Power Optimizer
สำหรับเชิงพาณิชย์

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์
ควบคู่กับความยืดหยุ่นในการออกแบบ 
มั่นใจสูงสุดด้วยระบบความปลอดภัยขั้นนำ

SolarEdge Commercial Power Optimizer

Power Optimizer
สำหรับเชิงพาณิชย์

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ ควบคู่กับความยืดหยุ่นในการออกแบบ มั่นใจสูงสุดด้วยระบบความปลอดภัยขั้นนำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

S-Series Power Optimizer_S1200_EU and ROW

Power Optimizer รุ่น S1000 & S1200 สำหรับเชิงพาณิชย์

ยกระดับผลผลิตและรายได้ของระบบโซลาร์เซลล์  ด้วยระบบติดตามจุดกำลังไฟฟ้าสูงสุด (ฟMPPT) ของแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของระบบสูงสุด

แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์
Power Optimizer

Power Optimizer รุ่น S1400 สำหรับเชิงพาณิชย์

Power Optimizer S1400 รุ่นใหม่ รองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุด 30.4 กิโลวัตต์ต่อสตริง ช่วยลดต้นทุนระบบ (BoS) ด้วยการใช้สายไฟน้อยลง สายยาวขึ้น และยังรองรับการใช้งานกับแผงโซลาร์เซลล์รุ่น G12 อีกด้วย

แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

เข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรสนับสนุนของเรา

ติดต่อเรา

เข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรสนับสนุนของเรา

เข้าถึงความช่วยเหลือ

สั่งซื้อ

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายใกล้คุณ

สั่งซื้อ

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายใกล้คุณ

ตัวแทนจำหน่ายของเรา