Environmental Sensors

Czujniki środowiskowe

Użyj czujników środowiskowych SolarEdge do monitorowania nasłonecznienia, temperatury i prędkości wiatru w instalacjach komercyjnych oraz do obliczania współczynnika wydajności instalacji PR (performance ratio).

* Stosunek między rzeczywistą produkcją systemu fotowoltaicznego a otrzymanym promieniowaniem słonecznym na miejscu. Służy do oceny jakości systemu.

environmental-sensors

Łatwa łączność przez bramkę komercyjną

Każdy czujnik łączy się z bramką SolarEdge Commercial Gateway, a pomiary czujnika są wyświetlane na platformie monitorowania. Do jednej bramki Commercial Gateway można podłączyć maksymalnie trzy czujniki. Dodatkowe czujniki można zainstalować przy użyciu wielu bramek.

  • Czujnik natężenia promieniowania to wysokiej jakości urządzenie, służące do mierzenia poziomu natężenia promieniowania słonecznego w komercyjnych systemach fotowoltaicznych. Sygnał wyjściowy natężenia napromieniowania wynosi od 0 do 1V i obejmuje zakres 0 do 1000 W/m2.
  • Czujnik Temperatury Otoczenia mierzy temperaturę najbliższego otoczenia instalacji za pomocą sygnału pomiarowego od 0 do 10 V obejmującego zakres do -40 do +90 °C
  • Czujnik Temperatury modułu mierzy temperaturę z tyłu modułu fotowoltaicznego za pomocą sygnału pomiarowego od 4 do 20mA obejmującego zakres od-40 do +90°C.
  • Czujnik Wiatru zapewnia precyzyjne i niezawodne pomiary poziomej prędkości wiatru. Sygnał wyjściowy czujnika wynosi od 4 do 20mA i obejmuje zakres od 0 do 50 m/s.
environmental-sensors

Łatwa łączność przez bramkę komercyjną

Każdy czujnik łączy się z bramką SolarEdge Commercial Gateway, a pomiary czujnika są wyświetlane na platformie monitorowania. Do jednej bramki Commercial Gateway można podłączyć maksymalnie trzy czujniki. Dodatkowe czujniki można zainstalować przy użyciu wielu bramek.

  • Czujnik natężenia promieniowania to wysokiej jakości urządzenie, służące do mierzenia poziomu natężenia promieniowania słonecznego w komercyjnych systemach fotowoltaicznych. Sygnał wyjściowy natężenia napromieniowania wynosi od 0 do 1V i obejmuje zakres 0 do 1000 W/m2.
  • Czujnik Temperatury Otoczenia mierzy temperaturę najbliższego otoczenia instalacji za pomocą sygnału pomiarowego od 0 do 10 V obejmującego zakres do -40 do +90 °C
  • Czujnik Temperatury modułu mierzy temperaturę z tyłu modułu fotowoltaicznego za pomocą sygnału pomiarowego od 4 do 20mA obejmującego zakres od-40 do +90°C.
  • Czujnik Wiatru zapewnia precyzyjne i niezawodne pomiary poziomej prędkości wiatru. Sygnał wyjściowy czujnika wynosi od 4 do 20mA i obejmuje zakres od 0 do 50 m/s.

Powiązane dokumenty

Kliknij dowolną spośród kategorii, aby wyszukać dokumenty w naszej Bazie dokumentów.

Potrzebujesz wsparcia?

Uzyskaj dostęp do naszych narzędzi i zasobów wsparcia

Potrzebujesz wsparcia?

Uzyskaj dostęp do naszych narzędzi i zasobów wsparcia

Uzyskaj wsparcie

Zamówienie

 

Zobacz naszych dystrybutorów

Zamówienie

 

Zobacz naszych dystrybutorów

Nasi dystrybutorzy