แพลตฟอร์มมอนิตอริ่ง

ยกระดับการดำเนินงานของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

Monitoring platform

มองภาพรวม Fleet ของคุณ

ควบคุมได้หลาย Fleet จากแพลตฟอร์มเดียว สะดวก ครบครัน แบบเรียลไทม์ สามารถติดตาม, ประเมิน, และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ SolarEdge ทั้งหมดของคุณ ด้วยเครื่องมืออัจฉริยะที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการ

มองภาพรวม Fleet ของคุณ

ควบคุมได้หลาย Fleet จากแพลตฟอร์มเดียว สะดวก ครบครัน แบบเรียลไทม์ สามารถติดตาม, ประเมิน, และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ SolarEdge ทั้งหมดของคุณ ด้วยเครื่องมืออัจฉริยะที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการ

Monitoring platform
Monitoring platform

ทำให้ Fleet ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น

ทำงานราบรื่น ลดเวลาหยุดทำงาน สามารถแก้ปัญหาและวินิจฉัยความผิดปกติได้จากระยะไกล ลดความยุ่งยากในการส่งช่างเข้าตรวจสอบ ป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบ และแจ้งเตือนสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการการดูแลทันที

ทำให้ Fleet ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น

ทำงานราบรื่น ลดเวลาหยุดทำงาน สามารถแก้ปัญหาและวินิจฉัยความผิดปกติได้จากระยะไกล ลดความยุ่งยากในการส่งช่างเข้าตรวจสอบ ป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบ และแจ้งเตือนสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการการดูแลทันที

Monitoring platform
Monitoring platform

เริ่มต้นยกระดับประสิทธิภาพ 

มองเห็นภาพรวมระบบ SolarEdge ของคุณอย่างชัดเจน

Monitoring platform

เริ่มต้นยกระดับประสิทธิภาพ 

มองเห็นภาพรวมระบบ SolarEdge ของคุณอย่างชัดเจน

การฝึกอบรมและการให้ความรู้

คู่มือการใช้งานมอนิตอริ่งแพลตฟอร์มสำหรับเจ้าของบ้าน ดูวิดีโอ

03:40 นาที

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คลิกหมวดหมู่เพื่อค้นหาเอกสารในศูนย์ความรู้ของเรา