Safety first with SolarEdge

ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคุณ

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน, ทรัพย์สิน, และสินทรัพย์ของคุณ ผ่านการทดสอบจริงมานานกว่าทศวรรษบนหลังคาเชิงพาณิชย์ทั่วโลก คุณสมบัติความปลอดภัยหลายชั้นของเรามีความสอดคล้องและมักจะเกินมาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรม รวมถึงข้อกำหนดด้านประกันภัยที่เข้มงวด

บริษัท Fortune 100 มากกว่า 50% ไว้วางใจติดตั้งเทคโนโลยี SolarEdge บนหลังคาของพวกเขา
 

 

Safety first with SolarEdge

ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคุณ

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน, ทรัพย์สิน, และสินทรัพย์ของคุณ ผ่านการทดสอบจริงมานานกว่าทศวรรษบนหลังคาเชิงพาณิชย์ทั่วโลก คุณสมบัติความปลอดภัยหลายชั้นของเรามีความสอดคล้องและมักจะเกินมาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรม รวมถึงข้อกำหนดด้านประกันภัยที่เข้มงวด

บริษัท Fortune 100 มากกว่า 50% ไว้วางใจติดตั้งเทคโนโลยี SolarEdge บนหลังคาของพวกเขา
 

 

Single Quote Single Quote
เลือกระบบ PV เชิงพาณิชย์ของ SolarEdge เหมือนซื้อประกันชีวิตบนหลังคา! ระบบอื่นมักไม่ถึงมาตรฐาน แต่ SolarEdge มอบความปลอดภัยเหนือกว่ามาตรฐาน เพื่อปกป้องทุกคนที่ปฏิบัติงานบนหลังคาอย่างมั่นใจ ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเสี่ยงกับระบบอื่น
Single Quote Single Quote
David Wolfert
/ รองประธานฝ่ายวิศวกรรมและความปลอดภัย, EDP Renewables
TNO

ทำไมเลือก SolarEdge?

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์

TNO

ทำไมเลือก SolarEdge?

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์

นวัตกรรมด้านความปลอดภัย

SafeDC

SafeDC™ เป็นระบบความปลอดภัยในระดับแผงแบบบิลต์อินในตัว ช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตเนื่องจากแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) สูง ระบบจะลดแรงดันไฟฟ้า DC ลงเหลือระดับปลอดภัยเมื่ออินเวอร์เตอร์ปิดทำการภายในเวลาไม่เกินห้านาที เพื่อให้การบำรุงรักษาและการเข้าไปแก้ไขปัญหาทำได้อย่างปลอดภัย 

SafeDC

Rapid Shutdown

Rapid Shutdown (ระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน) สามารถลดแรงดันไฟฟ้าในสายไฟให้เหลือ 1 โวลต์ ภายในเวลา 30 วินาที พลังงานในแผงโซล่าร์เซลล์และสายไฟสตริงจะลดลงโดยอัตโนมัติ เพื่อให้นักดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ยังส่องแสง

Rapid Shutdown

การตรวจจับและป้องกันการเกิดอาร์ค

ระบบตรวจจับและป้องกันการเกิดอาร์ค ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้จากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุบางประการ ระบบจะตรวจจับและตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรโดยการปิดอินเวอร์เตอร์โดยอัตโนมัติ สำหรับสายไฟสตริงยาวสูงสุด 400 เมตร

Arc Fault Detection and Prevention logo

ระบบตรวจสอบอุณหภูมิแบบบิลต์อินในตัว

เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน ทำงานเชิงรุกในการตรวจสอบและค้นหาสายไฟชำรุด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความร้อนตรงคอนเนคเตอร์มากเกินไปหรืออาร์คไฟฟ้า

Built-in Temperature Monitoring logo

การมอนิตอริ่งในระดับแผง

การมอนิตอริ่งในระดับแผง ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ทำหน้าที่เสมือนระบบเตือนภัยล่วงหน้า พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับปัญหาในระบบ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยใช้การวินิจฉัยจากระยะไกล สามารถดำเนินการได้ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใด ๆ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต

Modul-level Monitoring logo

ทำความเข้าใจระเบียบการติดตั้งโซล่าร์บนหลังคา วสท. 2565

วสท

ทำความเข้าใจระเบียบการติดตั้งโซล่าร์บนหลังคา วสท. 2565

อ่านเพิ่มเติม