Digitale veiligheidsvoorwaarden - Lees a.u.b. | SolarEdge
Close mobile menu

Algemene voorwaarden

Alle gerapporteerde beveiligingsrisico's worden getoetst en geverifieerd door SolarEdge.

Bij het zoeken naar kwetsbaarheden in de beveiliging verbiedt SolarEdge:

  • Overtreding van de wet
  • Schending van een overeenkomst
  • Toegang of poging tot toegang tot gegevens of informatie van anderen
  • De vernietiging of vervalsing, of pogingen daartoe, van gegevens of informatie van anderen
  • Een persoon die op de Amerikaanse sanctielijst staat of in een land woont dat op de Amerikaanse sanctielijst staat (met inbegrip van maar niet beperkt tot Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië, Libië) is niet toegestaan een kwetsbaarheid te melden

Een persoon die een kwetsbaarheid meldt en een geldelijke beloning van SolarEdge ontvangt, is verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen die van toepassing zijn.

Afhankelijk van waar de persoon woont of verblijft, kunnen er extra beperkingen gelden voor het rapporteren van kwetsbaarheden in de beveiliging. Wij raden aan om de lokale wetten te raadplegen.

Dit programma kan te allen tijde worden geannuleerd. De beslissing of een rapport al dan niet in overeenstemming is met de voorwaarden van ons beleid en programma wordt volledig door SolarEdge bepaald.

De hoogte van het bedrag en de valuta van de aangeboden geldelijke beloning worden volledig door SolarEdge bepaald.