ระบบโซล่าร์ลอยน้ำ

พลังงานมากขึ้น ติดตั้งง่าย
และบำรุงรักษาระยะไกล

Floating PV

ระบบโซล่าร์ลอยน้ำ

ได้พลังมากขึ้น ติดตั้งง่ายขึ้น และบำรุงรักษาจากระยะไกล

Floating PV

เพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน

ระบบโซล่าร์ลอยน้ำ (FPV) เปิดโอกาสการลงทุนพลังงานทดแทนคุ้มค่า  เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัดหรือไม่เหมาะกับติดตั้งบนพื้นดิน ถึงแม้โรงไฟฟ้าล้ำยุคนี้มีข้อดีอย่างลดการระเหยของน้ำ แต่ก็มีข้อท้าทายเฉพาะตัว
 

ระบบโซล่าร์ลอยน้ำ (FPV) ของ SolarEdge ใช้เทคโนโลยี module-level power electronics (MLPE) เพื่อให้แต่ละแผงผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด ลดการสูญเสียพลังงานจากประสิทธิภาพของแผงที่ไม่เท่ากัน โดยยิ่งมีประสิทธิภาพกับแผงแบบ Bifacial  เพิ่มความคุ้มค่าให้การลงทุนด้วยสายยาวขึ้น ลดต้นทุนติดตั้ง การบำรุงรักษาง่ายดาย ด้วยระบบแจ้งเตือนความผิดพลาดอัตโนมัติ ช่วยแก้ปัญหาจากระยะไกล ลดการเดินทางเข้าไซต์งาน ชิ้นส่วน SolarEdge ทนทานต่อการกัดกร่อนจากแอมโมเนีย ทนความชื้นสูง และทำงานได้ในอุณหภูมิหลากหลาย

Floating PV

เพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน

ระบบโซล่าร์ลอยน้ำ (FPV) เปิดโอกาสการลงทุนพลังงานทดแทนคุ้มค่า  เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัดหรือไม่เหมาะกับติดตั้งบนพื้นดิน ถึงแม้โรงไฟฟ้าล้ำยุคนี้มีข้อดีอย่างลดการระเหยของน้ำ แต่ก็มีข้อท้าทายเฉพาะตัว
 

ระบบโซล่าร์ลอยน้ำ (FPV) ของ SolarEdge ใช้เทคโนโลยี module-level power electronics (MLPE) เพื่อให้แต่ละแผงผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด ลดการสูญเสียพลังงานจากประสิทธิภาพของแผงที่ไม่เท่ากัน โดยยิ่งมีประสิทธิภาพกับแผงแบบ Bifacial  เพิ่มความคุ้มค่าให้การลงทุนด้วยสายยาวขึ้น ลดต้นทุนติดตั้ง การบำรุงรักษาง่ายดาย ด้วยระบบแจ้งเตือนความผิดพลาดอัตโนมัติ ช่วยแก้ปัญหาจากระยะไกล ลดการเดินทางเข้าไซต์งาน ชิ้นส่วน SolarEdge ทนทานต่อการกัดกร่อนจากแอมโมเนีย ทนความชื้นสูง และทำงานได้ในอุณหภูมิหลากหลาย

Safety first with SolarEdge

ปลอดภัยเหนือสิ่งอื่นใดกับ SolarEdge  

ความเสี่ยงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเหนือน้ำจะลดลงด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงที่เป็นไปตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบและการประกันภัยที่เข้มงวด เมื่อปิดเครื่องเพื่อการบำรุงรักษาหรือในกรณีฉุกเฉิน SafeDC™ จะลดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการสัมผัสโดยอัตโนมัติ ระบบยังระบุและป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ซึ่งช่วยปกป้องเจ้าหน้าที่, อุปกรณ์, และสัตว์ป่าโดยรอบ

สัมผัสกับเทคโนโลยีล้ำสมัยด้านความปลอดภัยของเรา
Safety first with SolarEdge

ปลอดภัยเหนือสิ่งอื่นใดกับ SolarEdge  

ความเสี่ยงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเหนือน้ำจะลดลงด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงที่เป็นไปตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบและการประกันภัยที่เข้มงวด เมื่อปิดเครื่องเพื่อการบำรุงรักษาหรือในกรณีฉุกเฉิน SafeDC™ จะลดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการสัมผัสโดยอัตโนมัติ ระบบยังระบุและป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ซึ่งช่วยปกป้องเจ้าหน้าที่, อุปกรณ์, และสัตว์ป่าโดยรอบ

สัมผัสกับเทคโนโลยีล้ำสมัยด้านความปลอดภัยของเรา
อ่างเก็บน้ำหน่วงน้ำกลายเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำขนาด 17 เมกะวัตต์
ระบบ SolarEdge ช่วยเพิ่มผลผลิตไฟฟ้าสูงสุด และยังง่ายต่อการบำรุงรักษา เอาชนะอุปสรรคด้านการเข้าถึงและสภาพแวดล้อมของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำในไต้หวัน
อ่านเพิ่มเติม
อ่างเก็บน้ำยอดนิยมในไต้หวัน ติดตั้งระบบ SolarEdge ขนาด 13.7 เมกะวัตต์
อ่างเก็บน้ำทัศนียภาพงดงามติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ SolarEdge 13.7 เมกะวัตต์ และลดคาร์บอนไดออกไซด์ 8,906 ตันต่อปี
อ่านเพิ่มเติม