ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับเจ้าของระบบ

FAQs

แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด

ติดตั้งระบบโซล่าร์ราคาเท่าไร

ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น

  • ขนาดของระบบ เรียกเป็น 3kWp, 5kWp, 10kWp ไปจนถึงระดับ MWp
  • ความซับซ้อนของหน้างาน เช่นสภาพหลังคา ความสูงอาคาร ความไกลในการเชื่อมต่อ  และอื่นๆ  
  • เทคโนโลยีที่ต้องการ เช่น สตริงอินเวอร์เตอร์ DC optimized (มี Power Optimizer) หรือ ไมโครอินเวอร์เตอร์ 
  • การเข้าถึงหน้างาน เช่นการเดินทาง เวลาที่สามารถติดตั้งได้ 

ติดตั้งระบบโซล่าร์ประหยัดเงินค่าไฟได้เท่าไร

ขนาด 1 kWp ประหยัดได้ 1,200- 1,400 บาท หากใช้ไฟอย่างเต็มที่ในขนาดที่ติดและเวลาที่มีแสงอาทิตย์

ติดตั้งระบบโซล่าร์ไม่ต้องจ่ายค่าไฟให้การไฟฟ้าเลยใช่ไหม

ไฟจากการไฟฟ้ายังคงเป็นแหล่งหลักสำหรับระบบโซล่าร์ออนกริด หากระบบโซล่าร์ผลิตได้ไม่เพียงพอกับปริมาณที่ใช้ ณ ขณะนั้น เรายังคงต้องพึ่งพาไฟจากการไฟฟ้า

ควรติดตั้งระบบโซล่าร์ขนาดเท่าไร

ประมาณการคร่าว ๆ จากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากที่สุดและใช้ในช่วงกลางวันก็คือเครื่องปรับอากาศ เช่น เครื่องขนาด 18,000 BTU 1 เครื่อง ควรติดระบบโซล่าร์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 kW

ติดตั้งระบบโซล่าร์จะใช้ไฟกลางคืนได้หรือไม่

สามารถใช้ได้โดยการเพิ่มแบตเตอรี่

ติดตั้งระบบโซล่าร์มีแบตเตอรี่ไหม

มีได้ตามความต้องการใช้งาน หากต้องการสำรองไฟเพื่อใช้งานเมื่อแสงอาทิตย์มีน้อยหรือไม่มีแล้ว สามารถเพิ่มแบตเตอรี่เข้ามาในระบบได้
ขอแนะนำแบตเตอรี่ที่สำรองไฟจากระบบโซล่าร์ได้ดีที่สุด คือแบตเตอรี่แบบ DC-Coupled ซึ่งชาร์จจากระบบโซล่าร์ได้โดยตรง
เมื่อใช้งานจะเกิดการแปลงไฟเพียงครั้งเดียว สูญเสียพลังงานน้อย คุ้มค่าการลงทุนที่สุด

ติดตั้งระบบโซล่าร์แล้วเสี่ยงไฟไหม้หรือไม่

มีความเสี่ยงหากเลือกใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ขาดเทคโนโลยีที่ช่วยตรวจจับความผิดปกติทางไฟฟ้า, การติดตั้งบกพร่อง, หรือขาดการดูแลระบบที่ดี

หลังคาบ้านแบบไหนถึงจะติดตั้งระบบโซล่าร์ได้

ติดตั้งได้กับหลังคาทุกรูปแบบ แต่แนะนำให้เลี่ยงการติดตั้งหากหลังคาเป็นวัสดุลามไฟ และแนะนำให้บูรณะทั้งโครงสร้างและวัสดุหลังคา หากสภาพเก่าหรือไม่แข็งแรง ในขั้นตอนการขออนุญาตจะต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองโครงสร้างด้วย

การไฟฟ้าจะปรับหรือไม่หากติดตั้งระบบโซล่าร์

ระบบโซล่าร์ออนกริดหรือใช้ร่วมกับไฟจากการไฟฟ้าทุกระบบ จะต้องผ่านขั้นตอนการขออนุญาต การปรับจะไม่เกิดขึ้น หากขออนุญาตอย่างถูกต้อง เหตุผลในการขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก เช่น โครงสร้างหลังคา, ระบบกันไฟย้อนเข้ากริด, การเชื่อมต่อ, และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

ติดโซล่าร์อยู่ได้กี่ปี

ระบบโซล่าร์ใช้งานได้กี่ปี