SolarEdge Home
จัดเก็บพลังงานและสำรองไฟ

แบตเตอรี่ DC-coupled ประสิทธิภาพสูง
จัดเก็บพลังงานที่เหลือจากระบบโซล่าร์จ่ายเข้าบ้าน
เมื่อค่าไฟแพงหรือจ่ายเวลากลางคืน
หากติดตั้งร่วมกับ Backup Interface ของเรา
จะได้ใช้ไฟในขณะไฟดับได้อีกด้วย

SolarEdge Home Residential Inverters

ระบบการจัดเก็บพลังงานและสำรองไฟ SolarEdge Home

แบตเตอรี่ DC-coupled ประสิทธิภาพสูง จัดเก็บพลังงานที่เหลือจากระบบโซล่าร์จ่ายเข้าบ้าน เมื่อค่าไฟแพงหรือจ่ายเวลากลางคืน หากติดตั้งร่วมกับ Backup Interface ของเรา จะได้ใช้ไฟในขณะไฟดับได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ติดต่อเรา

เข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรสนับสนุนของเรา

ติดต่อเรา

เข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรสนับสนุนของเรา

เข้าถึงความช่วยเหลือ

สั่งซื้อ

หาตัวแทนจำหน่ายใกล้คุณ

สั่งซื้อ

หาตัวแทนจำหน่ายใกล้คุณ

ตัวแทนจำหน่ายของเรา