ระบบโซล่าร์สำหรับอาคารพาณิชย์

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
มากขึ้น ใต้หลังคายิ่งปลอดภัย

Rooftop installation

ระบบโซล่าร์สำหรับอาคารพาณิชย์

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามากขึ้น ใต้หลังคายิ่งปลอดภัย

Rooftop installation

ทำไมต้องเลือก SolarEdge สำหรับอาคารพาณิชย์?

การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารบริษัทของคุณ นอกจากจะช่วยลดความไม่แน่นอนด้านพลังงานในอนาคตแล้วยังช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกด้วย 

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทคุณในด้านความยั่งยืนอีกด้วย โซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะของ SolarEdge ได้รับการออกแบบมาเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผงได้มากขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนจากระบบของคุณมากกว่าเมื่อเทียบกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบสตริงอินเวอร์เตอร์แบบเดิม

Rooftop installation

ทำไมต้องเลือก SolarEdge สำหรับอาคารพาณิชย์?

การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารบริษัทของคุณ นอกจากจะช่วยลดความไม่แน่นอนด้านพลังงานในอนาคตแล้วยังช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกด้วย 

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทคุณในด้านความยั่งยืนอีกด้วย โซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะของ SolarEdge ได้รับการออกแบบมาเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผงได้มากขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนจากระบบของคุณมากกว่าเมื่อเทียบกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบสตริงอินเวอร์เตอร์แบบเดิม

Rooftop installation

ความปลอดภัยเหนือกว่า ความสบายใจยืนหนึ่ง   

SolarEdge นำเสนอแนวทางด้านความปลอดภัยแบบหลายชั้น เพื่อลดและบรรเทาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ชั้นป้องกันของระบบนี้ ช่วยให้ระบุสัญญาณเบื้องต้นของการเกิดอาร์คได้ตั้งแต่ระดับแผง ซึ่งทำได้ผ่านการตรวจจับอุณหภูมิบริเวณคอนเนคเตอร์ (โดยใช้เซ็นเซอร์แบบบิลด์อินและเทคโนโลยี Sense Connect) ก่อนที่ปัญหาพลังงานแสงอาทิตย์จะทวีความรุนแรงกลายเป็นอันตรายด้านความปลอดภัย คุณสมบัติ AFCI และระบบแจ้งเตือนจะทำหน้าที่ตรวจจับการเกิดอาร์คและรายงานข้อผิดพลาด เพื่อให้แน่ใจว่าสถานการณ์ได้รับการแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญ สุดท้าย ระบบ SafeDC และ Rapid Shutdown ได้รับการออกแบบให้สั่งการปิดระบบอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดเมื่อเกิดปัญหา

คุณสมบัติความปลอดภัยเหล่านี้ถูกออกแบบและอยู่ภายในโครงสร้างระบบของเราตั้งแต่แรก ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเพิ่มเติม ช่วยให้ประหยัดทั้งต้นทุนของระบบและเวลาในการติดตั้ง

สัมผัสกับนวัตกรรมความปลอดภัยของเรา
Rooftop installation

ความปลอดภัยเหนือกว่า ความสบายใจยืนหนึ่ง   

SolarEdge นำเสนอแนวทางด้านความปลอดภัยแบบหลายชั้น เพื่อลดและบรรเทาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ชั้นป้องกันของระบบนี้ ช่วยให้ระบุสัญญาณเบื้องต้นของการเกิดอาร์คได้ตั้งแต่ระดับแผง ซึ่งทำได้ผ่านการตรวจจับอุณหภูมิบริเวณคอนเนคเตอร์ (โดยใช้เซ็นเซอร์แบบบิลด์อินและเทคโนโลยี Sense Connect) ก่อนที่ปัญหาพลังงานแสงอาทิตย์จะทวีความรุนแรงกลายเป็นอันตรายด้านความปลอดภัย คุณสมบัติ AFCI และระบบแจ้งเตือนจะทำหน้าที่ตรวจจับการเกิดอาร์คและรายงานข้อผิดพลาด เพื่อให้แน่ใจว่าสถานการณ์ได้รับการแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญ สุดท้าย ระบบ SafeDC และ Rapid Shutdown ได้รับการออกแบบให้สั่งการปิดระบบอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดเมื่อเกิดปัญหา

คุณสมบัติความปลอดภัยเหล่านี้ถูกออกแบบและอยู่ภายในโครงสร้างระบบของเราตั้งแต่แรก ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเพิ่มเติม ช่วยให้ประหยัดทั้งต้นทุนของระบบและเวลาในการติดตั้ง

สัมผัสกับนวัตกรรมความปลอดภัยของเรา