มิเตอร์ริ่งและเซ็นเซอร์

ติดตั้งมิเตอร์ SolarEdge ที่แม่นยำสูง สำหรับ
วัดผลผลิต/การใช้ไฟฟ้า และการนำเข้า/ส่งออก
ไฟฟ้า จำกัดการนำเข้า/ส่งออกไฟฟ้า และ
เซ็นเซอร์สภาพแวดล้อม ช่วยคำนวณอัตรา
ส่วนประสิทธิภาพของไซต์ (PR Ratio)

SolarEdge Home Residential Inverters

มิเตอร์ริ่งและเซ็นเซอร์

ติดตั้งมิเตอร์ SolarEdge ที่แม่นยำสูง สำหรับ วัดผลผลิต/การใช้ไฟฟ้า และการนำเข้า/ส่งออก ไฟฟ้า จำกัดการนำเข้า/ส่งออกไฟฟ้า และ เซ็นเซอร์สภาพแวดล้อม ช่วยคำนวณอัตรา ส่วนประสิทธิภาพของไซต์ (PR Ratio)

ผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านพักอาศัย

Energy Meter with Modbus Connection

มิเตอร์วัดพลังงานพร้อมหัวต่อ Modbus

ติดตามทั้งผลผลิต, การใช้ไฟฟ้า, นำเข้า/ส่งออก และจำกัดการส่งออกไฟฟ้า

แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์
Current Transformers

หม้อแปลงกระแสไฟ

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CTs) เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้มิเตอร์พลังงาน SolarEdge วัดกระแสไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย ประหยัด และแม่นยำ

แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

Energy Meter with Modbus Connection

มิเตอร์วัดพลังงานพร้อมหัวต่อ Modbus

ติดตามทั้งผลผลิต, การใช้ไฟฟ้า, นำเข้า/ส่งออก และจำกัดการส่งออกไฟฟ้า

แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์
Current Transformers

หม้อแปลงกระแสไฟ

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CTs) เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้มิเตอร์พลังงาน SolarEdge วัดกระแสไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย ประหยัด และแม่นยำ

แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์
Environmental Sensors

เซ็นเซอร์สภาพแวดล้อม

เซ็นเซอร์สภาพแวดล้อมของ SolarEdge ช่วยคุณติดตามค่าสำคัญของไซต์พลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ ปริมาณแสงอาทิตย์, อุณหภูมิ, และความเร็วลม เพื่อนำไปคำนวณค่า Performances Raito (PR)

แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

เข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรสนับสนุนของเรา

ติดต่อเรา

เข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรสนับสนุนของเรา

เข้าถึงความช่วยเหลือ

สั่งซื้อ

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายใกล้คุณ

สั่งซื้อ

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายใกล้คุณ

ตัวแทนจำหน่ายของเรา