ความปลอดภัยใน
ระบบโซล่าร์
สำคัญขนาดไหน? 

สำหรับบ้านพักอาศัย เจ้าของบ้าน
สามารถเลือกติดตั้งระบบโซล่าร์
ที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

safety resi banner mobile

ความปลอดภัยใน
ระบบโซล่าร์
สำคัญขนาดไหน?

สำหรับบ้านพักอาศัย เจ้าของบ้าน
สามารถเลือกติดตั้งระบบโซล่าร์
ที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

Safety first with SolarEdge

ระบบโซล่าร์ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันและกระแสไฟสูงอยู่ตลอดเวลาที่มีแสงอาทิตย์ หากไม่มีการดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง ใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดเหตุอุบัติภัยต่าง ๆ ก็อาจอันตรายได้ถึงชีวิต

 

มาตรฐานความปลอดภัยใดที่ช่วยให้ระบบโซล่าร์ปลอดภัย?

ในประเทศต่าง ๆ มีมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบโซล่าร์มากมาย เนื่องจากมีตัวอย่างเหตุการณ์ไฟไหม้ หรือไฟช็อตไม่ว่าในขณะติดตั้ง, การตรวจเช็กระบบ, หรือในเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
ในประเทศไทยเองก็มีข้อกำหนดใหม่ ๆ เช่น AFCI คือการตวรจจับการเกิดประกายไฟ อันเป็นสาเหตุของไฟไหม้จากระบบโซล่าร์ และตัดการผลิตไฟอัตโนมัติ และ Rapid Shutdown เพื่อตัดไฟจากระบบ เพื่อป้องกันการช็อตต่อนักดับเพลิงหรือกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งบังคับใช้ในระบบที่มีขนาด 200 kWp ขึ้นไป ไม่ได้ถูกบังคับใช้สำหรับระบบที่ติดตั้งตามบ้านพักอาศัย ช่องว่างตรงนี้เจ้าของระบบสามารถเลือกเองได้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

Safety first with SolarEdge

ระบบโซล่าร์ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันและกระแสไฟสูงอยู่ตลอดเวลาที่มีแสงอาทิตย์ หากไม่มีการดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง ใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดเหตุอุบัติภัยต่าง ๆ ก็อาจอันตรายได้ถึงชีวิต

 

มาตรฐานความปลอดภัยใดที่ช่วยให้ระบบโซล่าร์ปลอดภัย?

ในประเทศต่าง ๆ มีมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบโซล่าร์มากมาย เนื่องจากมีตัวอย่างเหตุการณ์ไฟไหม้ หรือไฟช็อตไม่ว่าในขณะติดตั้ง, การตรวจเช็กระบบ, หรือในเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
ในประเทศไทยเองก็มีข้อกำหนดใหม่ ๆ เช่น AFCI คือการตวรจจับการเกิดประกายไฟ อันเป็นสาเหตุของไฟไหม้จากระบบโซล่าร์ และตัดการผลิตไฟอัตโนมัติ และ Rapid Shutdown เพื่อตัดไฟจากระบบ เพื่อป้องกันการช็อตต่อนักดับเพลิงหรือกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งบังคับใช้ในระบบที่มีขนาด 200 kWp ขึ้นไป ไม่ได้ถูกบังคับใช้สำหรับระบบที่ติดตั้งตามบ้านพักอาศัย ช่องว่างตรงนี้เจ้าของระบบสามารถเลือกเองได้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

Solar for home

เทคโนโลยีของ SolarEdge ดีที่สุดสำหรับบ้านพักอาศัยอย่างไร?

ด้วยฟังก์ชั่นในอุปกรณ์ของ SolarEdge เป็นความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่มีในตลาด คือมีฟังก์ชั่น Sense Connect ที่เหนือกว่าการมี AFCI คือตรวจจับอุณหภูมิผิดปกติได้โดยไม่รอให้เกิดประกายไฟ แล้วตัดการผลิตไฟทั้งระบบตั้งแต่หลังแผงโซล่าร์ทันที ลดโอกาสการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างเหนือชั้น

ประกอบกับการแจ้งเตือนในระบบมอนิเตอร์ริ่งแบบตรงจุด ทำให้แก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ได้ใช้ระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อความคุ้มค่าของเงินลงทุน

ให้ SolarEdge ที่มีการรับประกันยาวนานที่สุดในตลาดดูแลระบบโซล่าร์ของคุณและความปลอดภัยของครอบครัวอย่างยาวนาน

Solar for home

เทคโนโลยีของ SolarEdge ดีที่สุดสำหรับบ้านพักอาศัยอย่างไร?

ด้วยฟังก์ชั่นในอุปกรณ์ของ SolarEdge เป็นความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่มีในตลาด คือมีฟังก์ชั่น Sense Connect ที่เหนือกว่าการมี AFCI คือตรวจจับอุณหภูมิผิดปกติได้โดยไม่รอให้เกิดประกายไฟ แล้วตัดการผลิตไฟทั้งระบบตั้งแต่หลังแผงโซล่าร์ทันที ลดโอกาสการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างเหนือชั้น

ประกอบกับการแจ้งเตือนในระบบมอนิเตอร์ริ่งแบบตรงจุด ทำให้แก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ได้ใช้ระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อความคุ้มค่าของเงินลงทุน

ให้ SolarEdge ที่มีการรับประกันยาวนานที่สุดในตลาดดูแลระบบโซล่าร์ของคุณและความปลอดภัยของครอบครัวอย่างยาวนาน

เปรียบเทียบระหว่าง โซลูชั่น SolarEdge กับ ไมโครอินเวอร์เตอร์

 
โซลูชั่น SolarEdge
ไมโครอินเวอร์เตอร์
ผลิตพลังงานได้มากกว่ารูปภาพ SolarEdge

 (>20%)

รูปภาพ SolarEdge
ความคุ้มค่าในการลงทุนรูปภาพ SolarEdgeรูปภาพ SolarEdge
ต้นทุนการดำเนินงาน
และบำรุงรักษาสูง
รูปภาพ SolarEdgeรูปภาพ SolarEdge
ความน่าเชื่อถือของระบบรูปภาพ SolarEdgeรูปภาพ SolarEdge
การสื่อสารผ่าน PLC (Power Line Communication)รูปภาพ SolarEdgeรูปภาพ SolarEdge
ความซับซ้อนของระบบสายไฟและอุปกรณ์รูปภาพ SolarEdgeรูปภาพ SolarEdge
ผู้ผลิตเดียวกับอินเวอร์เตอร์รูปภาพ SolarEdgeicons
ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ไว้บนผนังเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายรูปภาพ SolarEdgeรูปภาพ SolarEdge
ติดตั้งอินเวอร์เตอร์หลายตัวโดยไม่จำเป็นรูปภาพ SolarEdgeรูปภาพ SolarEdge
รับประกัน Power Optimizer นาน 25 ปีรูปภาพ SolarEdge

N/A

รับประกันอินเวอร์เตอร์ 12-20 ปีรูปภาพ SolarEdgeรูปภาพ SolarEdge
Rapid Shutdownรูปภาพ SolarEdgeรูปภาพ SolarEdge
AFCI รูปภาพ SolarEdgeicons
Sense Connectรูปภาพ SolarEdgeรูปภาพ SolarEdge
SafeDCรูปภาพ SolarEdgeรูปภาพ SolarEdge
UL1699B:2018รูปภาพ SolarEdgeicons
UL1741/UL3741รูปภาพ SolarEdgeicons
การมอนิตอริ่งในระดับแผงรูปภาพ SolarEdgeรูปภาพ SolarEdge
ซอฟต์แวร์การออกแบบรูปภาพ SolarEdgeรูปภาพ SolarEdge
การสนับสนุนของทีมเซอร์วิสรูปภาพ SolarEdgeรูปภาพ SolarEdge