ผลิตภัณฑ์สำหรับที่พักอาศัย

SolarEdge Home คือระบบพลังงานสำหรับใช้ภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระบบที่ควบคุมและปรับแต่งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านพักอาศัยแบบเรียลไทม์ ช่วยให้เจ้าของบ้านประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างมาก ใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน และปรับเปลี่ยนระบบตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบพลังงานที่สมบูรณ์สำหรับบ้านพักอาศัยนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้:

อินเวอร์เตอร์

ระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะของเรา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในบ้านที่ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ของเรา ทำให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน

Inverters

Power Optimizer

เพิ่มพลังงานแผงโซลาร์เซลล์สูงสุด ป้องกันการสููญเสียพลังงานจากประสิทธิภาพของแผงที่ไม่เท่ากัน หลากหลายประเภท ทั้งจากโรงงาน, เงาบัง, และอายุการใช้งาน พร้อมประกันความปลอดภัยสูงสุดของระบบ

Power Optimizers

ระบบพลังงานสำรองและสำรองไฟ

แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยี DC-coupled ของเรา จัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหลือใช้ ช่วยให้บ้านสว่างตลอดคืน แม้ในวันที่มีเมฆหมอก หรือไฟดับ ประหยัดค่าไฟไปอีกขั้น

Storage and Backup

ซอฟต์แวร์

ระบบซอฟต์แวร์ครบครัน ช่วยออกแบบ, ติดตั้ง, และมอนิตอริ่งระบบโซลาร์เซลล์ SolarEdge ของคุณ

Software

อุปกรณ์เสริม

เลือกสรรค์อุปกรณ์เสริมหลากหลายจาก SolarEdge สำหรับการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ภายในบ้านของคุณ ไม่ว่าจะเป็น มิเตอร์วัดพลังงาน, เซ็นเซอร์สภาพแวดล้อม, อุปกรณ์เสริมด้านการสื่อสารที่ช่วยให้ระบบสื่อสารข้อมูลได้อย่างราบรื่น รวมไปถึงอุปกรณ์เสริมด้านความปลอดภัย

Accessories
Inverters

อินเวอร์เตอร์

ระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะของเรา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในบ้านที่ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ของเรา ทำให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน

อินเวอร์เตอร์ทั้งหมด เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SolarEdge Home
Power Optimizers

Power Optimizer

เพิ่มพลังงานแผงโซลาร์เซลล์สูงสุด ป้องกันการสููญเสียพลังงานจากประสิทธิภาพของแผงที่ไม่เท่ากัน หลากหลายประเภท ทั้งจากโรงงาน, เงาบัง, และอายุการใช้งาน พร้อมประกันความปลอดภัยสูงสุดของระบบ

Power Optimizer ของเรา เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SolarEdge Home
Storage and Backup

ระบบพลังงานสำรองและสำรองไฟ

แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยี DC-coupled ของเรา จัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหลือใช้ ช่วยให้บ้านสว่างตลอดคืน แม้ในวันที่มีเมฆหมอก หรือไฟดับ ประหยัดค่าไฟไปอีกขั้น

ระบบพลังงานสำรองและสำรองไฟทั้งหมด เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SolarEdge Home
Software

ซอฟต์แวร์

ระบบซอฟต์แวร์ครบครัน ช่วยออกแบบ, ติดตั้ง, และมอนิตอริ่งระบบโซลาร์เซลล์ SolarEdge ของคุณ

ซอฟต์แวร์ทั้งหมด เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SolarEdge Home
Accessories

อุปกรณ์เสริม

เลือกสรรค์อุปกรณ์เสริมหลากหลายจาก SolarEdge สำหรับการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ภายในบ้านของคุณ ไม่ว่าจะเป็น มิเตอร์วัดพลังงาน, เซ็นเซอร์สภาพแวดล้อม, อุปกรณ์เสริมด้านการสื่อสารที่ช่วยให้ระบบสื่อสารข้อมูลได้อย่างราบรื่น รวมไปถึงอุปกรณ์เสริมด้านความปลอดภัย

การสื่อสาร มิเตอริ่งและเซ็นเซอร์

ผลิตภัณฑ์อื่น

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ไปยังผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของเราสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ของเราออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจและองค์กรต่างๆ ให้นำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อลดรอยเท้าคาร์บอนและประหยัดค่าพลังงาน