นโยบายการเข้าถึง

หัวข้อทั่วไป

SolarEdge มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้มั่นใจว่าการบริการของเราสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ทุพพลภาพ
SolarEdge ได้ลงทุนในทรัพยากรจำนวนมากเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าผู้ทุพพลภาพสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยเพราะเรามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าทุกคนมีสิทธิที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาค สะดวกสบายและโดยอิสระ

SolarEdge ใช้วิดเจ็ตการเข้าถึงซึ่งขับเคลื่อนโดยเซิฟเวอร์การเข้าถึงเว็บไซต์ (Accessibility Server) โดยเฉพาะ  ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้เว็บไซต์มีการปรับปรุงการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรฐานการออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างเท่าเทียม (WCAG 2.1) ทั้งนี้ สามารถเปิดใช้งานเมนูการเข้าถึงของ SolarEdge ได้โดยคลิกไอคอนเมนูการเข้าถึงที่ปรากฎอยู่ด้านมุมของเพจ หลังจากเรียกใช้เมนูการเข้าถึงแล้ว โปรดรอสักครู่เพื่อให้เมนูการเข้าถึงโหลดขึ้นมาทั้งหมด 

ด้วยมีความพยายามในการปรับปรุงและแก้ไขประเด็นการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เรายังมีการสแกนเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุและแก้ไขข้ออุปสรรคในการเข้าถึงเนื้อหาที่อาจมีบนเว็บไซต์ของเรา  แม้ว่าเราจะพยายามทำให้ทุกหน้าและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้อย่างครบถ้วน แต่อาจมีเนื้อหาบางอย่างที่ไม่สามารถปรับให้เข้ากับมาตรฐานการเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์และเคร่งครัดที่สุดซึ่งอาจเป็นผลมาจากการไม่พบหรือไม่ได้ระบุโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด

หากคุณต้องการรายงานปัญหา มีข้อสงสัยใด ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดอีเมลหาทีมงานของเราที่อีเมล support@solaredge.com โดยระบุชื่อเรื่องว่า “การเข้าถึงเว็บไซต์โดยผู้ทุพพลภาพ” และโปรดอธิบายลักษณะเฉพาะที่คุณรู้สึกว่าไม่สามารถเข้าถึงได้หรือให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป  เราจะให้ความสำคัญกับข้อคิดเห็นสะท้อนกลับของคุณอย่างจริงจังและจะพิจารณาเรื่องนี้เมื่อเราประเมินวิธีในการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งหมดของเราและนโยบายการเข้าถึงเว็บไซต์โดยรวมของเรา  นอกจากนี้ แม้ว่าเราจะไม่สามารถควบคุมผู้จำหน่ายได้ แต่เราสนับสนุนอย่างแข็งขันให้ผู้จำหน่ายที่มีเนื้อหาดิจิทัลของบุคคลที่สามจัดเตรียมเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน