Opomiarowanie i czujniki dla systemów SolarEdge | SolarEdge
Close mobile menu

Pomiar i czujniki

SolarEdge Home Licznik pomiaru bezpośredniego

Łatwe w instalacji, bardzo dokładne rozwiązanie pomiarowe, które mieści się w standardowych rozdzielnicach elektrycznych.

Licznik energii z interfejsem Modbus

Licznik energii służy do monitorowania produkcji, zużycia, importu/eksportu lub ograniczenia eksportu.

Czujniki środowiskowe

Czujniki środowiskowe służą do monitorowania natężenia napromienienia, temperatury i prędkości wiatru w miejscu oraz do obliczania współczynnika wydajności (PR) w miejscu instalacji.

Przekładniki prądowe do liczników energii SolarEdge z interfejsem Modbus

Przekładniki prądowe (CT) zapewniają proste, niedrogie i dokładne pomiary przepływu prądu w licznikach energii SolarEdge z interfejsem Modbus.

Kabel adaptera licznika SolarEdge S0

Kabel adaptera licznika SolarEdge S0 umożliwia podłączenie licznika z interfejsem S0 do falownika SolarEdge lub bramki komercyjnej.

Off
Off