge’s Grid Services Offering

Nowa epoka w wytwarzaniu energii

Upowszechnianie się technologii fotowoltaicznych i magazynowania energii na całym świecie sprawia, że produkcja zmienia się z systemu scentralizowanego na model sieci rozproszonej, w którym energia jest wytwarzana blisko miejsca, gdzie jest zużywana i magazynowana.

Model ten stwarza możliwości powstawania nowych, połączonych i zdecentralizowanych sieci energetycznych, zapewniających poprawę niezawodności sieci, usług, stabilności i kosztów.

Interesariusze zyskują dzięki temu następujące korzyści:

  • Służby użyteczności publicznej mogą wykorzystywać rozproszone zasoby energetyczne, by bardziej efektywnie zaspokajać popyt.
  • Przedsiębiorstwa detaliczne z branży energetycznej zyskują ochronę przed skokami cen.
  • Właściciele dużych systemów fotowoltaicznych mogą zarządzać swoimi urządzeniami fotowoltaicznymi i do magazynowania energii za pośrednictwiem chmury lub własnego interfejsu.
  • Właściciele systemów fotowoltaicznych, samochodów elektrycznych i systemów magazynów energii mogą zyskać nowy strumień przychodów np. dzięki programom DSR.

 

A New Dawn in Energy Generation

Zobacz, jak usługi sieciowe SolarEdge mogą zapewnić zbiorczą kontrolę i sprawozdawczość danych dla rozproszonych sieci energetycznych

Video
Off
Off