Słowniczek dla właścicieli instalacji PV

Nasz słownik energii słonecznej oferuje zbiór kluczowych terminów i zwrotów, wyjaśnionych w prosty i zwięzły sposób.

 

A      B      D      E      F      G      H      K      L      Ł      M      N      O      P      R      S      Ś      T      U      W      Z

A B D E
F G H K
L Ł M N
O P R S
Ś T U W
Z      

A

Azymut

Kierunek, w którym zwrócony jest Twój dach (w kontekście energii słonecznej). Azymut jest mierzony w stopniach, reprezentując kąt pomiędzy Twoim dachem a prawdziwą północą.
  

Autokonsumpcja

Gdy gospodarstwo domowe lub firma korzysta z energii elektrycznej wytworzonej przez własny system fotowoltaiczny, jest to tzw. autookonsumpcja. Może ona zwiększyć ROI (ang. Return On Investment) czyli rentowność systemu PV, chyba że instalacja znajduje się na rynku opomiarowania netto (ang. net metering) lub FiT (ang. feed-in tariff) czyli taryfy gwarantowanej.
 
 

B

Bateria słoneczna

Bateria słoneczna - inaczej magazyn energii lub zasobnik energii, to urządzenie, które służy do magazynowania energii wykorzystując właściwości elektrochemiczne materiałów, składające się z elektrod dodatnich i ujemnych oraz elektrolitu między nimi. Magazyny energii przechowują energię w postaci prądu stałego, a falowniki służą do przekształcania tego prądu w prąd zmienny do ogólnego użytku. Przy wyborze akumulatora do systemu PV należy wziąć pod uwagę kilka czynników: (a) pojemność akumulatora powinna odpowiadać zapotrzebowaniu gospodarstwa domowego i szybkości produkcji systemu PV, tak aby nie dochodziło do strat energii (b) szybkość ładowania i rozładowywania akumulatora powinna być wystarczająco szybka, aby zaspokoić potrzeby energetyczne (c) Zastosowana technologia ogniwa powinna odpowiadać miejscu montażu, aby oferować najwyższy poziom bezpieczeństwa.
  

Back-up

Tryb pracy falownika, który wykorzystuje akumulator lub akumulatory do zapewnienia zasilania rezerwowego w przypadku awarii sieci.
  

BOS (Balance of System)

Komponenty i urządzenia w systemie PV z wyłączeniem modułów (falowniki, optymalizatory, okablowanie, przewody, skrzynki, zabezpieczenia).
 
 

D

Dioda bypass

Dioda bypass – inaczej dioda bocznikująca, to dioda umieszczona w skrzynce przyłączeniowej, najczęściej pod modułami fotowoltaicznymi, która chroni instalację fotowoltaiczną przed skutkami zacienienia. W przypadku zacienienia jednego z paneli fotowoltaicznych, moc całej instalacji radykalnie spada. Zadaniem diody bypass jest zatem wyłączenie zacienionego panelu w celu zredukowania strat w całej instalacji.

D

Dioda bypass

Dioda bypass – inaczej dioda bocznikująca, to dioda umieszczona w skrzynce przyłączeniowej, najczęściej pod modułami fotowoltaicznymi, która chroni instalację fotowoltaiczną przed skutkami zacienienia. W przypadku zacienienia jednego z paneli fotowoltaicznych, moc całej instalacji radykalnie spada. Zadaniem diody bypass jest zatem wyłączenie zacienionego panelu w celu zredukowania strat w całej instalacji.

E

Eksploatacja i utrzymanie (O&M)

Eksploatacja i utrzymanie instalacji fotowoltaicznej (ang. Operations and Maintenance) to bieżące potrzeby eksploatacyjne systemu fotowoltaicznego, w tym czyszczenie, naprawy, wymiana części, zarządzanie rachunkami itp.; wykorzystywana i odnoszona przede wszystkim do większych komercyjnych i użytkowych systemów fotowoltaicznych.
 

EPC

Skrót od Engineering, Procurement and Construction. Są to firmy, które pomagają w przeprowadzeniu dużych komercyjnych kontraktów fotowoltaicznych. Służą one jako pośrednik pomiędzy klientem a producentami komponentów fotowoltaicznych i budowniczymi w celu negocjowania kontraktów.
 

F

Falownik PV

Falownik PV - inaczej inwerter solarny, to urządzenie, którego zadaniem jest przetwarzanie prądu stałego (DC), generowanego przez moduły PV, na prąd zmienny (AC) do użytku domowego lub do zasilania sieci. Jednym z najbardziej powszechnych typów falowników jest falownik łańcuchowy.

Standardowe falowniki łańcuchowe oferują ograniczone możliwości monitorowania, ograniczają elastyczność projektowania, a w niektórych regionach wymagają instalacji dodatkowych urządzeń zabezpieczających. Inne dostępne typy falowników to falowniki zoptymalizowane pod kątem prądu stałego oraz mikrofalowniki.

W ostatnich latach rola falownika PV rozszerzyła się na inteligentne zarządzanie energią, w tym magazynowanie energii, dynamiczna współpracę z siecią, automatykę domową,  ładowanie pojazdów elektrycznych, monitorowanie, bezpieczeństwo i wiele innych.

 

G

Gęstość mocy

Gęstość mocy to ilość mocy przypadająca na masę. Falowniki PV są mierzone na podstawie gęstości mocy. Im wyższa moc na masę, tym lepszy falownik.

H

HD-Wave

Rodzina falowników SolarEdge, która jest o 25% mniejsza od standardowej przetwornicy i ma 99% sprawności. Falowniki HD-Wave z funkcją SetApp nie mają ekranu LCD, a dostęp do nich jest zdalny za pomocą aplikacji SetApp.

K

Koszt energii elektrycznej (LCOE)

Koszt energii elektrycznej LCOE (ang. Levelised Cost of Electricity) to sposób obliczania kosztu wytworzenia jednostki energii elektrycznej z określonego systemu produkcji energii. Oblicza się go dzieląc całkowity koszt systemu (w tym koszty eksploatacji i konserwacji) przez liczbę jednostek energii, które system ma wyprodukować w okresie eksploatacji. W wielu miejscach LCOE energii słonecznej jest niższy niż energii z sieci - oznacza to, że energia słoneczna osiągnęła parytet sieciowy (sytuacja, w której średni koszt pozyskania energii z systemu PV jest mniejszy lub równy kosztowi pozyskania energii w sieci energetycznej).


Krzywa I-V

Graficzna reprezentacja prądu (I) w zależności od napięcia (V) z urządzenia fotowoltaicznego. W miarę zwiększania obciążenia od stanu zwarcia (bez obciążenia) do stanu otwartego obwodu (maksymalne napięcie). Kształt krzywej charakteryzuje wydajność ogniwa.

kW

kW jest jednostką mocy. 1kW odpowiada 1000W mocy. Systemy fotowoltaiczne mierzone są w kW.

kWh

Jednostka energii lub mocy mierzone w pewnym okresie czasu. Przedsiębiorstwo energetyczne nalicza nam opłaty w zależności od wysokości za kWh. Przykład: Ilość energii, którą zużywa dziesięć żarówek 100W w ciągu jednej godziny.
 

L

Licznik energii

Licznik energii jest urządzeniem, które służy do pomiaru i monitorowania produkcji, zużycia oraz importu/eksportu energii do sieci.

Ł

Łańcuch

Szereg modułów lub paneli fotowoltaicznych połączonych elektrycznie w szeregu w celu wytworzenia napięcia wymaganego przez falownik.


Leasing instalacji fotowoltaicznej

W przypadku dzierżawy systemu fotowoltaicznego, użytkownik zgadza się płacić firmie stałą miesięczną opłatę za "dzierżawę" systemu w zamian za korzyści (tj. energię elektryczną), które ten system zapewnia.

M

Magazynowanie energii

Przechwytywanie energii wyprodukowanej w jednym czasie do wykorzystania w późniejszym okresie. Gospodarstwa domowe mogą wykorzystywać akumulatory do magazynowania energii słonecznej wytworzonej przez systemy słoneczne w ciągu dnia do wykorzystania wieczorem. Poprzez magazynowanie energii w akumulatorach, użytkownicy mogą zwiększyć swoją niezależność energetyczną, samokonsumpcję oraz ROI swojego systemu solarnego.

MLPEs

MLPEs (ang. Module-Level Power Electronics) to elektronika na poziomie modułów. To, co często określa się mianem technologii mikrofalowników i optymalizatorów. Jeśli system fotowoltaiczny jest wyposażony w MLPE to wpływ każdego z modułów na pozostałe jest minimalizowany. Dzięki temu różnice w nasłonecznieniu modułów wynikające z ich zacienienia, różnych orientacji czy ich kątów nachylenia nie wpływają negatywnie na pozostałe moduły.

Moduł komórkowy

Komponent wewnątrz falowników SolarEdge, który łączy je z siecią i portalem monitoringu SolarEdge poprzez komunikację komórkową.

Monitorowanie PV

System monitorowania energii słonecznej oferujący informacje na temat wydajności systemu PV, takie jak ilość energii produkowanej, zużywanej i oddawanej do sieci. Bez monitoringu o wysokiej rozdzielczości, obserwacja wydajności systemu PV może być trudna. Platforma monitoringu systemu PV umożliwia właścicielowi systemu wgląd w wydajność systemu i pomaga mu w wykrywaniu usterek. Ponadto, monitoring często pozwala instalatorom na zdalne rozwiązywanie problemów, co oznacza szybsze ich rozwiązywanie i dłuższy czas sprawności systemu. Istnieją różne rodzaje monitoringu PV - wbudowane systemy monitorowania, wtyczki, monitoring na poziomie sieci i monitoring na poziomie paneli. Monitoring na poziomie paneli zapewnia najwyższą jakość i pewność.
 

MPPT

MPPT (ang. Maximum Power Point Tracking) to układ śledzenia maksymalnego punktu mocy, który jest używany do maksymalizacji poboru mocy z systemów fotowoltaicznych. Jako że wydajność modułów może się od siebie różnić z powodu wielu różnych czynników środowiskowych, MPPT jest algorytmem, który znajduje maksymalny punkt mocy paneli i łagodzi wszystkie rodzaje strat energii. Przykładowo: jeśli panele są zabrudzone, pokryte śniegiem, liśćmi, ptasimi odchodami czy są zacienione, mają inną tolerancję produkcyjną lub starzeją się w różnym tempie, ich produkcja energii będzie się różnić. Niektóre falowniki posiadają funkcję MPPT na poziomie łańcucha, podczas gdy inne na poziomie panelu. MPPT na poziomie łańcucha, prowadzi do niedopasowania na poziomie panelu, co powoduje straty energii. Jednakże, gdy MPPT znajduje się na poziomie paneli, straty energii wynikające z niedopasowania na poziomie paneli są wyeliminowane.
 

N

NEC 2014/NEC 2017

W kodeksach elektrycznych, które regulują wszystkie urządzenia elektryczne i konstrukcje w USA, obowiązuje wymóg szybkiego wyłączenia, który mówi, że przewody wokół instalacji fotowoltaicznej muszą być pozbawione napięcia do 30V lub mniej w ciągu 30 sekund od zainicjowania szybkiego wyłączenia, a system musi być wyłączony w odległości 1' we wszystkich kierunkach od baterii słonecznej.
  

Net Metering

Opomiarowanie netto to rozliczanie energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną poprzez odejmowanie jej od ilości zużytej energii z sieci elektroenergetycznej w danym okresie rozliczeniowym. Właściciel instalacji PV otrzymuje miernik netto, który mierzy ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną oraz ilość energii pobraną z sieci. Pozwala to na swobodę rozliczeniową w gospodarstwie domowym, gdy instalacja fotowoltaiczna produkuje więcej energii niż zużywa dom, a nadmiar energii elektrycznej jest wysyłany do sieci.

Niedopasowanie paneli

Niedopasowanie paneli występuje wtedy, gdy panele o obniżonej wydajności obniżają wydajność sąsiednich paneli w tym samym ciągu. Przyczyny niedopasowania paneli są różne i obejmują tolerancję produkcyjną, starzenie się paneli w różnym tempie, zacienienie, zabrudzenie, ptasie odchody, śnieg i spadające liście blokujące światło słoneczne. Niedopasowanie paneli zmniejsza wydajność systemów energii słonecznej, co obniża ROI systemu.
  

Non-SetApp

Starsze falowniki SolarEdge, które były programowane za pomocą ekranu LCD na falowniku.
 
 

O

Off-grid

Rodzaj instalacji fotowoltaicznej, która działa niezależnie od sieci energetycznej. Instalacje off-grid wyposażone są w odpowiednią ilość paneli słonecznych i akumulatorów, aby wygenerować wystarczającą ilość energii na miejscu, bez konieczności pobierania ich z sieci elektroenergetycznej.

Optymalizator mocy

Podłączane przez instalatorów do każdego modułu fotowoltaicznego, optymalizatory mocy są konwerterami DC/DC zaprojektowanymi w celu zmaksymalizowania zysków energii z systemów PV poprzez śledzenie punktu mocy maksymalnej (MPPT) każdego pojedynczego modułu. Ponadto, optymalizatory mocy są odpowiedzialne za monitorowanie wydajności każdego modułu.
 

P

Panel fotowoltaiczny (PV)

Panel PV, nazywany również panelem słonecznym to zestaw połączonych wzajemnie ogniw, które składają się z zestawu ogniw słonecznych, czyli podstawowych urządzeń fotowoltaicznych. Panele PV są zwykle instalowane na dachu lub gruncie, gdzie absorbują fotony (energię świetlną) w celu wytworzenia energii elektrycznej. Panele PV są połączone ze sobą szeregowo i tworzą kompletną jednostkę generującą energię słoneczną, czyli pole modułów PV.
  

Pojemność akumulatora

Całkowita ilość energii elektrycznej, którą może dostarczyć akumulator. Ponieważ wiele akumulatorów może ulec uszkodzeniu, jeśli zostaną całkowicie rozładowane, pojemność akumulatora jest zazwyczaj wyższa niż jego pojemność użytkowa. Pojemność akumulatora mierzy się w kilowatogodzinach (kWh), co pokazuje, ile całkowitej energii może dostarczyć akumulator.
  
  

Pole modułów

Część systemu fotowoltaicznego odpowiedzialna za konwersję energii. Połączony zbiór paneli fotowoltaicznych na dachu nazywany jest "polem modułów".
  

Prąd stały (DC)

Prąd stały charakteryzuje się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych. Prąd stały wytwarzany jest w module fotowoltaicznym w wyniku efektu fotowoltaicznego. Energia ta jest przekształcana w prąd zmienny (AC) przez falownik, który może być wykorzystywany w naszym domu.
  

Prąd zmienny (AC)

Rodzaj prądu elektrycznego, który wykorzystują obwody i urządzenia w większości domów.
Prąd zmienny jest wyrażony jako fala sinusoidalna, która przechodzi przez zero przy zmianie kierunku, co skutkuje tym, iż prąd zmienny uważany jest za bezpieczniejszą formę energii elektrycznej. Jednak jest jednocześnie mniej efektywna energetycznie.
Solar Graph PL
  

Prosument zbiorowy

System PV wytwarzający energię elektryczną, która jest wykorzystywana przez więcej niż jedno gospodarstwo domowe. Czasami nazywany ogrodem solarnym, pozwala członkom społeczności, którzy nie mogą (lub nie chcą) zainstalować instalacji fotowoltaicznej na swojej posesji, korzystać z wytwarzanej przez nią energii.

Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie do eksploatacji (ang. commissioning) to proces zapewniający, że wszystkie systemy i komponenty instalacji PV są zaprojektowane, zainstalowane, przetestowane, obsługiwane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami operacyjnymi właściciela projektu, producenta lub klienta końcowego.

Przewymiarowanie

Przewymiarowanie (ang. Oversizing) to sposób na zwiększenie mocy systemu słonecznego. Przewymiarowanie systemu energii słonecznej oznacza, że produkcja energii słonecznej ma wyższą moc szczytową niż moc znamionowa falownika. Mówiąc prościej, przewymiarowanie jest opłacalnym sposobem maksymalizacji produkcji systemu energii słonecznej poprzez zwiększenie całkowitej pojemności paneli słonecznych, tak aby była ona wyższa niż pojemność falownika. Podczas gdy energia zostanie utracona w szczycie produkcji, więcej energii zostanie zebrane w ciągu dnia. Oversizing może być również dobrym sposobem na zwiększenie produkcji energii słonecznej w obszarach, gdzie rozmiar falownika jest ograniczony.

Sposób na zwiększenie mocy systemu fotowoltaicznego. Przewymiarowanie oznacza, że produkcja energii słonecznej ma wyższą moc szczytową niż moc znamionowa falownika. Mówiąc prościej, przewymiarowanie jest opłacalnym sposobem maksymalizacji produkcji systemu energii słonecznej poprzez zwiększenie całkowitej mocy paneli słonecznych, tak aby była ona wyższa niż moc falownika. Podczas gdy energia zostanie utracona w szczycie produkcji, więcej energii zostanie zebrane w ciągu dnia. Oversizing może być również dobrym sposobem na zwiększenie produkcji energii słonecznej w obszarach, gdzie rozmiar falownika jest ograniczony.

Daily Production

PTO

PTO (ang. Permission To Operate) to pozwolenie na eksploatację. Zaświadczenie wydawane przez zakład energetyczny, iż system PV przeszedł kontrolę i może zostać włączony i podłączony do sieci.
 

R

Rachunek za energię

Rachunek wygenerowany przez instalację PV, kwota, którą właściciel instalacji fotowoltaicznej jest winien przedsiębiorstwu energetycznemu za korzystanie z energii z sieci. Zazwyczaj cykl rozliczeniowy trwa rok, a kwota do zapłaty jest ustalana odgórnie, następnie rachunek z przedsiębiorstwa użyteczności publicznej jest wysyłany do właściciela domu, który musi opłacić rachunek za energię, którą wykorzystał z sieci przez cały rok.

 

S

SetApp

Aplikacja instalatorska służąca do aktywacji i konfiguracji falowników, która odbywa się bezpośrednio za pomocą smartfona.

Sieć elektroenergetyczna

Infrastruktura użyteczności publicznej, która odpowiada za przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej do odbiorców.

Skrzynka przyłączeniowa

Interfejs wyjściowy zainstalowany z tyłu każdego panelu słonecznego. Każda skrzynka przyłączeniowa zawiera diodę bocznikową, która łączy złącza paneli fotowoltaicznych i utrzymuje przepływ prądu w jednym kierunku.

SolarEdge Energy Hub

Najbardziej zaawansowane, wszechstronne rozwiązanie SolarEdge dla gospodarstw domowych - falownik nowej generacji zaprojektowany tak, aby zaspokoić każdą potrzebę energetyczną domu.

  • HD-Wave łączy się z StorEdge, aby zapewnić rekordową wydajność falownika, elastyczne tworzenie kopii zapasowych w całym domu i najwyższą wydajność.
  • Integruje możliwości istniejących falowników SolarEdge w jedno przyszłościowe rozwiązanie spełniające wszystkie potrzeby właścicieli domów.   

Sprawność ważona CEC

Standardowa miara wydajności urządzeń fotowoltaicznych w całej branży, oparta na standardach Kalifornijskiej Komisji Energetycznej. Sprawność falownika jest mierzona jako stosunek mocy wejściowej DC do mocy wyjściowej AC jako średnia ważona w różnych stopniach nasłonecznienia.

Stosunek DC/AC

Stosunek mocy zainstalowanej do mocy znamionowej falownika na prąd zmienny (AC). Przykład: 6kW instalacji fotowoltaicznej DC sparowana z falownikiem o mocy 5kW ma stosunek DC/AC 1,2.


Synergia

Technologia związana z naszymi komercyjnymi produktami falownikowymi, tj. trójfazowym falownikiem z technologią Synergii.


System obsługi reklamacji

System obsługi reklamacji (ang. Return Merchandise Authorization) to prośba klienta o wymianę produktu w ramach parametrów gwarancyjnych.

Systemy on-grid

Większość domowych instalacji fotowoltaicznych jest połączona z siecią energetyczną, co oznacza, że korzystamy z dostępnej infrastruktury elektroenergetycznej do wymiany produkcji energii wytwarzanej przez system fotowoltaiczny. Kiedy zużywamy więcej energii niż system fotowoltaiczny produkuje, energia z sieci energetycznej jest dostarczana do naszego domu.

Systemy montażowe naziemne

Zamiast instalować panele fotowoltaiczne na dachu, można je zainstalować naziemnie. Systemy montażowe naziemne to systemy fotowoltaiczne zamontowane bezpośrednio na gruncie.
 

Ś

Ścinanie mocy

Sytuacja, gdy moc wyjściowa systemu słonecznego DC przekroczy maksymalną wydajność falownika i nastąpi strata energii.
 

T

Technologia HD-Wave

Oprogramowanie związane z rodziną produktów HD-Wave.

Technologia PRISM

Jest to oprogramowanie, które pozwala na łatwe podłączenie do falownika SolarEdge Energy Hub coraz większej liczby produktów. Spektrum możliwości obejmuje ładowanie pojazdów elektrycznych, rozładowanie magazynów energii, monitorowanie zużycia/produkcji oraz inteligentne urządzenia energetyczne, teraz i w przyszłości.

Technologia SafeDC

Aby zmniejszyć napięcie prądu stałego do bezpiecznego poziomu, projekt falowników firmy SolarEdge obejmuje automatyczne przełączanie w tryb bezpieczeństwa po wyłączeniu prądu przemiennego. Ta wbudowana funkcja to SafeDC™, która zapewnia, że napięcie wyjściowe każdego modułu jest zmniejszane do 1 V, czyli poziomu, który nie stwarza zagrożenia w przypadku dotknięcia, gdy zasilanie prądem przemiennym zostanie wyłączone

TOU

Struktura opłat za energię elektryczną obciąża konsumentów wyższymi opłatami w okresach największego zapotrzebowania w ciągu dnia. Czas użycia (ang. time of use) oznacza ładowanie z sieci w godzinach poza szczytem.

Transformator step down

Transformator, w którym napięcie wtórne jest mniejsze niż napięcie pierwotne. Transformator ten jest stosowany w połączeniach systemów przesyłowych o różnych poziomach napięć.

480V & 208V

Wielkość mocy sieci w systemie komercyjnym. 480V jest wymagane przy dużych systemach komercyjnych natomiast 230V może być wykorzystane w mniejszych systemach komercyjnych, takich jak restauracje czy małe firmy.
 

U

Umowa o sprzedaż energii (PPA)

W przypadku PPA (ang. Power Purchase Agreements) na energię słoneczną, właściciel systemu PV zgadza się płacić firmie, która zawarła z nim umowę na instalację systemu PV, stawkę za kilowatogodzinę energii elektrycznej produkowanej przez panele słoneczne.
 
 

W

Waty (W)

Miara mocy. Urządzenia AGD, żarówki, jak również panele słoneczne mierzone są w watach. 1kW = 1,000 Watów.
 

Z

Zapotrzebowanie szczytowe

Maksymalne zapotrzebowanie na energię w określonym czasie.

Zasilanie jednofazowe

Zasilanie jednofazowe jest najbardziej rozpowszechnionym obwodem zasilania w gospodarstwach domowych. Jest on często używany do zasilania oświetlenia, ogrzewania, telewizorów i innych urządzeń. Układ jednofazowy przeznaczony jest dla mieszkań i domów o standardowym poziomie zużycia energii elektrycznej.

Zasilanie trójfazowe

Instalacja trójfazowa nazywana siłą, posiada napięcie 230/400 V. Jest to układ złożony z trzech obwodów elektrycznych prądu przemiennego. Jest to układ obwodów elektrycznych składający się z 3 obwodów elektrycznych prądu przemiennego, w których napięcia przemienne źródeł o jednakowej wartości i częstotliwości są przesunięte względem siebie w fazie o 1/3 okresu. Napięcia układu wytwarzane są w jednym źródle energii elektrycznej, prądnicy lub generatorze fazowym. Systemy mieszkaniowe wykorzystują rozwiązanie jednofazowe.

Złącze akumulatora

Sprzężenie AC konwertuje energię słoneczną na prąd zmienny przed przekształceniem jej z powrotem na prąd stały do przechowywania w akumulatorze, co skutkuje utratą energii i działaniem falownika jako wąskiego gardła. Ze sprzężeniem DC, falownik kieruje energię bezpośrednio z paneli słonecznych do akumulatorów bez jej konwersji. Sprzężenie DC ma wiele zalet, takich jak mniejsza ilość konwersji, wyższa sprawność i wspomaganie przewymiarowania PV.