นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตล่าสุด: วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของ SolarEdge Technologies, Inc. และบริษัทย่อยตลอดจนบริษัทในเครือของเรา (เรียกรวมกันว่า “SolarEdge” “พวกเรา” “เรา” หรือ “ของเรา”) สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน SolarEdge รวมถึงผู้ใช้แพลตฟอร์มมอนิตอริ่งของ SolarEdge (SolarEdge Monitoring Platform) ของเรา (เรียกรวมกันว่า “ไซต์” และ “แอป”)

ความมุ่งมั่นของ SolarEdge ในเรื่องความเป็นส่วนตัว

SolarEdge เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ การที่คุณสามารถตัดสินใจได้โดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา  ข้อกำหนดของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณเว้นแต่มีการระบุข้อกำหนดอื่นที่แตกต่างซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอพิเศษหรืออยู่ในรูปแบบหรือสัญญาอื่นที่เรามอบให้คุณ ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อและจะไม่ถือเป็นการสร้างสิทธิตามสัญญาหรือทางกฎหมายอื่น ๆ ในหรือในนามของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง.

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การรักษา การป้องกัน การเปิดเผยและการประมวลผลข้อมูลโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ซึ่ง.
 

 • เยี่ยมชมไซต์ของเรา (“ผู้เยี่ยมชม”) www.solaredge.com/en หรือเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นใดภายใต้การควบคุมของเรา (“ไซต์”).
 • ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มระบบตรวจสอบติดตามผลของเรา (ในฐานะผู้ติดตั้งหรือเจ้าของระบบ) สำหรับการใช้บัญชี SolarEdge ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการของ SolarEdge (“ลูกค้า”).
 • มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการของเราผ่านช่องทางการขายและการตลาดต่าง ๆ เช่น การประชุม ลิงก์ “ติดต่อเรา” และอีเมล 
  แอปพลิเคชัน SolarEdge หรือกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ (“ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต”) (เรียก ผู้เยี่ยมชม ลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต รวมกันว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”).
   

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ยังอธิบายสิทธิของคุณในการพิจารณาสิ่งที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ.

ตามขอบเขตของกฎการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ("จีดีพีอาร์") ที่บังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลของเรา จะถือว่า SolarEdge Technologies, Inc. เป็นผู้ควบคุมข้อมูล.
 

สารบัญ:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีประมวลผลของเรา
  • ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
  • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
  • การโอนย้ายข้อมูลระหว่างประเทศ
  • การเก็บรักษาข้อมูล
 • สิทธิของคุณ
 • เด็กและเยาวชน
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ดีพีโอ)
 • ความปลอดภัยของข้อมูล
 • คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
   

ข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีประมวลผลของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 
ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่ระบุตัวตน, เกี่ยวข้องกับ, อธิบายถึง, สามารถเชื่อมโยงได้อย่างสมเหตุผลกับหรืออาจเชื่อมโยงได้ตามสมควรทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบุคคลธรรมดา ตัวอย่างเช่น (แต่ไม่จำกัดเพียง) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขบัตรเครดิตของผู้ติดตั้งหรือเจ้าของระบบ

การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณมอบให้แก่เราหรือที่เราเก็บรวบรวมไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ซึ่งอาจรวมถึงรายละเอียดการติดต่อหรือข้อมูลในการเรียกดูหรือค้นหาข้อมูล

รายละเอียดการติดต่อ: ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เนื้อหาข้อความที่คุณส่งและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่คุณได้มอบให้ในระหว่างที่คุณติดต่อกับเรา

หากคุณส่งคำถามใด ๆ ร้องขอข้อมูลหรือส่งการสื่อสารในรูปใด ๆ ให้แก่เรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ในการนี้ จะต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อให้เราสามารถตอบคำถามหรือคำขอของคุณได้ ทั้งนี้ คุณสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมใด ๆ ได้ 

ข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้ (Profile): ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณที่คุณอาจกำหนดเพื่อสร้างบัญชีออนไลน์กับเรา ชื่อบัญชีของคุณ หมายเลขบัญชี หมายเลขประจำตัวของระบบ SolarEdge รูปถ่าย ความสนใจและการตั้งค่า

ข้อมูลการลงทะเบียน: ข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับการบริการ บัญชีหรือกิจกรรมที่คุณลงทะเบียน

ความคิดเห็นสะท้อนกลับ (Feedback) หรือการติดต่อสื่อสารกัน: ข้อมูลที่คุณให้เมื่อติดต่อเราเกี่ยวกับข้อคำถาม ความคิดเห็นสะท้อนกลับหรือการติดต่อสื่อสารอื่นกับเราทางออนไลน์ 

ข้อมูลประชากร: ที่อยู่ ชื่อถนน เมือง รัฐ ประเทศที่พำนักอาศัยและรหัสไปรษณีย์ 

ข้อมูลด้านพลังงาน: การผลิตพลังงาน ใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า สัญญาการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พลังงาน การตั้งค่าแบตเตอร์รี่และประวัติการใช้งาน ปริมาณการใช้หรือผลิตไฟฟ้าอื่น ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งพลังงานใด ๆ ของคุณ

ข้อมูลไซต์: ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณรวมถึงประเภทของหลังคา ขนาดของบ้าน การตั้งค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ รายละเอียดของอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสไฟฟ้าและแผงวงจร ข้อมูลใบอนุญาตและรูปถ่าย 

ข้อมูลการทำธุรกรรม:  ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน การชำระเงินให้แก่คุณและออกจากคุณ หมายเลขลูกค้า และรายละเอียดอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่คุณซื้อจากเรา

ข้อมูลการใช้งาน: ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการและโต้ตอบกับเรารวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวระบุมาตรวัด (ยี่ห้อ รุ่น และหมายเลขประจำเครื่อง) หรือข้อมูลมาตรวัดกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (เช่น ค่าสิ้นสุดของตัวนับจำนวนสะสม ณ สิ้นเดือน) ข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้ ประสิทธิภาพและตัวแปรทางเทคนิคอื่น ๆ เนื้อหาที่คุณอัปโหลดไปยังเว็บไซต์หรือส่งให้เรา และข้อมูลที่คุณให้เมื่อคุณใช้บริการที่มีลักษณะเชิงปฏิสัมพันธ์โต้ตอบใด ๆ (interactive features)

ข้อมูลการตลาด: การตั้งค่าของคุณในการรับการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ของเราตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณมีส่วนร่วมกับการสื่อสารของเรา นอกจากนี้ เราอาจดำเนินการสำรวจและวิจัยรวมทั้งวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งาน ความสนใจของคุณในผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวมซึ่งไม่ได้ระบุเป็นการเฉพาะในที่นี้แต่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือตามที่ได้แจ้งเป็นอย่างอื่นเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา: เกตเวย์ไร้สาย (wireless gateway) ของ SolarEdge เป็นจุดศูนย์กลางเครือข่ายที่เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ของ SolarEdge (เช่น อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานภายในบ้าน อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ) ของระบบพลังงานของ SolarEdge ที่เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบติดตามผลและการจัดการของเรา  เมื่อเกตเวย์ไร้สายของ SolarEdge เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต จะเริ่มรายงานการผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งข้อมูลไซต์ของคุณให้เราทราบและจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่ยังออนไลน์อยู่

ข้อมูลที่เราได้รับจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์: เราอาจมีและดูแลเพจต่าง ๆ สำหรับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของ SolarEdge เช่น เฟสบุ๊ก ลิ้งทิ้น (LinkedIn) ทวิตเตอร์ กูเกิล ยูทูป อินสตาแกรมและแพลตฟอร์มบุคคลที่สามอื่น ๆ  เมื่อคุณเยี่ยมชมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเพจของเราบนแพลตฟอร์มเหล่านั้น  นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะมีผลบังคับใช้กับการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณรวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้งานและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้ คุณหรือแพลตฟอร์มอาจให้ข้อมูลเราผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวและเราจะปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอกอื่น ๆ : เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น คู่ค้าทางธุรกิจ เช่น ผู้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้รวบรวมบริการระบบไฟฟ้า (Grid Services Aggregator) หรือระบบสาธารณูปโภคอาจแบ่งปันข้อมูลการติดต่อของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของคุณให้แก่เราหากคุณได้ระบุว่ามีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเราเป็นการเฉพาะหรือประเภทของผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เราได้ยื่นข้อเสนอ  ในทำนองเดียวกัน คู่ค้าทางธุรกิจอาจแบ่งปันประวัติหรือข้อมูลการลงทะเบียนหากพวกเขาช่วยเหลือคุณในการตั้งค่าบัญชีของ SolarEdge เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงหมวดหมู่ต่าง ๆ ดังที่ระบุไว้ข้างต้น) จากบุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่น คู่ค้าทางการตลาด แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ลูกค้าปัจจุบันของ SolarEdge และผู้ให้บริการข้อมูล ทั้งนี้ ในบางสถานการณ์ SolarEdge เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผู้ติดตั้งตามคำแนะนำของคุณ  นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้จะควบคุมการแบ่งปันข้อมูลของพวกเขากับ SolarEdge และการประมวลผลอื่น ๆ ของพวกเขา ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณติดต่อบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คุกกี้ (Cookies) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมโดยวิธีการอัตโนมัติ: เรา ผู้ให้บริการของเราและคู่ค้าทางธุรกิจของเราอาจบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับคุณ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนหรือผ่านการบริการ ข้อมูลที่อาจถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติจะรวมถึงประเภทของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและหมายเลขเวอร์ชั่น ผู้ผลิตและรุ่น ตัวระบุอุปกรณ์ (เช่น รหัสผู้ลงโฆษณาของกูเกิล (AAID) หรือตัวระบุผู้ลงโฆษณาของแอปเปิล (IDFA) ประเภทของเบราว์เซอร์ ความละเอียดหน้าจอ ที่อยู่ไอพี เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนมาที่เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทั่วไป เช่น เมือง รัฐหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการดำเนินการของคุณต่อการบริการ เช่น เพจต่าง ๆ หรือหน้าจอที่คุณดู ระยะเวลาที่คุณใช้บนเพจหรือหน้าจอดังกล่าว เส้นทางระบบนำทางในเว็บไซต์ระหว่างเพจหรือหน้าจอต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเพจหรือหน้าจอ เวลาในการเข้าชมและระยะเวลาที่เข้าชม  ผู้ให้บริการของเราและคู่ค้าทางธุรกิจของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทนี้ตามกาลเวลาและทั่วทั้งเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากว่าคู่ค้าโฆษณาของ SolarEdge เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ SolarEdge จะควบคุมการใช้งานข้อมูลดังกล่าว

บนเว็บเพจของเรา ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้ อุปกรณ์เก็บข้อมูลของเว็บเบราว์เซอร์ (ดังที่เรียกว่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องหรือ “แอลเอสโอ” (LSO) เว็บบีคอน (web beacon) และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน นอกจากนี้ อีเมลของเราอาจมีเว็บบีคอนด้วย  ในแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลนี้โดยตรงหรือผ่านการใช้ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามของเรา (“เอสดีเค”)  เอสดีเค (SDKs) อาจช่วยให้บุคคลที่สามเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา

การส่งข้อมูลดังกล่าวบ่งบอกถึงการใช้เกณฑ์วิธีการสื่อสารบนเว็บไซต์โดยปริยายและ/หรือมีประโยชน์เพื่อปรับปรุงการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลและระบบส่งอีเมลและ/หรือบริการแพลตฟอร์มระบบตรวจสอบติดตามผลของเรา

วิธีประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

SolarEdge จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยตนเองและ/หรือใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม SolarEdge จะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและเมื่อมีหลักทางกฎหมายเฉพาะให้ดำเนินการดังกล่าวตามที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปัจจุบันกำหนดไว้เท่านั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักทางกฎหมายหนึ่งข้อหรือหลายข้อดังต่อไปนี้

 • คุณได้ให้ความยินยอมของคุณโดยอิสระซึ่งมีความเฉพาะเจาะจง ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจนและไม่กำกวมในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
 • การประมวลผลข้อมูลมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินขั้นตอนตามที่คุณร้องขอก่อนเข้าทำสัญญา
 • SolarEdge มีฐานประโยชน์อันชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
 • SolarEdge มีหน้าที่ตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
   

ต่อไปนี้ เป็นตารางที่ระบุวัตถุประสงค์ที่ SolarEdge ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและหลักทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว

 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลหลักทางกฎหมาย
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ฟังก์ชั่นทั้งหมดของเว็บไซต์/แอปพลิเคชันได้เพื่อปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มระบบตรวจสอบติดตามผลของเราเพื่อปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องของเว็บไซต์/แอปพลิเคชันเพื่อปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อยืนยันความรับผิดชอบในกรณีที่อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ส่งผลเสียหายต่อเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน การตรวจจับ การป้องกัน การบรรเทาหรือการตรวจสอบกิจกรรมทุจริตหรือผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เว็บไซต์/แอปพลิเคชันมอบให้ การดำเนินการควบคุมด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดฐานประโยชน์อันชอบธรรม
เพื่อตอบสนองต่อข้อคำถามหรือคำร้องขอที่คุณส่งมาดำเนินขั้นตอนตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอก่อนเข้าทำสัญญา

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล:

ใครเป็นผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลบ้าง

เราอาจให้บริการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่

 • บริษัทในเครือ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทแม่ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของเราสำหรับวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • ผู้ให้บริการ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทบุคคลที่สามและปัจเจกบุคคลที่ให้บริการในนามของหรือช่วยเราประกอบธุรกิจ (เช่น ผู้ประมวลผลการชำระเงิน ผู้ให้บริการสนับสนุนลูกค้า การโฮสติ้ง (hosting) การวิเคราะห์ การส่งอีเมล การตลาด การจัดการฐานข้อมูล รวมทั้งใบอนุญาตและการยื่นขอเงินคืนและการให้บริการ
 • ผู้ให้บริการด้านพลังงานซึ่งเป็นบุคคลที่สาม     ตามคำแนะนำของคุณ เราอาจแบ่งปันหรือแนะนำผู้ให้บริการของเราให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับคู่ค้าด้านพลังงานซึ่งเป็นบุคคลที่สามหรือช่วยให้คู่ค้าด้านพลังงานซึ่งเป็นบุคคลที่สามเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงผ่านแพลตฟอร์มระบบตรวจสอบติดตามผล เช่น หากคุณประสงค์ที่จะลงชื่อกับผู้ให้บริการด้านพลังงานซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (เช่น บริษัทระบบสาธารณูปโภคหรือผู้รวบรวมพลังงาน) หรือยื่นคำขอแก่หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคหรือหน่วยงานภาครัฐ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการดังกล่าวซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลที่ตั้งของระบบ ข้อมูลตัวระบุมาตรวัดและข้อมูลมาตรวัดกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
 • ผู้ติดตั้งและคู่ค้าด้านพลังงาน เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ติดตั้งหรือคู่ค้าด้านพลังงานอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำคุณ อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม การตรวจสอบ การจัดหาเงินทุนและให้บริการผลิตภัณฑ์ SolarEdge ของคุณ การบริการลูกค้า และ/หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณ รหัสประจำตัวไซต์ที่มีลักษณะเฉพาะ ที่อยู่ไอพี ส่วนประกอบระบบและหมายเลขประจำตัว ข้อมูลการผลิตและข้อมูลการใช้พลังงานของคุณ  คู่ค้าด้านพลังงานอื่น ๆ อาจรวมถึง เช่น บริการการรายงานหนังสือรับรองพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ (“เอสอาร์อีซี”) (SREC)  เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลที่สามหากว่าคุณจัดหาเงินทุนให้กับระบบของคุณผ่านสัญญาเช่าหรือสัญญาจัดซื้อพลังงานหรือผู้ดูแลรักษาระบบ
 • นักพัฒนาที่ใช้เอพีไอ (API) ของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลสมรรถนะในการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบของคุณกับนักพัฒนาผ่านเอพีไอของเรา ซึ่งการแบ่งปันข้อมูลนี้จะดำเนินการเมื่อได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรของคุณ
 • เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์และผู้โฆษณา เราจะแบ่งปันข้อมูลกับเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊กและผู้โฆษณาเพื่อนำเสนอโฆษณาของเราแก่คุณบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าด้านการตลาดของคุณ
 • ที่ปรึกษามืออาชีพ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ที่ปรึกษามืออาชีพ เช่น ทนายความ นายธนาคาร ผู้สอบบัญชีและบริษัทประกันภัยกรณีที่มีความจำเป็นในระหว่างที่พวกเขามอบการบริการอย่างมืออาชีพให้แก่เรา
 • หน่วยงานราชการและเอกชน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ การป้องกันการทุจริตและความปลอดภัยดังที่ระบุไว้ข้างต้น
 • การโอนสิทธิทางธุรกิจ เราอาจขาย โอนสิทธิหรือแบ่งปันธุรกิจหรือสินทรัพย์ของเราบางส่วนหรือทั้งหมดรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางธุรกิจ (หรือการทำธุรกรรมของธุรกิจที่อาจจะดำเนินการในอนาคต) เช่น การขายกิจการบางส่วน การควบกิจการ การรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กรหรือการขายสินทรัพย์หรือในกรณีของการล้มละลายหรือเลิกกิจการ

   

โดยปราศจากการได้รับความยินยอมของคุณ เราจะไม่ขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ 

การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บและประมวลผลในประเทศใด ๆ ที่เรามีโรงงานหรือที่เราว่าจ้างผู้ให้บริการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่อยู่ในสหภาพยุโรปหรือในรัฐอิสราเอล (ประเทศที่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลบุคคลที่เพียงพออันเนื่องจากการยอมรับของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป 2011/61/EU เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554) 

โดยการใช้แพลตฟอร์มตรวจสอบติดตามผลทางเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา  คุณยินยอมให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่อยู่นอกประเทศที่คุณพำนักอาศัยรวมถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจมีกฎการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศของคุณ

ในขณะที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวมีความแตกต่างกันระหว่างประเทศและเขตอำนาจศาลต่าง ๆ เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สมเหตุอันควรโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่น้อยกว่าใด ๆ ซึ่งอาจบังคับใช้ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่มีการโอนย้ายข้อมูลดังกล่าว 

สำหรับการโอนย้ายข้อมูลจากเขตเศรษฐกิจยุโรปไปยังประเทศที่ไม่ได้รับการพิจารณาว่ามีระดับการคุ้มครองข้อมูลบุคคลที่เพียงพอ เราจะทำข้อสัญญามาตรฐานตามที่คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปอนุมัติ
 

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อ

 • สร้าง รักษาและขยายความสัมพันธ์ของเราและมอบการบริการและการสนับสนุนให้แก่คุณ และ
 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและตามสัญญาของเรา ระงับข้อพิพาทและบังคับใช้ข้อตกลงของเรา 

ทั้งหมดจะเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา

ทั้งนี้ เราจะพิจารณาจำนวน ลักษณะและความละเอียดอ่อนของข้อมูล ความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายจากการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

หากคุณเป็นลูกค้า เช่น ผู้ติดตั้งหรือเจ้าของระบบ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานตราบเท่าที่บัญชีของคุณยังคงเปิดใช้การหรือตามความจำเป็นในการให้บริการแก่คุณสำหรับไซต์ที่สร้างขึ้น หากคุณประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชีของคุณ โปรดติดต่อเราที่ support@solaredge.com หากคุณต้องการขอไม่ให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการคุณอีกต่อไป โปรดติดต่อเราที่ DPO@solaredge.com.
 

สิทธิของคุณ

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จีดีพีอาร์) และข้อบังคับความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ คุณมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณอาจประสงค์ที่จะใช้สิทธิ  สิทธิดังกล่าวอาจรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ (ตามขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับคุณ)

- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองอยู่เกี่ยวกับคุณและขอให้แก้ไขหรือลบทิ้งหรือจำกัดการประมวลผลหรือ (หากมี) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลรวมถึงสิทธิในการสั่งมิให้เรา “ขาย” หรือ “แบ่งปัน” ข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

- กรณีที่การประมวลผลเป็นไปตามความยินยอมของคุณ คุณมีสิทธิในการถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมก่อนการถอนความยินยอมอีกด้วย

- หากคุณเป็นผู้ที่ได้รับความคุ้มครองด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จีดีพีอาร์) คุณมีสิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักรตามความเหมาะสม

- สำหรับคำร้องใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขอเชิญคุณติดต่อกับทีมงานด้านความเป็นส่วนตัวของเราที่ DPO@solaredge.com

- โปรดทราบว่าเมื่อคุณขอให้เราใช้สิทธิใด ๆ ของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ เราอาจแนะนำให้คุณทราบถึงวิธีปฏิบัติตามคำขอของคุณหรือขอข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นหลักฐานอ้างอิงบางอย่างเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของคุณอย่างถูกต้องเหมาะสม

เราจะปฏิบัติตามคำขอของคุณก็ต่อเมื่อคุณได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอซึ่งสามารถช่วยให้เราตรวจสอบได้ว่าคุณเป็นบุคคลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสมเหตุผล

เด็กและเยาวชน

การบริการของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กและเยาวชนและไม่ประสงค์ที่จะดำเนินการดังกล่าว  หากเราทราบว่าบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีกำลังใช้ไซต์/แอปพลิเคชัน เราจะพยายามที่จะห้ามปรามและขัดขวางการใช้งานดังกล่าวและจะพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน หากคุณเชื่อว่าเราอาจมีข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ DPO@solaredge.com.

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO)

SolarEdge has appointed VP Risk Management and Internal Audit Ziv Iron as Data Protection Officer for monitoring and advising with ongoing privacy compliance and serving as a point of contact on privacy matters for data subjects and supervisory authorities. Our DPO may be reached at DPO@solaredge.com

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราดำเนินขั้นตอนที่สมเหตุอันควรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือการทำลาย  อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่เข้าถึงไม่ได้และเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ 

คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร

หากคุณมีความคิดเห็นหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติว่าด้วยเรื่องความเป็นส่วนตัว หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือครองอยู่หรือหากคุณประสงค์ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สามารถติดต่อเราได้ที่ 

สำนักงานใหญ่ของเราซึ่งตั้งอยู่ในฮามาดา 1 เมืองเฮอร์เซอลียา รัฐอิสราเอล 4673335 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา นายซวิ ไอรอน (Zvi Iron) ที่ DPO@solaredge.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราวเพื่อสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงต่อแนวทางปฏิบัติของเรา  นโยบายฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ประกาศเผยแพร่

การที่คุณยังคงใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง จะถือว่าคุณได้ตกลงยอมรับแล้ว